Bevaring, istandsættelse og pleje

Restaurering af jættestue på Djursland. Istandsættelse af fredede fortidsminder er Kulturstyrelsens ansvar. Foto: Kulturstyrelsen.

På de fleste fortidsminder skal vegetationen plejes, hvis de skal bevares for eftertiden. Nogle af dem skal også istandsættes for at forebygge både den naturlige og menneskeskabte nedbrydning. Istandsættelsen er Kulturstyrelsens opgave, mens staten og kommunerne skal foretage plejen på de fortidsminder, de selv ejer. Private ejere kan selv pleje deres fortidsminder, men kommunerne har mulighed for at gøre det efter aftale med den enkelte ejer.

Bevaring

Mange af de monumenter, som vi endnu i dag kan se i det danske landskab, har gennem tiden været udsat for ødelæggelse og destruktion. I århundredernes løb er adskillige bevaringsværdige spor af fortiden gået tabt. Ruinerne af de historiske borge og slotte er blevet plyndret for mursten og byggematerialer, som i stedet er blevet genanvendt ved opførelsen af nye bygninger. Således blev mange af murstenene fra Hammershus anvendt ved opførelsen af huse i Rønne. Samme destruktion har de forhistoriske mindesmærker været udsat for. Jord fra tusindvis af gravhøje er blevet fyldt i små vandhuller, mens andre har overlevet i beskadiget tilstand. De store sten fra bondestenalderens stendysser og jættestuer blev anvendt ved blandt andet bygning af veje og jernbaner.

Istandsættelse

Istandsættelse er lovens ord for stabilisering og vedligeholdelse af fortidsmindernes fysiske tilstand. I daglig tale kaldes det restaurering. Formålet med istandsættelse er at sikre de autentiske dele af monumenterne i den nuværende tilstand og at sikre dem mod yderligere nedbrydning i fremtiden.

Istandsættelse kan indebære alt fra konservering til nye elementer, der tilføjes for at forhindre fremtidigt forfald. Bevaringsarbejdet foretages med udgangspunkt i Venedig-chartrets bestemmelser fra 1964.

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for at sikre fortidsmindernes tilstand, og har en håndfuld specialister ansat til at forestå dette arbejde. Før en istandsættelse skal vurderes, hvad der skal lægges vægt på ved det enkelte monument. Målet er at bevare og præsentere monumentets værdier arkæologisk, dokumentarisk, arkitektonisk og kunstnerisk på en teknisk forsvarlig måde.

Før en istandsættelse må man vurdere, hvad der skal lægges vægt på ved det enkelte monument. Målet må være at præsentere monumentets værdier arkæologisk, dokumentarisk, arkitektonisk og kunstnerisk på en teknisk forsvarlig måde.

Pleje

Formålet med pleje af fortidsminder er at formindske det naturlige forfald så meget som muligt. Det er også formålet at gøre fortidsminderne synlige, så der er større chance for, at de bliver forstået og respekteret. Hvis gravhøjen ikke kan ses, er der større risiko for, at den bliver ødelagt ved et uheld.

Siden er sidst opdateret: 13.09.2018

Kontakt

Fortidsminder
Direkte 33 74 52 11

Fakta

Bevaringen af kulturarven hører under Kulturministeriet, hvor Kulturstyrelsen har ansvaret for den administrative beskyttelse samt restaureringen af storstensgravene fra forhistorisk tid og ruinerne fra historisk tid


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)