Arkæologi i felten og på museet

Overalt i landet findes spor fra fortiden. Det er vigtigt at disse spor bliver undersøgt i forbindelse med anlægsarbejder m.v. Nedenfor kan du kort læse om, hvad en arkæologisk undersøgelse går ud på.

En stor del af det arkæologiske feltarbejde udgøres af opmåling, beskrivelse og registrering. Foto: Næstved Museum

Fortidens spor kan give sig til kende allerede på markoverfladen. Bearbejdet flint eller potteskår viser, hvor bopladserne har ligget, ligesom oppløjede sten kan angive nu sløjfede gravmonumenter.

Som regel er oldtidens anlæg dog først synlige for arkæologerne, når pløjemulden afrømmes og den sandede eller lerede undergrund blotlægges. På den lysere flade fremstår de fortidige nedgravninger til de længst nedrevne træbygninger, glemte grave eller opfyldte affaldsgruber som mørke aftegninger.

Alle de fremkomne anlæg skal optegnes og udgraves, så man kan forstå deres brug og samle de enkelte anlæg i samhørende strukturer. Således kan man for eksempel sammensætte de mange stolpehuller til grundrids af fortidens ofte imponerende, træbyggede gårde, omgivende hegn eller afsløre en gravplads.

Arkæologiske undersøgelser i vore middelalderlige bykerner er ofte besværlige pga. snævre arbejdsforhold - til gengæld giver de ofte metertykke kulturlag helt enestående fund. Foto: T. Roland, Slots- og Kulturstyrelsen

Når al relevant registrering er foretaget i felten, og anlæggene er undersøgt for fund følger en omfattende efterbehandling af materialet på museet. Her samler arkæologerne trådene fra felten, rengør, beskriver og registrer fundene, sørger for nødvendig konservering, ligesom man inddrager de forskellige analyser, der eventuelt er blevet udført i forbindelse med udgravningen.

De særlige analyser kan for eksempel være udført for at få bedre datering af anlæggene eller for at finde ud af, hvad man har spist og dyrket på gården. Men den modern naturvidenskab giver også mange andre muligheder, for at komme nærmere en tolkning af de forskellige fund.  På baggrund af alle de indkomne oplysninger skriver arkæologen den endelige rapport for undersøgelsen. De nye resultater kan dermed indgå i den fælles vidensbank, der fortsat vil bringe os nærmere fortidens liv og færden.

Siden er sidst opdateret: 08.02.2016

Kontakt

Fortidsminder
Direkte 33 74 52 11

Vil du vide mere?

I ”Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser” kan du læse mere om udgravning af forskellige typer anlæg.

Læs vejledningen


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)