Voldtofte med Lusehøj - højgruppe

 
I et smukt hjørne af Fyn, syd for Glamsbjerg og med udsigt over Helnæsbugten ligger en samling af Danmarks største og mest imponerende gravhøje. Højene har oprindeligt været så mange og så dominerende i landskabet, så man med rette kan tale om en nekropol fra yngre bronzealder. Sammen med de massive spor efter en stor bebyggelse ved den nuværende landsby Voldtofte er de resterne efter et rigdoms- og fyrstesæde fra omkring 7-800 f. Kr.

Oplev ved Lusehøj

  • Flere høje. Man kan opleve flere af de store høje i området. Hvis man går op på Lusehøj, kan man få et godt indtryk af både den og Buskehøj lige syd for. På skiltene ses et kort over området med markeringen af en sti til Buskehøj. Fra Buskehøj kan man se udover den mark, hvor bl.a. den senest udgravede ”Guldhøj” men også andre nu forsvundne høje har ligget. Den store Bohøj er ikke tilgængelig for offentligheden – men kan også ses fra Lusehøj. Nærmere Flemløse/Voldtofte på Ebberupvej ligger Drengehøj. Hold ind på p-pladsen og besøg også denne høj.
  • Fyrsternes dødelandskab. De mange høje i området blev opført som monumenter over den sene bronzealders mægtigste personer. Selve Lusehøj er Nordens rigeste gravlæggelse fra yngre bronzealders midte (ca. 900-700 f.Kr.), og flere af genstandene i gravene er ikke normale gravgaver på denne tid. Gravgaverne viser, at de gravlagte havde en helt særlig status og var magtfulde personer med et kontaktnet, som strakte sig langt ud i Europa.
  • Landskab med magt og ærefrygt. I yngre bronzealder har højgruppen dannet en markant profil, der har kunnet ses langt borte i det åbne landskab. Området blev det sidste hvilested for en betydningsfuld slægt, der levede omkring 800 f.Kr. Kun fire høje kan ses i dag (Buskehøj, Bohøj, Drengehøj og Lusehøj), men på disse morænebakker med udkig over Helnæs Bugt har tidligere tronet mange andre høje. Omkring storhøjene Lusehøj, Bohøj og Buskehøj er alene 10 mindre høje sløjfet på marken.
  • Guldhøjen. I området har været mange arkæologiske udgravninger. Den seneste foregik i 2012, hvor der blev udgravet en højtomt, Guldhøj, sydøst for Buskehøj. Guldhøj var i sin tid opført i ældre bronzealder (ca.1100 f.Kr.) over en stenkiste med en mandsgrav. Omkring 300 år senere genbrugte man højen til grave eller ofringer i sydsiden. Fundene bestod af eksklusive smykker og redskaber af bronze og guld.
  • Tæt på fyrstesædet. På den markante bakke Kirkebjerg nord for landsbyen Voldtofte lå der en meget stor boplads i yngre bronzealder. I bopladsens tykke affaldslag er der fundet spor efter store sammenkomster, bemalede vægrester fra fyrstens bolig og mange bronzegenstande, der viser, at man havde god adgang til det kostbare metal. Stumper af støbeforme viser, at man har støbt smykker, våben og lurer på bopladsen.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Højlandskabet ligger umiddelbart vest for Flemløse ad Ebberupvej. Drengehøj ligger på sydsiden af Ebberupvej og de andre høje kan besøges ved at dreje ind på Hesselbjergvej – følg skiltene. Der er parkeringsplads både ved Lusehøj samt ved Drengehøj. Nærmeste adresse er Hesselbjergvej 7 – 11, 5620 Glamsbjerg

Kort over området