Specifikation af delfelter til indeksering under langordskoder med danMARC2

Definition langord: Udlægning af en række prædefinerede delfelter med en prædefineret rækkefølge. De involverede data søges og listes som een sætning.

Kode

Forklarende tekst

Enkeltord

bcm

BCM klassifikation

 

dbk

DB klassifikation

 

ddc

Dewey klassifikation

 

lac

AGROVOC emneord

ac

lag

NAL emneord

ag

lau

DK5 alfabetisk underdeling

OBS: Se *1)

au

lbr

Brugsret og tilgængelighed

br

lcc

LCC klassifikation

 

lcl

Klassifikation, alle felter

(OBS: indeholder 085 udover koder i cl)

cl

lcp

COMPASS emneord

cp

ldb

DBC emneord

db

ldf

DBC-faglitterære emneord

df

ldk

DK5 klassifikation

dk

lds

DBC-skønlitterære emneord

ds

led

EPT emneord

ed

lef

Kontrollerede faglitterære emneord

(Ikke system-specifikke)

ef

lek

Korporationsnavne som emneord

ek

lem

Alle emneord

em

lep

Personnavne som emneord

ep

les

Kontrollerede skønlitterære emneord

(Ikke system-specifikke)

es

lff

Forfatter med funktionsangivelser

 

lfm

Formbetegnelse som emneord DBC

fm

lfo

Forfattere

fo

lgd

gammel DK5 klassifikation

gd

lht

Hovedtitel

ht

lke

Kontrollerede emneord

ke

lkl

lokal klassifikation

kl

lko

korporativ forfatter

ko

lkn

Regions-Amt-Kommunenummer

kn

lma

materialetype - klar tekst

 

lme

musikemneord

me

lmo

musikopstilling - udfoldet tekst

mo

lms

MESH emneord

ms

lnb

Niveau/brugerkategori

nb

lnm

Musikalsk notation DBC

nm

lnt

Nøgletitel

nt

lok

Klassifikation som opstilling

ok

lpa

Paralleltitel

pa

lpe

Personlig forfatter

pe

lpo

Opstillingselement

po

lrt

periodica relationstitel

rt

lse

serietitel

se

lso

Serieoplysninger uden numre

so

lst

Senere titel

st

lti

Titel

ti

lts

Tekniske oplysninger

ts

ltt

Tidligere titel

tt

luk

Ukontrollerede emneord

uk

lut

Uniform titel

ut

lvp

Værtspublikationstitel

vp

lvx

Værtspublikationstitel uden nummeroplysninger

*3)

nal

NAL klassifikation

 

nlm

NLM klassifikation

 

udk

UDK notation

 

Kode

Felt

Delfelt-streng

Noter

bcm

085

a

 

dbk

079

ac

 

ddc

082

abd

 

lac

662

a

 

lac

662

b

 

lac

662

c

 

lag

600

ahefc

*10)

lag

610

aecikj

*10)

lag

610

secikj

*10)

lag

634

cdvxyz

*10)

lag

645

avxyz

*10)

lag

645

cvxyz

*10)

lag

670

abcdevxyz

 

lau

652

ahefct

 

lau

652

b

 

lau

652

t

 

lau

654

ahefct

 

lau

654

b

 

lau

654

t

 

lau

655

ahefct

 

lau

655

b

 

lau

655

t

 

lau

952

a

 

lbr

021

b

*8)

lbr

k07

a

*2)

lcc

050

a

 

lcl

050

a

 

lcl

060

a

 

lcl

070

a

 

lcl

079

ac

 

lcl

080

ax

 

lcl

082

abd

 

lcl

085

a

 

lcl

087

 

*6)

lcl

088

 

*6)

lcl

089

 

*6)

lcl

   

lokal spec. lokalt felt

lcl

652

iv

 

lcl

652

mv

 

lcl

652

nvz

 

lcl

652

ovz

 

lcl

652

pv

 

lcl

652

pvz

 

lcl

652

rv

 

lcl

654

pv

 

lcl

654

iv

 

lcl

654

nvz

 

lcl

654

ovz

 

lcl

654

pvz

 

lcl

654

rv

 

lcl

654

mv

 

lcl

655

iv

 

lcl

655

mv

 

lcl

655

pv

 

lcp

690

ad

 

lcp

690

bd

 

ldb

666

e

 

ldb

666

f

 

ldb

666

i

 

ldb

666

q

 

ldb

666

r

 

ldb

666

s

 

ldb

666

m

 

ldb

666

n

 

ldb

666

p

 

ldb

666

l

 

ldb

666

t

 

ldb

d51

axw

 *7)

ldb

d52

axw

 *7)

ldf

666

e

 

ldf

666

f

 

ldf

666

t

 

ldf

d51

axw

 *7)

ldf

d52

axw

 *7)

