Snubbekorsgård - vikingelandskab

 
Vest for Albertslund og sydvest for Vestskoven mellem bebyggelserne Vridsløsemagle og Risby ligger i dag et større åbent område tæt på Kroppedal. I området er fundet så mange arkæologiske spor efter vikingetiden, så man kan tale om et helt landskab, hvor almindelige mennesker har færdedes i deres hverdag i vikingetiden.

Oplev ved Snubbekorsgård

  • Veje til nær og fjern. I middelalderen gik vejen fra København til Roskilde her. Den vigtige vej var markeret med et vejfarerkors, som i dag står på gravhøjen Snubbekors Høj. Sandsynligvis gik her allerede vigtige veje i vikingetiden.
  • Gravpladsen Snubbekorsgård fra 800-årene. Gravpladsen kan ikke længere ses på overfladen men i vikingetiden var gravene markeret med store sten. Her er fundet 120 begravelser og mange skeletter af mænd, kvinder og børn. Skeletterne viser, at folk var forskellige, nogle var store og kraftige, nogle var små og spinkle og nogle var handicappede.
  • En bondegård fra vikingetiden. I skoven ved Kroppedal er udgravet en bebyggelse fra ældre vikingetid. Gårdene bestod af et langhus (hovedhuset) og nogle mindre bygninger. Det store flotte hovedhus med buede vægge er markeret i græsset med hvide pæle.
  • Et helt landskab. Veje, gravplads og bebyggelse er kendte dele af vikingetidens landskab, men som i dag har befolkningen kunnet se ud over markstykker, enge og vandhuller, når de så på udsigten fra deres gårde.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Vikingelandskabet Snubbekorsgård kan opleves ved forskellige punkter på vejene Kroppedals Allé, Ole Rømers Vej og Snubbekorsvej.

Selve gravpladsen ligger tæt ved Snubbekorsvej 1, 2630 Taastrup. Man kan få godt overblik over området fra Ole Rømers Høj, tæt på Ole Rømers Vej 64

Kort over Snubbekorsgård