Arkæologi under vand

Marinarkæolog indsamler fund fra stenalderboplads. Foto: Morten Johansen / Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Dykkeren er David Gregory

Klimaforandringer hører ikke kun nutiden til. I den tidlige stenalder steg havets overflade mere end 100 meter og det beboelige landareal inden for det nuværende danske territorium blev reduceret med ca. 50%. Med havstigningen forsvandt væsentlig del af kilderne til forståelse af landets tidlige historie under bølgerne. Det gjaldt ikke mindst datidens bosteder ved kysten, som sandsynligvis var af særlig økonomisk, social og kulturel betydning.

Med en kyststrækning på 7.400 km, hvoraf langt de fleste er flade kyster, og mange fjorde og vige, har kultur- og samfundsudviklingen i det danske område gennem alle tider været præget af søfart. Vrag af skibe, som er gået til bunds under sejlads på havet, er 'fastfrosne tidslommer'. Arkæologiske undersøgelser af dem kan afdække dramatiske øjebliksbilleder af stor fortælleværdi.

Kulturarv, som graves frem af havets og søernes iltfrie mudderbund, er ofte af en bevaringskvalitet, som ikke kan påtræffes oven vande. Det gælder for eksempel skibstømmer, redskaber og våben af ben, tekstiler og tovværk af plantefibre samt rester af påbrændt mad i bopladsernes kogekar.

Vraget af krigsskibet Dannebroge i Køge Bugt

For 300 år siden mistede den danske flåde sit største krigsskib. 600 mand omkom sammen med admiral Ivar Huitfeldt, da Dannebroge eksplodere under et søslag i Køge Bugt.

Den danske havbund er meget rig på fortidsminder og historiske vrag, der er beskyttet af Museumsloven. Beskyttelsen er magen til beskyttelsen af eksempelvis en gravhøj, hvor man ikke må ændre på tilstanden.

Det kræver tilladelse at dykke på skibsvraget Dannebroge. Mange andre steder er der fri adgang til at opleve levn på havbunden. Dog gælder det alle steder, at genstande ikke må tages op uden forudgående tilladelse.

Se video fra bunden af Køge Bugt.

Siden er sidst opdateret: 27.04.2017

Kontakt

Fortidsminder
Direkte 33 74 52 11

Ansøgninger til truede lokaliteter 2018

Ansøgningsfristen for 2017 er overskredet, du kan søge for 2018 inden deadline midt februar 2018.

 

Se mere her på hjemmesiden, hvor også ansøgningsskemaet findes.

Ansøgning til truede lokaliteter

Instruks om marinarkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en instruks til ingeniører, entreprenører og søfolk som arbejder med optagning af sedimenter fra havbunden eller med bygværker på søterritoriet.

 

Instruksen fortæller om fortidsminder i havne, kystnært og på dybere vand, der er beskyttet af museumsloven.

Hent instruksen her (pdf)

Dykning på fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en instruks til sportsdykkere omkring dykning på fortidsminder, såsom vrag ældre end 100 år og stenalder bopladser.

Hent instruksen her (pdf)


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)