ldk

652

mv

 

ldk

652

pv

 

ldk

652

iv

 

ldk

652

iz

 

ldk

652

nv

 

ldk

652

nz

 

ldk

652

o

 

ldk

652

pz

 

ldk

652

qv

 

ldk

652

qz

 

ldk

652

rv

 

ldk

655

mv

 

ldk

655

pv

 

ldk

655

iv

 

lds

666

s

 

lds

666

r

 

lds

666

q

 

lds

668

abc

 

led

661

a

 

led

661

b

 

led

661

c

 

led

661

d

 

lef

630

fu

 

lef

630

gu

 

lef

667

e

 

lef

667

f

 

lef

667

t

 

lef

930

fu

 

lek

610

aecikj

 

lek

610

secikj

 

lek

910

ahgecikj

*4)

lek

910

secikj

*4)

lem

600

ahefc

 

lem

610

aecikj

 

lem

610

secikj

 

lem

620

a

 

lem

621

abefj

 

lem

630

au

 

lem

630

bu

 

lem

630

fu

 

lem

630

gu

 

lem

630

su

 

lem

630

tu

 

lem

630

a

 

lem

630

b

 

lem

630

f

 

lem

630

g

 

lem

630

s

 

lem

630

t

 

lem

631

a

 

lem

631

b

 

lem

631

f

 

lem

631

g

 

lem

631

s

 

lem

631

t

 

lem

633

au

 

lem

633

a

 

lem

634

a

 

lem

634

au

 

lem

634

avxyz

 

lem

634

b

 

lem

634

bu

 

lem

634

bvxyz

 

lem

634

cd

 

lem

634

cdu

 

lem

634

cdvxyz

 

lem

634

u

 

lem

645

au

 

lem

645

avxyz

 

lem

645

bu

 

lem

645

bvxyz

 

lem

645

cu

 

lem

645

cvxyz

 

lem

650

abcdevxyz

 

lem

651

aevxyz

 

lem

652

ahefc

 

lem

652

b

 

lem

652

t

 

lem

654

ahefc

 

lem

654

b

 

lem

654

t

 

lem

655

ahefc

 

lem

655

b

 

lem

655

t

 

lem

660

abcdevxyz

 

lem

661

a

 

lem

661

b

 

lem

661

c

 

lem

661

d

 

lem

662

a

 

lem

662

b

 

lem

662

c

 

lem

666

e

 

lem

666

f

 

lem

666

i

 

lem

666

l

 

lem

666

m

 

lem

666

n

 

lem

666

o

 

lem

666

p

 

lem

666

q

 

lem

666

r

 

lem

666

s

 

lem

666

t

 

lem

666

u

 

lem

667

e

 

lem

667

f

 

lem

667

i

 

lem

667

l

 

lem

667

m

 

lem

667

n

 

lem

667

o

 

lem

667

p

 

lem

667

q

 

lem

667

r

 

lem

667

s

 

lem

667

t

 

lem

667

u

 

lem

668

abc

 

lem

670

abcdevxyz

 

lem

690

ad

 

lem

690

bd

 

lem

900

acefh

*4)

lem

910

ahgecikj

*4)

lem

910

secikj

*4)

lem

930

au

 

lem

930

fu

 

lem

930

su

 

lem

930

a

 

lem

930

f

 

lem

930

s

 

lem

933

au

 

lem

933

a

 

lem

934

au

 

lem

934

bu

 

lem

934

cdu

 

lem

934

a

 

lem

934

b

 

lem

934

cd

 

lem

952

a

 

lem

966

e

 

lem

966

f

 

lem

966

i

 

lem

966

l

 

lem

966

m

 

lem

966

n

 

lem

966

o

 

lem

966

p

 

lem

966

q

 

lem

966

r

 

lem

966

s

 

lem

966

t

 

lem

966

u

 

lem

968

a

 

lem

d51

axw

*7)

lem

d52

axw

*7)

lep

600

ahefc

 

lep

900

ahefc

*4)

les

630

su

 

les

630

tu

 

les

667

su

 

les

667

s

 

les

667

r

 

les

930

su

 

lff

100

ahefc4

 

lff

110

aecikj4

 

lff

110

secikj4

 

lff

239

ahefc4

 

lff

540

a

 

lff

700

ahefc4

 

lff

710

aecikj4

 

lff

710

secikj4

 

lff

720

ah4

*9)

lff

720

k4

*9)

lff

739

ahefc4

 

lff

770

ahefc4

 

lff

780

aecikj4

 

lff

780

secikj4

 

lff

900

ahefc

*5)

lff

910

ahgecikj

*5)

lff

910

secikj

*5)

lfm

666

o

 

lfo

100

ahefc

 

lfo

110

aecikj

 

lfo

110

secikj

 

lfo

239

ahefc

 

