Ofte stillede spørgsmål om den midlertidige kunststøtteordning

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil søge støtte for tillægsperioden 9. juli til og med 8. august?

Hvis du allerede har søgt støtte fra ordningen, er det muligt at søge støtte for perioden 9. juli til og med 8. august som tillæg til din allerede behandlede ansøgning. For at gøre det skal du indsende et nyt indtægtsskema samt sandsynliggørelse for dine tabte kunstneriske indtægter i tillægsperioden.
Du kan finde det obligatoriske indtægtsskema for tillægsperioden (xlsx) her, som du sammen med din sandsynliggørelse og sagsnummer skal indsende til: coronakunststoette@remove-this.slks.dk.

Hvis du ikke har søgt støtte for ordningen, er det stadig muligt blot at søge støtte for tillægsperioden 9. juli til og med 8. august ved at ansøge den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan få dækket 75 procent af det forventede tab af indkomst i den periode, du søger støtte til, hvis du har haft et indtægtstab på minimum 30 procent i den pågældende periode.

Hvad tæller som kunstnerisk indtægt?

Din kunstneriske indtægt er den indtægt, du har på baggrund af dit professionelle kunstneriske virke. I opgørelsen af din kunstneriske indtægt tæller eventuelle tilskud og legater med. 

Hvordan skal min årsopgørelse se ud?

Når du skal ansøge om støtte, skal du vedlægge en årsopgørelse fra enten 2017, 2018 eller 2019, hvor vi kan se en kunstnerisk indtægt på mellem 100.000 og 800.000 kroner.

  • Denne årsopgørelse kan du finde ved at gå ind på skat.dk og trykke på ”Se årsopgørelse”.
  • Du vælger herefter det år, du vil tage udgangspunkt i.
  • Under rubrikken ”Indkomst og fradrag” skal du trykke på ”Lønindkomst mv.”, hvorefter du skal trykke på ”Se hvor oplysningerne kommer fra”.
  • Du får herefter din årsopgørelse med specifikationer på dine indtægtskilder. Det er denne årsopgørelse, som du skal vedlægge din ansøgning.

Hvordan skal jeg udfylde det obligatoriske indtægtsskema (bilag 4)?

I det obligatoriske indtægtsskema skal du notere dine forventede kunstneriske indtægter og dine tabte kunstneriske indtægter i den periode, som du søger støtte til. Dine forventede kunstneriske indtægter skal noteres i kolonne C, mens dine tabte kunstneriske indtægter skal noteres i kolonne D. Herefter bliver det procentmæssige tab af dine kunstneriske indtægter automatisk beregnet i det blå felt nederst i indtægtsskemaet. Dette tab skal minimum udgøre 30 procent for at være berettiget til at søge ordningen.

Hvis tabet er højere end 100 procent, betyder det, at du er kommet til at udfylde et højere beløb i kolonne D end i kolonne C.

Hvad hvis jeg har tabt kunstnerisk indtægt i forbindelse med et udskudt eller aflyst arrangement?

Der kan søges støtte til tabte kunstneriske indtægter i forbindelse med udskudte og aflyste arrangementer, der skulle have været afholdt i den periode, du søger støtte til.

Hvordan kan jeg sandsynliggøre et indkomsttab på minimum 30 procent af min kunstneriske indtægt?

Du kan sandsynliggøre tabt indtægt på kunstnerisk virke ved at vedlægge kontrakter, aftaler og andre skriftlige beviser, der vidner om et økonomisk tab for den gældende periode.

Hvad hvis jeg er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed?

Hvis du er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed, kan I søge denne ordning enkeltvis via jeres CPR-nummer. Det er ikke muligt at søge ordningen med et CVR-nummer.
Du har mulighed for at søge Erhvervsstyrelsens kompensationsordning for selvstændige, hvis du ønsker at søge kompensation på baggrund af din virksomheds CVR-nummer. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har været sygemeldt eller på barsel i 2019, og det fremgår af min årsopgørelse?

Du skal indsende årsopgørelse for minimum ét af de seneste tre år. Hvis du vurderer, at årsopgørelsen for 2019 ikke er retvisende for din indtægt, har du mulighed for at vælge din årsopgørelse for 2017 eller 2018.

Hvad hvis jeg har adresse og skatteforhold i udlandet?

Du kan godt søge ordningen, selvom du har adresse og skatteforhold i udlandet. Det kan dog have betydning for vurderingen af din tilknytning til den danske kunstscene.

Kan jeg søge støtte, hvis jeg modtager dagpenge?

Du kan ikke søge støtte, hvis du modtager dagpenge. Du kan dog godt søge støtte for de måneder i den periode, du søger støtte til, hvor du ikke modtager dagpenge.

Hvis du modtager supplerende dagpenge, bliver dette modregnet i kompensationsbeløbet.

Kan jeg søge støtte som studerende?

Du kan ikke søge støtte som studerende, hvis du modtager SU. Du kan godt søge støtte som studerende, hvis du ikke modtager SU. Hvis du har modtaget SU i dele af den periode, du søger støtte til, kan du kun søge støtte til de måneder, hvor du ikke har modtaget SU.

Hvad hvis jeg har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond?

Hvis du har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond til et projekt, der i den periode, du søger støtte til ikke kan gennemføres, som konsekvens af COVID-19, kræves dit tilskud ikke tilbagebetalt. Det betyder, at du ikke kan søge denne ordning på baggrund af projekter, hvor der er givet tilskud fra Statens Kunstfond. Du kan dog godt søge ordningen på baggrund af projekter, hvor der ikke er givet tilskud fra Statens Kunstfond, eller hvor tilskuddet fra Statens Kunstfond ikke dækker din indtægt.

Er jeg sikret støtte, hvis jeg søger ordningen?

Alle ansøgere, der opfylder de formelle kriterier i ordningen, har krav på at modtage støtte.

Er støtten skattepligtig?

Ja, der skal betales skat af støtten.

Hvornår får jeg svar og udbetaling?

Ansøgningerne behandles løbende. Udbetaling af støtte vil ligeledes ske løbende. Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter, du har indsendt ansøgningen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)