Folkebibliotekerne i den digitale verden

I foråret 2015 har Slots- og Kulturstyrelsen afholdt tre konferencer under den fælles overskrift ’Folkebibliotekerne i den digitale verden’. De tre heldagskonferencer har haft hvert deres tema, som danske og internationale oplægsholdere har bidraget til a

Formålet har været at se på fremtidens strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne, og målgruppen har været bibliotekschefer, biblioteksaktører og udviklingsfolk i bibliotekssektoren.

Her på siden finder du programmer, oplæg og billeder fra de tre heldagskonferencer. De tre konferencer blev afholdt hhv. d. 28. april med temaet 'Bibliotekernes rolle i den digitale verden', d. 18. maj under titlen 'Bibliotekernes rolle i forhold til dannelse' og d. 16. juni med overskriften 'Bibliotekernes rolle i krydsfeltet mellem individ og fællesskab'.

På de tre konferencer har der været oplægsholdere fra både ind- og udland, bl.a.:

  • Jennefer Nicholson, generalsekretær i IFLA
  • Niels Ole Finnemann, professor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi
  • Nanna Bonde Thylstrup, forsker og ph.d. Nanna har skrevet afhandling om massedigitalisering
  • Ole Fogh Kirkeby, professor og filosof ved CBS, der vil tale om dannelse
  • Lars Bo Kaspersen, professor og institutleder ved KU, kommer ind på folkebibliotekerne som dannelsesaktører
  • Michael Peter Edson. Michael er ekspert i mediestrategier
  • Kristian Nagel Delica fra Roskilde Universitet. Kristian forsker bl.a. i social kapital.

Med oplæg, debatter og workshops var konferencernes mål at igangsætte en debat- og udviklingsproces for fremtidens folkebiblioteker, hvor styrelsen sammen med bibliotekssektoren drøftede tre forskellige temaer.

Oplæg fra konferencen - Bibliotekernes rolle i den digitale verden

’Bibliotekernes rolle i den digitale verden’ satte fokus de digitale trends  samt bibliotekernes rolle i relation til digital adfærd og digital velfærd.

Hvad kan og skal folkebibliotekerne i fremtiden? Konferencen satte fokus på folkebibliotekets muligheder i den digitale verden. Konferencen gav indsigter i de udfordringer, bibliotekerne står overfor og fokuserede bl.a. på IFLAs arbejde med globale megatrends og bibliotekernes muligheder i en tid med massedigitalisering. Se programmet her.

Se oplæg fra konferencen:

OPLÆG FRA KONFERENCEN - Bibliotekernes rolle i forhold til dannelse

’Bibliotekernes rolle i forhold til dannelse’ var titlen på konferencen, som satte fokus på demokrati, literacy, kultur og læring.

Hvad kan og skal folkebibliotekerne i fremtiden? Konferencen satte fokus på folkebibliotekets rolle i forhold til dannelse og gav indsigter i de udfordringer, bibliotekerne står overfor og diskuterede bl.a. bibliotekernes ansvar ift. dannelse og demokrati. Læs programmet her.

Se oplæg fra konferencen:

OPLÆG FRA KONFERENCE - Bibliotekernes rolle i krydsfeltet mellem individ og fællesskab

'Bibliotekernes rolle i krydsfeltet mellem individ og fællesskab' satte fokus på værdien af social kapital, på relationer og brugerinvolvering.

Hvad kan og skal folkebibliotekerne i fremtiden? Konferencen gav indsigter i de udfordringer bibliotekerne står overfor og diskuterede bl.a. bibliotekernes ansvar ift. at inddrage individerne og skabe fællesskaber digitalt såvel som fysisk. Læs programmet her.

Konferencen den 16. juni blev livestreamet, og videoerne fra dagens oplæg kan du finde her.

Se oplæg fra konferencen:

Opdateret 16. marts 2020