lfo

540

a

 

lfo

700

ahefc

 

lfo

710

aecikj

 

lfo

710

secikj

 

lfo

720

ah

*9)

lfo

720

k

*9)

lfo

739

ahefc

 

lfo

770

ahefc

 

lfo

780

aecikj

 

lfo

780

secikj

 

lfo

900

ahefc

*5)

lfo

910

ahgecikj

*5)

lfo

910

secikj

*5)

lgd

654

mv

 

lgd

654

pv

 

lgd

654

iv

 

lgd

654

iz

 

lgd

654

nvz

 

lgd

654

o

 

lgd

654

pvz

 

lgd

654

qvz

 

lgd

654

rv

 

lht

239

tuv

 

lht

240

adefghnøs

 

lht

245

anoyæøpqrxu

 

lke

600

ahefc

 

lke

610

aecijk

 

lke

610

secijk

 

lke

630

au

 

lke

630

bu

 

lke

630

fu

 

lke

630

gu

 

lke

630

su

 

lke

630

tu

 

lke

630

a

 

lke

630

b

 

lke

630

f

 

lke

630

g

 

lke

630

s

 

lke

630

t

 

lke

633

au

 

lke

633

a

 

lke

634

a

 

lke

634

au

 

lke

634

avxyz

 

lke

634

b

 

lke

634

bu

 

lke

634

bvxyz

 

lke

634

cd

 

lke

634

cdu

 

lke

634

cdvxyz

 

lke

634

u

 

lke

645

au

 

lke

645

avxyz

 

lke

645

bu

 

lke

645

bvxyz

 

lke

645

cu

 

lke

645

cvxyz

 

lke

650

abcdevxyz

 

lke

651

aevxyz

 

lke

660

abcdevxyz

 

lke

661

a

 

lke

661

b

 

lke

661

c

 

lke

661

d

 

lke

662

a

 

lke

662

b

 

lke

662

c

 

lke

666

e

 

lke

666

f

 

lke

666

i

 

lke

666

l

 

lke

666

m

 

lke

666

n

 

lke

666

p

 

lke

666

q

 

lke

666

r

 

lke

666

s

 

lke

666

t

 

lke

667

e

 

lke

667

f

 

lke

667

i

 

lke

667

l

 

lke

667

m

 

lke

667

n

 

lke

667

p

 

lke

667

q

 

lke

667

r

 

lke

667

s

 

lke

667

t

 

lke

668

abc

 

lke

670

abcdevxyz

 

lke

690

ad

 

lke

690

bd

 

lke

900

acefh

*4)

lke

910

ahgecikj

*4)

lke

910

secikj

*4)

lke

930

au

 

lke

930

a

 

lke

930

fu

 

lke

930

f

 

lke

930

su

 

lke

930

s

 

lke

933

au

 

lke

933

a

 

lke

934

au

 

lke

934

a

 

lke

934

bu

 

lke

934

b

 

lke

934

cdu

 

lke

934

cd

 

lke

d51

axw

*7)

lke

d52

axw

*7)

lkl

087

 

*6)

lkl

088

 

*6)

lkl

089

 

*6)

lkl

   

lokal spec. lokalt felt

lkn

033

ab

 

lko

110

aecikj

 

lko

110

secikj

 

lko

710

aecikj

 

lko

710

secikj

 

lko

720

k

 

lko

780

aecikj

 

lko

780

secikj

 

lko

910

ahgecikj

*5)

lko

910

secikj

*5)

lma

k01

a

*2)

lma

k02

a

*2)

lme

666

m

 

lme

666

n

 

lme

666

p

 

lme

666

l

 

lmo

k04

a

*2)

lms

600

ahefc

*11)

lms

610

aecikj

*11)

lms

610

secikj

*11)

lms

634

cdvxyz

*11)

lms

645

avxyz

*11)

lms

645

cvxyz

*11)

lms

660

abcdevxyz

 

lnb

666

u

 

lnm

k03

a

*2)

lnt

210

abc

 

lnt

222

ab

 

lok

652

m

 

lok

652

o

 

lpa

245

pqrs

 

lpa

247

p

 

lpa

248

p

 

lpe

100

ahefc

 

lpe

700

ahefc

 

lpe

720

ah

 

lpe

770

ahefc

 

lpe

900

ahefc

*5)

lpo

100

ahefc

 

lpo

110

aecikj

 

lpo

110

secikj

 

lpo

239

ahefc

 

lrt

860

tc

 

lrt

861

tc

 

lrt

863

tc

 

lrt

865

tc

 

lrt

866

tc

 

lrt

867

tc

 

lrt

868

tc

 

lrt

870

tc

 

lrt

871

tc

 

lrt

873

tc

 

lrt

874

tc

 

lrt

879

tc

 

lse

247

svon

 

