Ertebølle - køkkenmødding

 
Ved kysten ud for Farsø og Strandby i Vesthimmerland ligger den bevarede og fredede del af Ertebølle køkkenmøddingen. Dyngen ligger ved det, der engang var stenalderhavets kystlinje og i dag er en eng ud til Limfjorden. Ertebølle køkkenmøddingen er internationalt kendt og har givet navn til en tidsperiode i slutningen af ældre stenalder.

OPLEV VED ERTEBØLLE

  • Skiftende landskaber. Landskabet ved Ertebølle har ændret sig meget fra jægerstenalderen til i dag. Dengang var Nordjylland et ørige. Skaldyngen lå helt ud til vandet og bag dyngen ind mod land var der tætte skove.
  • Et internationalt berømt fortidsminde. Køkkenmøddingen ved Ertebølle var en af de første, der blev undersøgt arkæologisk. Det foregik i 1893-97. Udgravningerne viste at møddingen var menneskeskabt og bestod af affald ophobet gennem mere end 1000 år.
  • Et attraktivt landskab for oldtidens mennesker. Mange fund og bopladser viser at området omkring Ertebølle altid har været attraktiv. I det åbne tundralandskab efter istiden var Ertebølle et optimalt jagtsted for rensdyrjægerne. I Ertebølletiden var skoven tæt og man samlede østers i fjorden og jagede storvildt i skovene. Men også i yngre stenalder, hvor man levede som bønder, samlede man skaldyr, og jagede og fiskede i området.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Ertebølle køkkenmøddingen ligger på forlængelsen af Gl. Møllevej, efter Gl. Møllevej 2, 9640 Farsø

Der er parkeringsplads og toiletter ved Ertebølle hoved, Gl. Møllevej 3, hvorfra man kan gå eller cykle ud til køkkenmøddingen af en god markvej. Markvejen er del af den nationale cykelrute nr. 12.

Kort over Ertebølle