Museernes arkæologiske arbejde

I Danmark gennemføres arkæologiske undersøgelser af 27 statsanderkendte, kulturhistoriske museer, og museumssamarbejder, der varetager hver sit geografiske ansvarsområder. De geografiske ansvarsområder dækker hele landet, og museerne er de eneste, der har tilladelse til at foretage arkæologiske undersøgelser. Du kan på kortet se hvilket museum, der har ansvaret i dit område.

De kulturhistoriske museer behandler kommuneplaner, lokalplaner, ansøgninger om råstofindvinding og andet planmateriale i ansvarsområdet. Ved konkrete jordarbejder er det ligeledes museerne, som offentlige og private bygherrer skal kontakte. Museer gennemfører større og mindre forundersøgelser i deres geografiske ansvarsområder. Ved større forundersøgelser skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende grundlaget for forundersøgelsen og budgettet, inden forundersøgelsen kan gennemføres. Styrelsen skal godkende regnskabet for større forundersøgelser, inden regning fremsendes til bygherren. Mindre forundersøgelser finansieres af museerne og skal ikke forhåndsgodkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Museerne gennemfører ligeledes egentlige arkæologiske undersøgelser (udgravninger) i deres geografiske ansvarsområder. Også her skal grundlaget for hver enkelt undersøgelse (den videnskabelige argumentation) og budgettet godkendes af styrelsen, inden undersøgelsen kan iværksættes. Efter undersøgelsen skal regnskabet godkendes inden fremsendelse af regning til bygherren. Endelig skal beretning over undersøgelsen udarbejdes og indsendes til styrelsen efter gældende vejledninger.

Nationalmuseet har ikke et arkæologiske ansvarsområde, men er ifølge museumsloven forpligtiget til midlertidigt at varetage arkæologiske undersøgelsesopgaver i de situationer, hvor et ansvarshavende museum eller museumssamarbejde ikke længere kan gennemfører dem.

Denne struktur for det arkæologiske arbejde blev etableret i 1983, og sener gennemgået en international evaluering i 2009 samt belyst i rapporten om fremtidens museumslandskab fra 2011.

Siden er sidst opdateret: 02.07.2018

Museer og arkæologi

I Danmark udføres arkæologiske undersøgelser af kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar. I oversigten kan de se museernes ansvarsområder og finde kontaktoplysninger til museet.

Oversigt over museer

Guide til bygherre

Guiden beskriver nogle af de vigtigste dele af museumsloven og de procedurer, man som bygherre eller planlægger skal tage højde for, inden man går i gang med et anlægsprojekt. Med god planlægning kan man både få sikret og bevaret vores fælles kulturarv og samtidig sikre, at bygherres tidsplan og økonomi ikke presses og skrider

Hent guide til bygherre (pdf)


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)