lse

248

svon

 

lse

440

acvonøæ

 

lse

440

psrqvøæ

 

lse

558

sv

 

lse

840

avonøæ

 

lso

247

son

 

lso

248

son

 

lso

440

acnopqrsøæ

 

lso

440

psrqøæ

 

lso

558

s

 

lso

840

aonøæ

 

lst

861

tc

 

lti

210

abc

 

lti

222

ab

 

lti

239

tuvø

 

lti

239

 

lti

239

 

lti

240

adefghnosø

 

lti

240

s

 

lti

241

aøon

 

lti

242

acno

 

lti

245

abæøcnoy

 

lti

245

pqrs

 

lti

245

u

 

lti

245

xbc

 

lti

247

ac

 

lti

247

p

 

lti

247

son

 

lti

247

x

 

lti

248

ac

 

lti

248

p

 

lti

248

son

 

lti

248

x

 

lti

440

aconøæ

 

lti

440

psrqøæ

 

lti

512

t

 

lti

512

x

 

lti

520

t

 

lti

520

x

 

lti

526

t

 

lti

526

x

 

lti

530

t

 

lti

530

x

 

lti

534

t

 

lti

534

x

 

lti

700

t

 

lti

710

t

 

lti

739

tuvø

 

lti

739

 

lti

739

 

lti

740

afgøsdehno

 

lti

740

s

 

lti

745

abonø

 

lti

795

abcæøuv

 

lti

795

u

 

lti

795

v

 

lti

795

pqrs

 

lti

840

aonøæ

 

lti

945

aon

*5)

lts

300

e

 

ltt

860

tc

 

luk

631

a

 

luk

631

b

 

luk

631

f

 

luk

631

g

 

luk

631

s

 

luk

631

t

 

lut

239

tuv

 

lut

240

adefghnosø

 

lut

739

tuv

 

lut

740

adefghnoqrsø

 

lvp

557

avæøj

 

lvp

557

bvæøj

 

lvp

558

a

 

lvx

557

aæø

 

lvx

557

bæø

 

lvx

558

a

 

nal

070

a

 

nlm

060

a

 

udk

080

ax

 

Noter

Generelt: Visse langordsudtræk har reelt kun mening, hvis et delfelt fungerer som trigger.

F.eks. giver langordet 557 bæø ikke megen mening hvis delfelt b mangler

*1): Langord ldk kan udvides med den alfabetiske underdeling (jvf. langkode lau), hvis det ikke giver tekniske problemer. Forudsætningen for en sådan udvidelse er i praksis, at søgesystemet understøtter automatisk højretrunkering ved søgning på langord.

*2): Der er her forudsat udfoldede koder som følger - jvf. afsnit om udfoldede koder.

Felt k01: ud fra 005 z, 008 d, 008 f, 008 g, 008 h, 008 j, 008 m, , 008 o, 008 q, 009 a, 009b, 009 g, 009 h.

Felt k02: ud fra 005 h, 005 i, 005 j

Felt k04: ud fra 039 a

Felt k07: ud fra 008 n

*3): Der findes ingen enkeltordskode svarende til lvx, jvf. vp/lvp.

*4):  Det er her forudsat, at henvisningsfelterne henviser til et emnefelt. Det vil sige, at indholdet i delfelt *z bør være:

  • For felt 900: *z 600
  • For felt 910: *z 610

*5): Det er her forudsat, at henvisningsfeltet ikke peger på et emnefelt. Det vil sige, at henholdsvis, felt 900 delfelt *z,  910 delfelt *z og felt 945 delfelt *z ikke bør rumme 6xx.

*6) Relevante delfelter for lokal klassifikation medtages.

*7) Felterne d51-d52 er foreløbige felter defineret før formatet for autoritetsposter blev fastlagt. Felterne vil også fremover blive brugt til udveksling af hjælpeposter

*8) Indhold vedrørende brugsretskategori i 021 b kan gøres søgbart med koden lbr sammen med 008 n-koderne for netdokumenters tilgængelighed, hvis det ønskes og er teknisk muligt.

*9) Der er her forudsat et tjek på, om a, h eller k findes i feltet, som er forudsætningen for at fastslå ophavstype.

Felt 720 er beregnet til ”Ukontrolleret navn som søgeelement” og søges derfor med fb-søgekoden. Men hvis de specifikke delfelter er benyttet enten ved inddatering eller konvertering, udnyttes de til at danne grundlag for en mere præcis søgning, hvis det er muligt.

*10) Delfelterne bør om muligt medtages i lag, hvis indholdet af delfelt *2 er NAL.

*11) Delfelterne bør om muligt medtages i lms, hvis indholdet af delfelt *2 er MeSH.

 

Denne side er kapitel 5 af 8 til publikationen "Praksisregler for s´┐Żgeveje".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
© 2009