Fredede fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen har sammen med kommunerne ansvaret for bevaringen af de fredede fortidsminder, der kan være mange tusinde år gamle. Styrelsen registrerer og tinglyser fortidsminder og fører i samarbejde med museerne tilsyn med dem. Kommunerne skal pleje deres egne fortidsminder og har også mulighed for at pleje privatejede fortidsminder. Sots- og Kulturstyrelsen istandsætter udvalgte fortidsminder af national betydning.

Der findes næsten 33.000 fredede fortidsminder. De betragtes som umistelige, og der er derfor særlige regler for, hvordan vi yder dem størst mulig beskyttelse.

Registrering af fredede fortidsminder

I 1807 begyndte den systematiske registrering af fredede fortidsminder i Danmark, men interessen for de synlige fortidslevn i landskabet går meget længere tilbage. I begyndelsen af 1900-tallet blev mange fortidsminder fjernet, hvilket førte til første lov om fredede fortidsminder blev underskrevet i 1937. Læs mere om historien og svaret på, hvorfor vi i Danmark har mange fredede fortidsminder.

Langt de fleste fredede fortidsminder er gravhøje, men fredede fortidsminder er mere end gravhøje. Fredede fortidsminder inddeles i kategorier efter anlægstype. Der findes på nuværende tidspunkt 25 forskellige kategorier, hvoraf gravhøje kun udgør en.

Må jeg ændre på et fortidsminde?

Fredede fortidsminder er beskyttet mod ændringer, og der må ikke ske ændringer, uden at Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til det. 

I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen dispensere fra beskyttelsen og give tilladelse til ændringer. Ansøgninger om dispensation på et fortidsminde skal indsendes elektronisk via skemaet her på hjemmesiden. Her kan du også læse om, hvordan Slots- og Kulturstyrelsen vurderer en ansøgning.

Beskyttelseslinjer

Regler om beskyttelseslinjer gælder også for fredede fortidsminder. Efter Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer inden for 100 meter omkring synlige fortidsminder uden tilladelse. Kommunerne administrerer reglen og kan i særlige tilfælde give dispensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan klage over kommunernes afgørelse. Her på hjemmesiden kan du finde de ting Slots- og Kulturstyrelsens holder øje med i forbindelse med 100 meter beskyttelseslinjen.

Beskyttelseslinjer ved fredede fortidsminder 

Siden er sidst opdateret: 07.09.2016

Kontakt

Fortidsminder
Direkte 33 74 52 11

Ansøg om dispensation

Ønsker du at søge om dispensation til ændring på et fredet fortidsminde, skal du udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema. Husk at orientere dig i vejledning inden du søger.

Sådan søger du


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)