Forord

Formålet med at fastlægge praksisregler for opsætning af søgeveje og for udfoldning af koder er at sikre den størst mulige ensartethed i anvendelse af søgekoder i de forskellige bibliotekssystemer. Hensigten er løbende at dække samtlige relevante søgeveje i bibliografiske poster i danMARC2.

Ved fremtidige tilføjelser til og ændringer i formatet vil der samtidig blive taget stilling til konsekvensændringerne i Praksisregler for søgeveje.

Som annex C til dansk udgave af ISO 8777 er der en oversigt om de vigtigste danske søgekoder. De er en delmængde af søgekoderne i nærværende praksisregler.

Et udkast til 1. udgave af praksisreglerne blev sendt til høring hos en række forskellige biblioteker, institutioner, foreninger og systemleverandører og den endelige udgave er udformet på baggrund af en lang række høringssvar. Det endelige resultat blev i 1999 forelagt det daværende Katalogdatarådet. Der blev i 2000 foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Med baggrund i en række ændringer af danMARC2 og andre mindre tilføjelser til praksisreglerne er der foretaget en samlet gennemgang og ajourføring af regelsættet. Det er fravalgt at udvide det med mere komplicerede specifikationer, hvor f.eks. en udlægning som søgestreng afhænger af et bestemt dataindhold i et felt. Nærværende udgave 2.0 har været til høring i danZIG og har været forelagt Bibliografisk Råd.

 

Denne side er kapitel 1 af 8 til publikationen "Praksisregler for søgeveje".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
© 2009