Fortidsminde-beskyttelseslinjen

Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring fredede fortidsminder. Bestemmelsen skal beskytte forskellige forhold for fortidsminderne, herunder:

  • fortidsmindernes betydning som monumenter,
  • fortidsmindernes landskabelige fremtræden,
  • indsynet til og udsynet fra fortidsminderne.
  • beskyttelse af arkæologiske anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af fortidsminderne.

Naturbeskyttelseslovens § 18 hører under Miljøstyrelsen og forvaltes af kommunerne. Kommunerne har i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 18. Slots- og Kulturstyrelsen er klageberettiget i forhold til kommunernes afgørelser.

Det er den kommune, hvor fortidsmindet ligger, som behandler ansøgninger om dispensation fra beskyttelseslinjen omkring et fredet fortidsminde efter naturbeskyttelseslovens § 18.

Hvis du som borger, bygherre eller anden anlægsansvarlig ønsker en dispensation, skal du derfor kontakte kommunen.

Orientering til kommunerne om Slots- og Kulturstyrelsens praksis vedrørende naturbeskyttelseslovens § 18.

Siden er sidst opdateret: 06.12.2018

Kontakt

Rettelse til udtalelse

Slots- og Kulturstyrelse har i 2016 efter en forespørgsel fra Aabenraa Kommune udtalt følgende: ”Ligesom man skal have lov til at plante – i dette tilfælde juletræer – kan disse også kræves fjernet, hvis de er ulovligt plantet. Det gør vi som regel ikke, da juletræer oftest hurtigt når en højde, hvor de skal bruges. Man kan altså godt give en tidsbegrænset dispensation”.

Udtalelsen fra styrelsen var til brug for kommunens behandling af en ansøgning om tidsbegrænset dispensation til plantning af juletræer inden for fortidsmindets 100 m beskyttelseslinje.

Naturbeskyttelseslovens § 18 forvaltes af kommunerne. Slots- og Kulturstyrelsen kan således ikke træffe afgørelse om, hvorvidt det er muligt at give en tidsbegrænset dispensation til at fjerne ulovligt plantede juletræer inden for beskyttelseslinjen. Slots- og Kulturstyrelsen er som hovedregel klageberettiget i forhold til afgørelser om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18.

Slots- og Kulturstyrelsen har tidligere påklaget dispensationer til tilplantning inden for 100 meter beskyttelseslinjen.

Slots- og Kulturstyrelsen beklager.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)