Puljer til aktiviteter og genstart af kultur- og idrætsliv

På denne side finder du de forskellige puljer til kulturaktiviteter på Kulturministeriets område

Find en hjælpepakke herunder

Er du selvstændig kunstner eller freelancere på kulturområdet og ønsker du at søge om kompensation for tabt indtægt så finder du et overblik på siden for 'Hjælpepakker til selvstændige kunstnere og freelancere'.

Er du organisation eller institution på kulturområdet og ønsker du at søge om kompensation så finder du et overblik på siden for 'Hjælpepakker til institutioner, organisationer, foreninger mv.'

Sommerpakker til kulturlivet

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter (endnu ikke åben for ansøgninger)

Der er afsat 38,8 mio. kr. til puljen. Det forventes, at puljen åbner for ansøgninger senest i uge 25. 

Abonnér på vores COVID-19-nyheder og få direkte besked, når puljen åbner

Hvem kan søge?

Professionelle og nyetablerede kunstnere, der kan dokumentere hovedvirke som kunstner og/eller uddannelse fra en videregående kunstnerisk uddannelse eller lignende.

Hvad ydes der tilskud til? 

Kunstneriske aktiviteter i sommermånederne evt. i samarbejde med foreninger, institutioner og virksomheder, som f.eks. spillesteder, teatre eller museer. 

Læs mere om puljen i den politiske aftale (pdf)

Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner

Ansøgningsfrist

Den 28. juni 2021

Hvem kan søge?

  • Statslige og statsanerkendte museer
  • Zoologiske anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet
  • Videnspædagogiske aktivitetscentre og lignende, der modtager driftsstøtte fra Børne- og Undervisningsministeriet
  • Kunsthaller, der i dag er medlemmer af Foreningen af kunsthaller i Danmark

Hvad ydes der tilskud til? 

Der kan søges tilskud til gennemførelse af særlige publikumsfremmende foranstaltninger efter institutionernes eget valg såsom særlige aktiviteter, særlige omvisninger og andre publikumsfremmende tiltag. Der kan ikke ydes støtte til reduceret billetpris eller initiativer, der kan sidestilles hermed.

Læs mere og søg puljen

Pulje til dækning af tilsynsafgift for forlystelsesparker og omrejsende tivolier (endnu ikke åben for ansøgninger)

Der er afsat 1 mio. kr. til puljen.

Abonnér på vores COVID-19-nyheder og få direkte besked, når puljen er åben

Hvem kan søge? 

Forlystelsesparker og omrejsende tivolier.

Hvad ydes der tilskud til? 

Der ydes tilskud til dækning af tilsynsafgifter af forlystelsesapparater i 2021.

Genstartspuljer

Pulje 1 - Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Bemærk: ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

28. juni 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne.

Puljen kan kun søges én gang pr. ansøger. 

Hvis der søges om tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag i forbindelse med en specifik aktivitet, hvor flere parter deltager i planlægningen, er det hovedarrangøren, der skal søge om tilskud.

Hvad ydes der tilskud til? 

Puljens formål er at yde tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag, der sikrer en sikker genåbning af kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner mv. og muliggør, at aktiviteter hos disse aktører kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Læs mere og søg puljen

Pulje 2 - Kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Bemærk: ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

28. juni 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne.

Puljen kan kun søges én gang pr. ansøger.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljens formål er at gøre kulturtilbud tilgængeligt gennem digitale tiltag. Aktiviteterne, der kan søges tilskud til, kan f.eks. være versionering af allerede udviklede aktiviteter til online formater som udstillinger, kataloger og andre publikationer; podcast versionering af teaterforestillinger online versioner af idrætsaktiviteter mv.

