Bølling Sø - bopladser

 
I Midtjylland ligger den genskabte Bølling Sø. I dag har den en størrelse som den havde lige efter istiden. Langs søbredden og under den nuværende sø er udgravet bopladser fra hele stenalderens tusindårige periode.

Oplev ved Bølling Sø

  • Jægerstenalderens bopladser. Nogle af Danmarks ældste bopladser findes her ved Bølling sø. For 12.000 år siden boede rensdyrjægerne ved søens bred. I Maglemosetiden for omkring 10.000 siden besøgte jægerne også området mange gange. Nu jagede man urokser, elge og kronhjorte i skovene. Bopladserne efter stenalderens sidste jægere i Ertebølletiden ligger i dag under søens overflade
  • En landskabshistorie gennem flere tusind år. Fra forskellige udsigtspunkter kan man forestille sig udviklingen i landskabet. Efter istidens afslutning var søen stor, omtrent som nu. I de følgende årtusinder blev søen gradvist til mose. De tidligste bosættelser er 9.000-12.000 år gamle, og findes nede i dalen nær søens bred. I slutningen af jægerstenalderen, da mosen breder sig i søbasinnet, flytter bosættelsen op på de højtliggende plateauer over søen
  • Offersteder. I bondestenalderen (for omkring 5000 år siden) og i bronzealderen (for omkring 3000 år siden) boede man længere inde i landet, hvor jorden kunne dyrkes. Bølling Sø var nu en mose og den havde stor betydning som offersted
  • Oldtidens midtjyske trafikknudepunkt. Bølling Sø var i oldtiden et knudepunkt for færdsel. Søen danner vandskel mellem to store jyske åsystemer, Gudenåen og Karup Å. Via disse vandveje bindes store områder sammen. Det var en fordel at kunne færdes i stammebåde på vandet i stenalderens
Opdateret 05. februar 2020

Find vej

Fra Engevang køres ud af Kragelundvej til Dværgbakke parkeringsplads. Herfra kan man se ud over søen samt evt. indlede en gåtur langs søbredden. Desuden er der parkeringsplads (og toiletter) ved Kragelundvej 6, 7442 Engesvang.

Der er offentlig adgang til området. Bølling Sø området ejes og plejes af Naturstyrelsen.

Kort over Bølling Sø