Muldbjerg - gravhøj

 
Højt i landskabet og med vidt udsyn til alle sider vest for Spjald ligger Muldbjerghøjene. Den store høj er opført over to mindre høje. I den nordlige fandtes Muldbjergmanden i en stammekiste af egetræ.

Oplev ved Muldbjerg

  • Bronzealderens udsigt. Gravhøjene ligger højt i landskabet. Dengang var det vestjyske landskab åbent som i dag og præget af brede ådale, store græsmarker og mindre områder med kornmarker.
  • Et bronzealderlandskab. Bronzealderbefolkningen boede også på højdedragene. På flere bakkekamme i nærheden er fundet spor efter bosættelser med store træbyggede huse.
  • Begravelsessted for en af højfolket. Manden i graven var 180 cm høj. Ved hans side lå et smukt sværd med guld på fæstet. Kisten med dragt og gravgaver er i dag udstillet på Nationalmuseet.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Muldbjerghøjen ligger på Muldbjerg Byvej 24, 6971 Spjald.

Der er parkeringsplads, og man kan gå ind på marken og se på højen.

Gravhøjen ligger på privat jord med offentlig adgang. Tag venligst hensyn.

Kort over Muldbjerg