Oversigt over søgekoder

Oversigt over enkeltordssøgekoder

Der er nedenfor angivet et hierarki for søgekoderne. Det skal understreges, at en overliggende søgekode kan indeholde flere felter/delfelter end foreningsmængden af de underliggende søgekoder.

Emneord
em

Emneord

-au

Alfabetisk underdeling DK-5

-ke Kontrollerede emneord
--ac AGROVOC emneord
--ag NAL emneord
--cp COMPASS emneord
--ed EPT emneord
--ef Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke
--ek Korporationsnavne som emneord
--ep Personnavn som emneord
--es Kontrollerede skønlitterære emneord
--ms MESH emneord
--db DBC emneord
---df DBC-faglitterære emneord

---ds

DBC-skønlitterære emneord

---fm

Form betegnelse som emneord
---me DBC-musikemneord

---nb

Niveau-emneord

-uk

Ukontrollerede emneord

Forfatteroplysninger
fb Forfatter i beskrivelsen
fo Forfatter
-ko Korporativ forfatter
-pe Personlig forfatter
-po Opstillingselement

Klassifikation

cl  Klassifikation, alle koder
-dk DK5
--ok Klassifikation som opstilling
-gd   Forældet dk-klassemærke
-kl  Lokal klassifikation

Kodede oplysninger
ar

Anbefalinger og restriktioner i kodeform

bs Børnelitteraturopstillingskoder
ej Ejerkode       
fg FUI-koder
hm Primær materialebetegnelse
ip Pakkeidentifikation
ix  LIX
ka Konsulentafmærkningskoder
kg Konsulentgrupperingskoder
kk Katalogkode
kn Regions-Amt-Kommunenummer
kr Katalogkode - rettelse
kx Katalogkode - ekspres
ma Materialetype
sf Seddelfortegnelseskoder
sp

Sprog


Numre
ld

ID-nummer på post på højere niveau

ln Biblioteksnumre på katalogiseringskilde
nr Numre
-bc EAN/stregkode
-co CODEN
-en Numre på ens materialer
-id Identifikationsnummer
-is Internationale standardnumre
--ib ISBN
--ic ISRC
--im ISMN
--in ISSN
--ir ISRN
-nl  Library of Congress control number
-oc OCLC control number
-tf

Tidligere og lokale faustnumre


Publiceringsoplysninger
fl 

Forlagets navn

ou Sprog i originaludgave
pu Forlagets hjemsted
ul Udgivelsesland
ww URL
år

Udgivelsesår


Titeloplysninger
rt

Relationstitel, periodica

-st  Senere titel
-tt Tidligere titel
ti  Titel
-ht Hovedtitel
-nt Nøgletitel
-pa Paralleltitel
-se Serietitel
-so Serieoplysninger uden numre
-ut Uniform titel
vp

Værtspublikationstitel


Øvrige oplysninger
aj 

Ajourføringstidspunkt

br  Brugsret og tilgængelighed
fv Forkortet version af punktbøger
km Kartografiske oplysninger
mo Musikopstilling
nm Musikalsk notation
no

Noter

ns Note til materialevalg
op Oprettelsesdato
ts Tekniske oplysninger
uu

Udgivelsesstatus

Oversigt over langordssøgekoder

Der er nedenfor angivet et hierarki for søgekoderne. Det skal understreges, at en overliggende søgekode kan indeholde flere felter/delfelter end foreningsmængden af de underliggende søgekoder.

Emneord

lem

Emneord

-lau Alfabetisk underdeling DK-5
-lke Kontrollerede emneord
--lac AGROVOC emneord
--lag NAL emneord
--lcp  COMPASS emneord
--led EPT emneord
--lef Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke
--lek  Korporationsnavne som emneord
--lep  Personnavn som emneord
--les Kontrollerede skønlitterære emneord
--lms  MESH emneord
--ldb  DBC emneord
---ldf  DBC-faglitterære emneord
---lds DBC-skønlitterære emneord
---lme  DBC-musikemneord
---lfm  Form betegnelse som emneord
---lnb  Niveau-emneord
-luk 

Ukontrollerede emneord


Forfatteroplysninger

lfo

Forfatter

-lko  Korporativ forfatter
-lpe Personlig forfatter
-lpo Opstillingselement
lff

Forfatter med funktionsangivelser


Klassifikation
lcl

Klassifikation, alle koder

-bcm BCM klassifikation
-dbk DB klassifikation
-ddc Dewey klassifikation
-lcc LCC klassifikation
-ldk

DK5

--lok Klassifikation som opstilling
-lgd  Forældet dk-klassemærke
-lkl  Lokal klassifikation
-nal  NAL klassifikation
-nlm  NLM klassifikation
-udk 

UDK notation


Kodede oplysninger
lkn

Regions-Amt-Kommunenummer

lma

Materialekode


Titeloplysninger
lrt

Relationstitel, periodica

-lst  Senere titel
-ltt  Tidligere titel
lti  Titel
-lht  Hovedtitel
-lnt  Nøgletitel
-lpa Paralleltitel
-lse Serietitel
-lso Serieoplysninger uden numre
-lut Uniform titel
lvp Værtspublikationstitel
lvx

Værtspublikationstitel (uden nummeroplysning)


Øvrige oplysninger
lbr 

Brugsret og tilgængelighed

lmo  Musikopstilling
lnm  Musikalsk notation DBC
lts

Tekniske oplysninger

 

Denne side er kapitel 3 af 8 til publikationen "Praksisregler for s´┐Żgeveje".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
© 2009