Kolofon

Titel:
Praksisregler for søgeveje

Undertitel:
Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danMARC2

Resume:
Formålet med at fastlægge praksisregler for opsætning af søgeveje og for udfoldning af koder er at sikre den størst mulige ensartethed i anvendelse af søgekoder i de forskellige bibliotekssystemer. Hensigten er at dække samtlige relevante søgeveje i bibliografiske poster i danMARC2, 2. udgave.

Udgiver:
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Forfatter:
Leif Andresen

Andre bidragydere:
Revideret under medvirken af Bodil Dalgaard-Møller og Erik Thorlund Jepsen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm

Digital ISBN nr:
978-87-91554-94-0

Versionsdato:
27-04-2009

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
søgeveje, bibliografiske poster, danMARC2

Denne side er kolofonen til publikationen "Praksisregler for søgeveje".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
© 2009