Praksisregler for søgeveje

Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danMARC2

Formålet med at fastlægge praksisregler for opsætning af søgeveje og for udfoldning af koder er at sikre den størst mulige ensartethed i anvendelse af søgekoder i de forskellige bibliotekssystemer. Hensigten er at dække samtlige relevante søgeveje i bibliografiske poster i danMARC2, 2. udgave.

Opdateringer til denne publikationer kan ses på: http://biblstandard.dk/kat/docs/praxisrulesupdate.htm


 

Indholdsfortegnelse:


Forord
Indledning
Oversigt over søgekoder
Specifikation af delfelter til indeksering under enkeltordskoder med danMARC2
Specifikation af delfelter til indeksering under langordskoder med danMARC2
Udfoldning af koder
Koder for materialetype
Bilag A: Ændringshistorik

Denne side er forsiden til publikationen "Praksisregler for søgeveje".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
© 2009