Ejendom ved Charlottenlund sælges i offentligt udbud

30.06.2022
Der er nu mulighed for at erhverve sig en ejendom med attraktiv beliggenhed omringet af smuk natur tæt på Strandvejen med kort afstand til København. Ejendommen kan besigtiges den 7. juli 2022 og 3. august 2022.

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder Bilharziosebygningen beliggende ved det tidligere Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot med slotshaven som nabo med henblik på etablering af almene ungdomsboliger. 

Detaljer om ejendommen

Matr. Nr. 1a Charlottenlund delareal 3 

  • Grundstørrelse efter udstykning: 2.139 m2
  • Fodaftryk (bebygget areal iht. BBR bygning 10): 488 m2  
  • Bygningsareal (ekskl. kælder iht. BBR bygning 10): 940 m2

Den eksisterende bygning er opført i 1964 og omfatter brutto 1.428 m2, hvor bygningsareal eksklusiv kælder udgør 940 m2 jf. BBR (bygning 10). Det er forudsat, at bygningen afhændes til en almen boligorganisation med henblik på etablering af almene ungdomsboliger.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantpris er mellem 5,8 mio. og 6,5 mio. kr. jf. mæglervurderinger af 10. marts 2021 og 9. marts 2022. 

Ejendommen kan besigtiges den 7. juli 2022, kl. 10.00 – 13.00 og 3. august 2022, kl. 10.00 – 13.00. Tilbud skal ske ved anvendelse af den betingede købsaftale og skal afgives senest fredag, den 30. september, kl. 12.00. 

Hent udbudsmaterialet, herunder bl.a. betinget købsaftale og salgsprospekt med udbudsvilkår

Tilbud afgives på betinget købsaftale (der fungerer som tilbudsblanket i nærværende udbud), læs mere herom i udbudsvilkårene. 

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen hos Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 København V, kl. 12.30 den 30. september 2022.

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent, Helle Reumert Andersen, tlf: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 20. marts 2023