Gryet - bautasten og grave

 
67 bautasten på et sted. Skoven, Gryet, på Bornholm er unik med sine mange spor fra fortiden. Her er gravhøje og hjulspor, men det mest opsigtsvækkende er de mange bautasten. Jernalderfolket rejste bautastenene som minde over deres døde. Gravpladsen, der sandsynligvis har haft 100 bautasten, har været brugt i tidsrummet mellem år 350 og år 900.

Oplev ved Gryet

  • Fortidsminder fra flere tider. Gryet rummer mange forskellige fortidsspor. I den sydlige del ligger en tydelig gravhøj, som sikkert er fra bronzealderen (1700 – 500 f.kr.). Der er også flere vejforløb – både ét som går gennem Gryet i østlig og vestlig retning og ét, som kommer op fra syd over et nu tildækket vadested over Øle Å. Vejene kan ikke dateres præcist, men de har sikkert eksisteret gennem mange hundrede år.
  • Tavse mindesten. Bautastenene er sat som minder efter de døde. De kan være rejst som mærke over en undseelig brandgrav med rester efter et ligbål. De kan også være sat uden en grav. En sådan tom grav kaldes en kenotaf, hvilket betyder mindesmærke for en person, der døde et andet sted. Alle bautasten har en flad side – måske har der her været malet eller ridset hvem stenen skulle ære.
  • Sten i rundkreds. De fleste sten står tilsyneladende i spredt orden, men kigger man godt efter kan man se forskellige grupper. Måske repræsenterer grupperne familier. Et enkelt sted er det tydeligt, at stenene står i rundkreds. Det kaldes en domarring og kendes kun et andet sted i Danmark, nemlig i Hjortebakken kun 3½ km vest for Gryet. I midten af domarringe er en brandgrav.
  • En lille skov med en særlig atmosfære. Vi ved ikke, om der var skov eller åbent land ved Gryet, da gravpladsen blev brugt. Men tæt på pladsen er fundet spor efter forskellige bebyggelser fra samme tid, så måske har gravpladsen været brugt af flere små samfund og ligget i kanten af selve landbrugsområderne.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Gryet ligger ved Plantagevej 8, Bodilsker, 3730 Nexø.

Fra parkeringspladsen følger man markvejen op mod den lille skov. I skoven er der stier og informationsskilte.

Kort over Gryet