Hjælpepakker til institutioner, organisationer, foreninger mv.

På denne side har vi samlet de hjælpepakker, der er målrettet til institutioner, organisationer, foreninger mv. på kulturområdet.

Find en hjælpepakke herunder

Husk at institutioner og organisationer også har mulighed for at søge de generelle hjælpepakker gennem Erhvervsstyrelsen

Er du selvstændig kunstner eller freelancere på kulturområdet, f. eks. musiker eller skuespiller, så finder du hjælpepakkerne på siden for 'Hjælpepakker til selvstændige kunstnere og freelancere'.

Vil du søge om tilskud til kulturaktiviteter finder du et overblik på siden for 'Puljer til aktiviteter og genstart af kultur- og idrætsliv'.

Kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Ansøgningsfrist

Den 30. august 2021.

Hvem kan søge?

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4. Foreninger og selvejende institutioner, der udøver Folkeuniversitetsvirksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 13, samt daghøjskolevirksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 12 a.

Hvad ydes der tilskud til? 

Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra hhv. den 9., 11. og 16 december 2020 til 21. maj eller til 30. juni 2021, som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.

Læs mere og søg ordningen

Kompensation til folkehøjskoler

Ansøgningsfrist

Den 1. september 2021.

Hvem kan søge?

Godkendte danske folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler.

Hvad kan der søges kompensation for?

Puljens formål er at kompensere folkehøjskoler for op mod 90% af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet for korte kurser i perioden fra den 9. december 2020 til og med den 21. maj 2021 og for lange kurser i perioden fra den 21. december 2020 til og med den 21. maj 2021, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19

Læs mere og søg ordningen

Kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, mv.

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordning for faste omkostninger under den nationale nedlukning

Note: Referenceperioden for faste omkostninger er ændret efter bekendtgørelse nr. 716 af 22. april 2021. Det betyder at institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020, kan anvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning. Dette gælder kun så længe erklæringen ikke er ændret ved en eventuel fornyet ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021

Søg ordningen for faste omkostninger, hvis din institution har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 % under den delvise, nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud under den delvise, nationale nedlukning, skal du også søge her.

Bemærk: Ordningen er blevet forlænget frem til den 30. juni 2021.  Vi gør opmærksom på, at der skal indsendes to særskilte ansøgninger for de to kompensationsperioder. 

Læs mere og søg ordningen for faste omkostninger for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021

Læs mere og søg ordningen for faste omkostninger for perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2021

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

Ordningen er forlænget og forventes genåbnet snarest muligt.

Læs ansøgningsvejledningen

Kompensation for faste omkostninger i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland

Ordningen kan søges af institutioner, der var påvirket af nedlukningen fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020 i syv kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune)

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021

Læs mere og søg ordningen

Faste omkostninger "light" under den nordjyske nedlukning

Der kan nu søges om kompensation for faste stedbunde omkostninger, hvis din institution påvirket af nedlukningen fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020 i syv kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune). Der er ikke krav om revisorerklæring på ansøgninger til denne ordning.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021

Læs mere og søg ordningen

Faste omkostninger "light" under den nationale nedlukning

Der kan nu søges om kompensation for faste stedbunde omkostninger, hvis din institution har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 % under den delvise, nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud under den delvise, nationale nedlukning, skal du også søge her. Der er ikke krav om revisorerklæring på ansøgninger til denne ordning.

Bemærk: Ordningen er blevet forlænget frem til den 30. juni 2021. Vi gør opmærksom på, at der skal indsendes to særskilte ansøgninger for de to kompensationsperioder.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021

Læs mere og søg ordningen for faste stedbundne omkostninger for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021

Læs mere og søg ordningen for faste stedbundne omkostninger for perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2021

Lønkompensationsordning

Ordningen er forlænget frem til den 30. juni 2021. 

Den generelle lønkompensationsordning kan søges for perioden fra den 9. december 2020 til den 7. marts 2021 og fra den 8. marts til den 12. april og fra den 13. april til den 30.juni 2021. 

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021

Læs mere og søg ordningen

Fristen for afrapportering for den generelle lønkompensationsordning for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 er udskudt til den 31. oktober 2021. 

Vi arbejder på at få gjort afrapportering tilgængelig snarest muligt. For de institutioner, hvor afrapporteringen er særligt presserende (eks. for højskoler), kan Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes på corona-inst@slks.dk, og de vil blive prioriteret i sagsbehandlingen.

Målrettet lønkompensation

Målrettet lønkompensation for institutioner m.v., som har haft åbningsforbud siden den 30. august.

Hvis I søger lønkompensation på grund af den nationale nedlukning fra d. 9. december, skal I søge den generelle lønkompensationsordning ovenfor. 

Læs ansøgningsvejledningen

Lokal lønkompensation Nordjylland

Den lokale lønkompensationsordning til kommunale institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner). 

Læs ansøgningsvejledningen

Selvejende institutioner m.v.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordning for faste omkostninger under den nationale nedlukning 

Note: Referenceperioden for faste omkostninger er ændret efter bekendtgørelse nr. 716 af 22. april 2021. Det betyder at institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020, kan anvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning. Dette gælder kun så længe erklæringen ikke er ændret ved en eventuel fornyet ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021 

Søg ordningen for faste omkostninger, hvis din institution har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 % under den delvise, nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud under den delvise, nationale nedlukning, skal du også søge her.

Bemærk: Ordningen er blevet forlænget frem til den 30. juni 2021. Vi gør opmærksom på, at der skal indsendes to særskilte ansøgninger for de to kompensationsperioder. 

Læs mere og søg ordningen for faste omkostninger for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021

Læs mere og søg ordningen for faste omkostninger for perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2021

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

Ordningen er forlænget og forventes genåbnet snarest muligt.