Læs mere og søg puljen

Pulje 3 - Aktiviteter for vækstlagets aktører

Bemærk: ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist 

28. juni 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges på to særskilte ansøgningsmåder:

  • Puljen kan søges enten af kunstnere og atleter/idrætstalenter, som er en del af vækstlaget i deres sektor. Puljen kan kun søges én gang pr person.
  • Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Puljen kan kun søges én gang pr. institution/forening.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljens formål er at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling, aktivitet og eksponering af vækstlaget. Puljen kan søges af aktører i vækstlaget inden for kultur- og idrætsområdet, dvs. nye kunstnere og atleter/ idrætstalenter, samt af kultur- og idrætsforeninger og kulturinstitutioner, som vil arrangere initiativer og aktiviteter for og med vækstlagets aktører. 

Læs mere og søg ordningen

Pulje 4 - Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum

Bemærk: ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

28. juni 2021 

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Den ansøgende forening eller institution skal indgå i samarbejde med en anden forening eller institution på tværs af sektorer eller andet, om det projekt, der søges om tilskud til. 

Hvad ydes der tilskud til?

Puljens formål er at understøtte, at publikum får oplevelser med nye kultur- og idrætsaktiviteter og at yde tilskud til afprøvning af nye formater. Det kan f.eks. være omlægning af allerede planlagt arrangementer fra indendørs til udendørs eller et stort til mindre deltagerantal. Det kan også være udvikling af nye formater i det offentlige rum på tværs af brancher eller i et samarbejde mellem kommuner og foreninger.

Læs mere og søg puljen

Pulje 5 - 100 dage med kultur og idræt

Bemærk: ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, til puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

28. juni 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan kun søges af danske kommuner. 

Puljen kan kun søges én gang pr. kommune, men der kan søges om tilskud til flere aktiviteter i den samme ansøgning.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljens formål er at støtte aktiviteter, der indgår i en landsdækkende festival for kultur og idræt, som vil være med til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen kan søges af kommuner til aktiviteter i kommunen i samarbejde med lokale aktører og foreninger. 

Læs mere og søg puljen

Øvrige puljer til kulturaktiviteter

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter for juli og august 2021

Ansøgningsfrist

Den 6. september 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Hvad ydes der tilskud til?

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter har til formål at understøtte, at der i perioden den 1. juli til den 31. august fortsat vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med billetsalg og offentlig adgang fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidigt ved aktivitetens gennemførelse. 

De støttede aktiviteter kan tage form af en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.

Læs mere og søg for juli og august

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter for maj og juni 2021

Ansøgningsfrist

Den 5. juli 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Hvad ydes der tilskud til?

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter har til formål at understøtte, at der i perioden den 1. maj til den 30. juni fortsat vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, med offentlig adgang fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidigt ved aktivitetens gennemførelse. 

De støttede aktiviteter kan tage form af en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.  

Læs mere og søg for maj og juni

Aktivitetspulje til museer (endnu ikke åben for ansøgninger)

Det er besluttet at etablere en sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne. 

Når ordningen er på plads, kan den søges på denne side.

Læs mere om aftalen på Kulturministeriets hjemmeside

Abonnér på vores COVID-19 nyheder og få direkte besked når ordningen åbner

Pulje til 1000 nye fællesskaber (endnu ikke åben for ansøgninger)

Aktstykket er tiltrådt den 16. juni 2021. Puljen forventes at åbne i uge 25.

Læs aktstykket

Der er indgået en politisk aftale om en pulje på 30 mio. kr. til aktiviteter for voksne over 21 år og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed. Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet og midlerne skal bruges i oplevelsesindustrien.

Læs aftaleteksten

Abonnér på vores COVID-19 nyheder og få direkte besked når ordningen åbner. 

Modtag nyt om COVID-19-hjælpepakker

Få besked direkte i din indbakke, når nye COVID-19-hjælpepakker åbner på kulturområdet, eksisterende hjælpepakker forlænges eller justeres og meget andet. Så er du altid opdateret.
Tilmeld dig her

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de hjælpepakker, der er etableret under Kulturministeriet.