Spørgsmål og svar

Foto: Folkehøjskolernes Forening Danmark

Hvem kan deltage i et højskolekursus?

Alle der er fyldt 17½ år ved kursets begyndelse. Den enkelte højskole kan sætte en højere mindste aldersgrænse, men det sker kun sjældent. På ungdomshøjskoler skal eleverne være mindst 16 år, men ikke være fyldt 19 år.

Kan man få økonomisk støtte til at betale et højskoleophold?

Der er ingen statslig elevstøtte til betaling af skolepengene. Enkelte kommuner yder tilskud til et højskoleophold. Nogle højskoler har elevfonde, der yder støtte.

Det er muligt for den enkelte højskole at nedsætte elevbetalingen for enkelte elever i særlige tilfælde.

Læs mere på Højskoleforeningens hjemmeside

Hvordan opretter man en højskole?

Et godt sted at starte er at læse ministeriets vejledning om oprettelse af en ny folkehøjskole. Du skal bl.a. være opmærksom på, at en ny højskole selv skal eje sine bygninger – herunder elevværelser, forstander- og lærerbolig, spisesal, køkken, opholdsarealer og undervisningslokaler.

Se vejledning

Hvor mange tager på højskole?

I 2016 tog ca. 9.000 personer på et af højskolernes lange kurser, mens der var ca. 40.000 deltagere på de korte kurser, der primært afvikles i sommermånederne. 

Kan man klage til Slots- og kulturstyrelsen over en højskole?

Styrelsen er ikke klageinstans i forhold til konkrete afgørelser, som en højskole måtte træffe. En højskole er en fri skole, og det betyder, at en højskoles øverste myndighed er skolens bestyrelse, hvortil man kan klage, hvis man er utilfreds med en afgørelse, som skolens ledelse har truffet.

Styrelsen fører alene et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vil sige, at der føres  tilsyn med, at en godkendt højskole overholder lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i medfør af loven. Det drejer sig primært om tilsyn med overholdelse af lovens krav til undervisningen og samværet på skolerne og betingelserne for tilskud. Det kan nævnes, at der ikke fra centralt hold er fastsat regler om for eksempel bortvisning af elever. 

Styrelsen kan således indlede en tilsynssag på baggrund af en konkret henvendelse, oplysning eller lignende, der vedrører skolens overholdelse af reglerne i lov om folkehøjskoler.  Ved et tilsyn kan styrelsen udstede påbud til en skole, der kan indebære tilbagebetaling af modtaget statstilskud eller betingelser for ændringer i måden skolen forvaltes på.  

Siden er sidst opdateret: 30.07.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)