Læs ansøgningsvejledningen

Kompensation for faste omkostninger i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland

Ordningen kan søges af institutioner, der var påvirket af nedlukningen fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020 i syv kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune)

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Læs mere og søg ordningen

 

 

Faste omkostninger light under den nordjyske nedlukning.

Der kan nu søges om kompensation for faste stedbunde omkostninger, hvis din institution påvirket af nedlukningen fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020 i syv kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune). Der er ikke krav om revisorerklæring på ansøgninger til denne ordning.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021

Læs mere og søg ordningen

Faste omkostninger "light" under den nationale nedlukning

Der kan nu søges om kompensation for faste stedbunde omkostninger, hvis din institution har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 % under den delvise, nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud under den delvise, nationale nedlukning, skal du også søge her. Der er ikke krav om revisorerklæring på ansøgninger til denne ordning.

Bemærk: Ordningen er blevet forlænget frem til den 30. juni 2021. Vi gør opmærksom på, at der skal indsendes to særskilte ansøgninger for de to kompensationsperioder.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021

Læs mere og søg ordningen for faste stedbundne omkostninger for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021

Læs mere og søg ordningen for faste stedbundne omkostninger for perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2021

Lønkompensationsordning

Ordningen er forlænget frem til den 30. juni 2021. 

Den generelle lønkompensationsordning kan søges for perioden fra den 9. december 2020 til den 7. marts 2021, fra den 8. marts til den 12. april og fra den 13. april til den 30. juni 2021.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Læs mere og søg ordningen

Fristen for afrapportering for den generelle lønkompensationsordning for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 er udskudt til 31. oktober 2021. 

Vi arbejder på at få gjort afrapportering tilgængelig snarest muligt. For de institutioner, hvor afrapporteringen er særligt presserende (eks. for højskoler), kan Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes på corona-inst@slks.dk, og de vil blive prioriteret i sagsbehandlingen.

Målrettet lønkompensation

Målrettet lønkompensation for institutioner m.v., som har haft åbningsforbud siden den 30. august.

Hvis I søger lønkompensation på grund af den nationale nedlukning fra d. 9. december, skal I søge den generelle lønkompensationsordning ovenfor.

Læs ansøgningsvejledningen

Lokal lønkompensation Nordjylland

Den lokale lønkompensationsordning til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner).

Læs ansøgningsvejledningen 

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

Ansøgningsfrist

Den 31. oktober 2021. 

Hvem kan søge?

Du kan søge ordningen, hvis du:

  • er arrangør på kultur- og idrætsområdet (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 på over 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud.
  • er et kommunalt spillested og er arrangør af et arrangement på kultur- og idrætsområdet i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 på over 350 samtidige deltagere

  Hvad kan man søge kompensation for?

  Du kan som arrangør søge om kompensation for:

   • Tab ved arrangementet, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge
   • Afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, som du ikke har kunnet frasige dig.
   • Dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation, dog højest 30.000 kroner. Det gælder for ansøgninger om kompensation på over 500.000 kroner i perioden september 2020 – april 2021 og/eller perioden maj 2021 – august 2021.

   Læs mere og søg ordningen

   Kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

   Bemærk: Perioden for ordningen er forlænget frem til den 30. juni 2021.

   Ansøgningsfrist

   Den 31. august 2021. 

   Hvem kan søge?

   Ordningen kan søges af kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret, Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene.

   Hvad kan der søges kompensation for?

   Ordningen yder kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, og som ikke kan genaktiveres. Aktiviteten skal være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

   Læs mere og søg ordningen

   Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

   Ansøgningsfrist

   Den 31. oktober 2021.

   Hvem kan søge?

   Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

   Hvad kan der søges kompensation for?

   Producenter kan søge kompensation for tab ved aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede forestillinger. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i perioden 1. september 2020 til og med den 30. september 2021 og have en planlagt spilleperiode på mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark 

   Bemærk at der gælder forskellige betingelser, afhængigt af hvilken periode, I søger om kompensation for.

   Læs mere og søg for for perioden 1. september 2020 – 30. juni 2021

   Læs mere og søg for perioden 1. juli 2021- 30. september 2021

   Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

   Ansøgningsfrist

   Den 30. september 2021

   Hvem kan søge?

   Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker. Med særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. menes en kulturinstitution mv., der er nødlidende som følge af COVID-19 foranstaltninger, og som har omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen ikke har disponibel formue til at dække.

   Hvad kan der søges kompensation for?

   Særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. kan kompenseres for alle former for omkostninger, hvis institutionen opfylder de gældende betingelser. Ordningen kan søges for tre forskellige kompensationsperioder mellem den 9. marts 2020 og den 30. juni 2021. De tre perioder er:

   • fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020
   • fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021
   • fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021

   Læs mere og søg ordningen

   Nødpulje til velgørende musikfestivaler (endnu ikke åben for ansøgninger)

   Det forventes at ordningen åbner for ansøgninger i august 2021.

   Ordningen vil gælde for musikfestivaler planlagt til afholdelse fra den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021.

   Læs bekendtgørelsen

   Læs aftaleteksten

   Abonnér på vores COVID-19 nyheder og få direkte besked når ordningen åbner

   Modtag nyt om COVID-19-hjælpepakker

   Få besked direkte i din indbakke, når nye COVID-19-hjælpepakker åbner på kulturområdet, eksisterende hjælpepakker forlænges eller justeres og meget andet. Så er du altid opdateret.
   Tilmeld dig her

   HOTLINE | 33 74 50 00

   Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
   Fredag kl. 9:00 - 15:00

   E-mail: corona@kum.dk

   Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de hjælpepakker, der er etableret under Kulturministeriet.