Harre Vig - bådnaust

 
Helt nede ved kysten ved Harre Vig på Salling har man i vikingetiden bygget to store bådnauster – bådehuse, hvor man har kunnet reparere og vedligeholde sine skibe på tør grund. De to nauster er de eneste af sin slags, der er fundet i Danmark, og er med til at understrege, hvor vigtig Limfjorden har været for vikingetidens skibsfart.

Oplev ved Harre Vig

  • Bådnauster. De to bådnauster kan i dag ses på 0,5 meter høje og 25-28 m lange jordvolde, der er formet som brede skibe. I dag ligger de forhistoriske tørdokker ca. en meter over havet, men i vikingetiden har vandet stået en smule højere, og nausterne har således ligget helt nede ved vandkanten.
  • Formet som skibet. Man har fundet metalnagler i jorden omkring nausterne, der indikerer, at man har repareret skibene i disse bådehuse. De to bådehuse er begge formet som datidens vikingeskibe – dog lidt bredere, og det er ikke svært at forestille sig, hvordan man har kunnet arbejde på båden fra alle sider på samme tid.
  • Unikke i Danmark. De to nauster er de eneste af sin art, der indtil nu er fundet i Danmark. Undersøgelser af de to bådehuse i 1958 og igen i 2000 har vist, at de stammer fra den sene del af vikingetiden eller måske den allertidligste middelalder. Mens sådanne huse er sjældne i Danmark, er de til gengæld mere almindelige i Norge.
  • Marker og bebyggelse. I området omkring Harre Vig har arkæologer også fundet spor efter bebyggelse og markanlæg fra vikingetiden. Landbrugsjorden og de gode handelsforbindelser via Limfjorden har betydet, at det har været et godt sted at bosætte sig.
Opdateret 19. august 2020

Find vej

Nausterne ligger helt ude ved vandet ved Harre Vig. Kør ad Harrebjergvej gennem golfklubbens område. Når sommerhusområdet begynder, kan man fortsætte lige ud til fods, eller hvis man er dårligt gående fortsætte i bil, indtil Harrebjergvej drejer skarpt til højre. Her er der mulighed for hensynsfuld parkering (der er ikke en decideret p-plads), ligesom der er skilte, der viser stien ned til vandet og vikingenausterne. Nærmeste adresse er Harrebjergvej 90, 7870 Roslev.

Kort over området