Lindholm Høje - gravplads

 
På Lindholm Høje i Nordjylland ligger en stor gravplads med begravelser fra en hen ved 600-årig periode. De ældste grave er fra 400-årene, og de yngste er fra vikingetiden i 900-årene.

Limfjorden var i hele oldtiden et vigtigt farvand for rejser til og fra de nordiske lande. Fjorden var i vikingetiden også udgangspunkt for togter til England og resten af Europa. Datidens skibe kunne let sejle op ad Lindholm Å til Lindholm Høje. Her var den sandede jord let at dyrke, men samtidig sårbar over for sandflugt.

Omkring år 1100 har sandflugten været så voldsom, at Lindholm Høje blev forladt. Sandet dækkede stenene indtil fortidsmindet blev fredet i 1901 og udgravet i 1950’erne.

I 1000-årene dækkede en storm en mark med fygesand. Vejen nord for blev ufremkommelig, og bonden måtte køre hen over den tilsandede mark, da han kom for at vurdere skaderne efter stormen. Hjulmærkerne efter bondens vogn var stadigvæk at se, da arkæologerne udgravede marken.

Oplev ved Lindholm Høje

  • Gravplads. Stensatte grave af mange slags. Der er så mange forskellige gravminder på Lindholm Høje, at det ved første øjekast ser ud som om de alle er forskellige. Men der er alligevel nogle gennemgående ”regler”. De ældste grave ligger på toppen af gravmindet. De yngste grave er placeret i pladsens yderkant og lavt i terrænet. De ældste grave er trekantede, og de yngste har form som et skib.
  • Landsbyer fra 700-årene til 1100-tallets begyndelse. På Lindholm Høje er fundet spor efter flere forskellige bebyggelser over en 4oo årig periode. Der er bevaret mange fine fund fra bebyggelserne, fordi de var dækket af tykke sandflugtslag. Fundene er udstillet på Lindholm Høje museet
  • Oldtidsmark. På den sydlige del af området fandtes en velbevaret oldtidsmark, som sandflugtslaget havde bevaret. Det er svært at se tydeligt i dag, men under græsdækket findes stadig rillerne efter vikingetidens plov
  • Landskab ved Limfjorden. Lindholm Høje har tiltrukket mennesker gennem mange perioder. Ved det nuværende Aalborg og Nørresundby og i det østlige Limfjordsområde ligger flere andre jernalder og vikingetidsbebyggelser på høje punkter, f.eks. ved Bejsebakken og Sebbersund ved Nibe.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, Nørresundby.

Kort over Lindholm Høje