Ordninger til selvstændige kunstnere og freelancere

På denne side har vi samlet de hjælpepakker, der er målrettet dig, der er selvstændig kunstner eller freelancer på kulturområdet

Find en hjælpepakke herunder

Husk, at du som selvstændig også har mulighed for at søge de generelle hjælpepakker gennem Erhvevsstyrelsen

Er du organisation eller institution på kulturområdet, f. eks. aftenskole eller højskole, så finder du ordningerne for dig på 'Hjælpepakker til institutioner, organisationer, foreninger mv.'.

Kunststøtteordningen 2021

Hvem kan søge kunststøtteordningen?

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder. 

Du kan søge om kompensation for tabt indtægt i perioden:

1. januar - 31. marts 2021

Læs mere om ordningen og ansøg om kompensation

Ansøgningsfrist

Den 31. maj 2021

Afrapportering

Se vejledning til afrapportering, hvis du har modtaget kompensation for tabt indtægt fra denne ordning

Kunststøtteordningen 2020

Hvem kan søge?

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder. 

Du kan søge om kompensation for tabt indtægt i perioderne:

1. september - 31. oktober 2020

1. november - 31. december 2020

Læs mere om ordningen og ansøg om kompensation

Ansøgningsfrist

Den 15. april 2021

Afrapportering

Se vejledning til afrapportering, hvis du har modtaget kompensation for tabt indtægt fra denne ordning

Særligt sæsonafhængige kunstnere

Ansøgningsfrist

Den 15. april 2021

Hvem kan søge ordningen for særligt sæsonafhængige kunstnere

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede, som er særligt afhængige af indkomst sæsonen fra den 1. december til den 31. december 2020. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

For at søge ordningen skal du tjene 50% mere end din gennemsnitlige månedlige indkomst i december måned i enten 2019, 2018 eller 2017. Derudover skal du have tabt minimum 50% af din indkomst i december 2020, sammenlignet med enten 2019, 2018 eller 2017.

Du kan søge om kompensation for tabt indtægt i perioden:

1. december – 31. december 2020

Læs mere om ordningen og ansøg om kompensation

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

I henhold til den politiske aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af den 9. februar 2021, forlænges puljen frem til og med den 30. april 2021.

Med regeringens udmelding på pressemødet den 22. marts 2021 er aktivitetspuljen til kulturaktiviteter lukket for ansøgninger til indendørs kulturaktiviteter fra den 1. marts til og med den 30. april 2021, da kulturaktiviteter som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst.

Ansøgere har mulighed for at søge om tilskud til udendørs kulturaktiviteter med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse i perioden fra den 20. april, hvor gældende forsamlingsforbud ophører, til og med den 30. april 2021. 

Publikumsrettede kulturaktiviteter, som er målrettet børn og unge, og som finder sted i eksempelvis daginstitutioner og/eller folkeskoler, kan søge tilskud til aktiviteter i hele perioden fra den 1. marts til og med den 30. april, såfremt gældende restriktioner og retningslinjer overholdes.

Læs om aktivitetspuljen

Hvad ydes der tilskud til?

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter har til formål at understøtte, at der i perioden den 1. marts til den 30. april 2021 fortsat vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidigt ved aktivitetens gennemførelse. 

De støttede aktiviteter kan tage form af en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler. 

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Pludselig aflysning som følge af skærpede restriktioner

I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af aktiviteter, til hvilke der inden aflysningen er indsendt en støtteberettiget ansøgning, og hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.

I praksis betyder dette, at tilskudsmodtager eller ansøger, der har indsendt sin ansøgning inden en aktivitet aflyses på grund af skærpede restriktioner, kan beholde tilskud svarende til 65 % af de støttede omkostninger, som ved pludselig aflysning, som følge af myndighedernes skærpede restriktioner, ikke kunne afværges. Tilskudsmodtager skal følge de almindelige regler for afrapportering.

Tilskudsmodtagere der i de foregående ansøgningsrunder har modtaget tilskud til at afholde kulturaktiviteter i de tre tidligere aktivitetsperioder, og som har været nødt til at aflyse deres aktiviteter grundet pludselige aflysninger, der skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, har mulighed for at flytte den samme aktivitet, såfremt at denne afholdes udendørs, til aktivitetsperioden fra 20. april 2021 til 30. april 2021. Tilskuddet vil ikke blive opreguleret ved anmodningen om at rykke samme aktivitet i tilfælde af, at tilskudsmodtager allerede har anvendt dele af tilskuddet i forbindelse med omkostninger til den aflyste aktivitet. 

Se hvilke arrangører der har fået tilskud fra puljen i første ansøgningsrunde (pdf) 

Se hvilke arrangører der har fået tilskud fra puljen i anden ansøgningsrunde (pdf) 

Aflæg regnskab for Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter 

Modtag nyt om COVID-19-hjælpeordninger

Få besked direkte i din indbakke, når nye COVID-19-hjælperordninger åbner på kulturområdet, eksisterende ordninger forlænges eller justeres og meget andet. Så er du altid opdateret.
Tilmeld dig her

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de hjælpepakker, der er etableret under Kulturministeriet.