Ofte stillede spørgsmål om kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige, selvstændige, kunstnere mv.

Hvorfor skal jeg være sæsonafhængig for at søge?

Denne pulje bygger på kompensationsordningerne til sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. Derfor kan den kun søges af den samme målgruppe som ved disse kompensationsordningerne.

Hvis man har modtaget kompensation fra disse ordningerne kan man søge her

Hvis man ikke har modtaget kompensation skal man dokumentere, at man ville have været berettiget og søge her

Hvilke arrangementer kan jeg søge produktionsomkostninger for?

Det er et krav, at arrangementet, som produktionsomkostningerne er knyttet til, er kompenseret eller kompensationsberettiget under arrangørordningernes kapitel 1 og 2. Det betyder blandt andet, at arrangementet skulle være afholdt i Danmark samt være offentligt tilgængeligt med et forventet deltagerantal på mindst 350 personer. Kontrakter eller aftaler for deltagelse i arrangementet skal være indgået inden 6. april 2020, og arrangementet skal efterfølgende være aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.

Kan jeg søge for produktionsomkostninger til andre arrangementer end dem, som jeg er blevet kompenseret for under sæsonordningerne?

Ja, hvis man er sæsonafhængig og arrangementet ellers lever op til kravene i denne ordning, kan man søge for produktionsomkostninger, der er relateret til arrangementer i hele perioden fra den 1. maj til den 31. august 2020.

Hvad betyder det, at produktionsomkostningerne og lønomkostninger skal knytte sig til perioden før 6.april?

Det betyder, at man har haft forberedende arbejde, fx lønomkostninger, eller haft produktionsomkostninger fra perioden inden 6 april 2020, som direkte knytter sig til et arrangement i sommeren 2020, der er aflyst som følge af COVID-19. I ansøgningen kan man derfor ikke medtage produktionsomkostninger, der er afholdt efter 6. april 2020, hvor det store forsamlingsforbud var trådt i kraft.

Hvordan dokumentere jeg, at mine lønomkostninger er afholdt før 6.april?

Man skal dokumentere, at det udførte arbejde eller betalingen er afholdt før 6.april 2020. Dokumentationen kan være kontrakter, fakturaer, lønsedler, regnskab el. lign. 

Hvordan dokumenterer jeg, at aftalen/kontrakten knyttet til arrangementet er indgået inden 6.april, og at arrangementet er blevet aflyst eller udskudt grundet COVID-19?

Dokumentationen kan være kontrakter, e-mails eller anden skriftlig bekræftelse, der viser hvornår aftalen er indgået samt at aftalen er ophørt/ændret/udskudt grundet COVID-19.   

Kan jeg få dækket produktionsomkostninger til et arrangement, der er væsentlig ændret?

Ja, hvis arrangementet ikke er blevet afholdt som planlagt, men fx i betydelig mindre skala, og dermed med en lavere indtjening, som gør, at man ikke kan dække sine produktionsomkostninger.

Kan jeg søge som selvstændig med CVR for produktionsomkostninger afholdt af min virksomhed, hvis jeg har søgt sæsonordningen som privatperson, enten hos Slots- og Kulturstyrelsen eller som freelancer hos Erhvervsstyrelsen?

Ja, men man skal være berettiget under sæsonordningen for selvstændige med CVR. I det tilfælde, skal man ansøge via ansøgningsskemaet for ’ansøgere der ikke har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots-og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv.'

Hvornår skal man have en revisorerklæring for sine produktionsomkostninger?

Hvis det ’estimerede kompensationsbeløb’ for produktionsomkostningerne er over 100.000 kr. Det estimerede kompensationsbeløb fremgår af bilag 1: ’obligatorisk skema over produktionsomkostninger’.

Opdateret 10. november 2020