Ofte stillede spørgsmål om den midlertidige kunststøtteordning

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tidligere har modtaget støtte og ønsker at søge igen?

Hvis du tidligere har modtaget støtte fra ordningen, er det vigtigt, at du gør det i forlængelse af din allerede eksisterende sag.

Bemærk, at der er forskellige bilag, du skal indsende afhængig af perioden, som du søger støtte for:

Perioden 9. juli – 31. august 2020

Hvis du ønsker at søge støtte for perioden 9. juli – 31. august 2020, skal du indsende et nyt indtægtsskema samt sandsynliggørelse for tabt kunstnerisk indtægt. Du kan finde det obligatoriske indtægtsskema for perioden 9. juli – 31. august (xlsx) her, som du sammen med din sandsynliggørelse samt sagsnummer skal indsende til coronakunststoette@remove-this.slks.dk.

Hvis du allerede har modtaget støtte for perioden 9. juli - 8. august, er det vigtigt, at du i det nye indtægtsskema for perioden 9. juli – 31. august noterer de samme aktiviteter, som du tidligere har søgt på baggrund af. Derudover er det vigtigt, at du nederst i det nye indtægtsskema angiver din tidligere modtaget kompensation for perioden 9. juli – 8. august. Beløbet fremgår af dit svarbrev.

Bemærk, at du maksimalt kan få udbetalt 23.000 kroner for hele perioden 9. juli – 31. august.

Perioden 1. september – 31. oktober 2020 

Hvis du ønsker at søge støtte for perioden 1. september – 31. oktober 2020, skal du indsende et nyt indtægtsskema samt sandsynliggørelse for tabt kunstnerisk indtægt som følge af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Bemærk at fra 26. oktober kan der søges på baggrund af det lille forsamlingsforbud på over 10 personer.

Du kan finde det obligatoriske indtægtsskema for perioden 1. september – 31. oktober (xlsx) her. Det skal du indsende sammen med din sandsynliggørelse for tabt kunstnerisk indtægt som følge af minimum én af de fire COVID-19-relaterede restriktioner samt sagsnummer til coronakunststoette@remove-this.slks.dk.

Perioden 1. november – 31. december 2020 

Hvis du ønsker at søge støtte for perioden 1. november – 31. december, skal du indsende et nyt indtægtsskema samt sandsynliggørelse for tabt kunstnerisk indtægt som følge af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Det lille forsamlingsforbud gældende fra 26. oktober 2020 på over 10 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Du kan finde det obligatoriske indtægtsskema for perioden 1. november - 31. december (xlsx) her. Det skal du indsende sammen med din sandsynliggørelse for tabt kunstnerisk indtægt som følge af minimum én af de fire COVID-19-relaterede restriktioner samt sagsnummer til coronakunststoette@remove-this.slks.dk.

Bemærk, at du i samme ansøgning godt kan søge om støtte for flere perioder.

Hvordan skal jeg ansøge, hvis jeg ikke tidligere har modtaget støtte fra ordningen?

Hvis du ikke tidligere har modtaget støtte fra ordningen, skal du ansøge via dette ansøgningsmodul:

Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Bemærk, at du i samme ansøgning godt kan søge om støtte for begge perioder.

Hvordan kan jeg sandsynliggøre, at jeg er ramt af minimum én af restriktionerne?

Du kan sandsynliggøre, at du er ramt af minimum én af restriktionerne ved at redegøre for, hvordan den pågældende restriktion er skyld i dit indtægtstab i perioden. Denne redegørelse kan eksempelvis ske på baggrund af, at de relevante samarbejdspartnere bekræfter, at jeres aftale har været ramt af minimum én af de pågældende restriktioner.

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan få dækket 75 procent af det forventede tab af indkomst i den periode, du søger støtte til, hvis du har haft et indtægtstab på minimum 30 procent i den pågældende periode.

Du kan maksimalt få op til 23.000 kr. pr. måned. Dog med undtagelse i perioden 9. juli – 31. august. Her kan du maksimalt modtage 23.000 kr. for hele perioden.


Hvad tæller som kunstnerisk indtægt?

Din kunstneriske indtægt er den indtægt, du har på baggrund af dit professionelle kunstneriske virke. I opgørelsen af din kunstneriske indtægt tæller eventuelle tilskud og legater med. 

Hvordan skal min årsopgørelse se ud?

Når du skal ansøge om støtte, skal du vedlægge en årsopgørelse fra enten 2017, 2018 eller 2019, hvor vi kan se en kunstnerisk indtægt på mellem 100.000 og 800.000 kroner.

 • Denne årsopgørelse kan du finde ved at gå ind på skat.dk og trykke på ”Se årsopgørelse”.
 • Du vælger herefter det år, du vil tage udgangspunkt i.
 • Under rubrikken ”Indkomst og fradrag” skal du trykke på ”Lønindkomst mv.”, hvorefter du skal trykke på ”Se hvor oplysningerne kommer fra”.
 • Du får herefter din årsopgørelse med specifikationer på dine indtægtskilder. Det er denne årsopgørelse, som du skal vedlægge din ansøgning.

Hvordan skal jeg udfylde det obligatoriske indtægtsskema (bilag 4)?

I det obligatoriske indtægtsskema skal du notere dine forventede kunstneriske indtægter og dine tabte kunstneriske indtægter i den periode, som du søger støtte til. Dine forventede kunstneriske indtægter skal noteres i kolonne C, mens dine tabte kunstneriske indtægter skal noteres i kolonne D. Herefter bliver det procentmæssige tab af dine kunstneriske indtægter automatisk beregnet i det blå felt nederst i indtægtsskemaet. Dette tab skal minimum udgøre 30 procent for at være berettiget til at søge ordningen.

Hvis tabet er højere end 100 procent, betyder det, at du er kommet til at udfylde et højere beløb i kolonne D end i kolonne C.

Hvad hvis jeg har tabt kunstnerisk indtægt i forbindelse med et udskudt eller aflyst arrangement?

Der kan søges støtte til tabte kunstneriske indtægter i forbindelse med udskudte og aflyste arrangementer, der skulle have været afholdt i den periode, du søger støtte til.

Hvordan kan jeg sandsynliggøre et indkomsttab på minimum 30 procent af min kunstneriske indtægt?

Du kan sandsynliggøre tabt indtægt på kunstnerisk virke ved at vedlægge kontrakter, aftaler og andre skriftlige beviser, der vidner om et økonomisk tab for den gældende periode.

Hvad hvis jeg er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed?

Hvis du er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed, kan I søge denne ordning enkeltvis via jeres CPR-nummer. Det er ikke muligt at søge ordningen med et CVR-nummer.

Du har mulighed for at søge Erhvervsstyrelsens kompensationsordning for selvstændige, hvis du ønsker at søge kompensation på baggrund af din virksomheds CVR-nummer. Læs mere om Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger på virksomhedsguiden.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg har været sygemeldt eller på barsel i 2019, og det fremgår af min årsopgørelse?

Du skal indsende årsopgørelse for minimum ét af de seneste tre år. Hvis du vurderer, at årsopgørelsen for 2019 ikke er retvisende for din indtægt, har du mulighed for at vælge din årsopgørelse for 2017 eller 2018.

Hvad hvis jeg har adresse og skatteforhold i udlandet?

Du kan godt søge ordningen, selvom du har adresse og skatteforhold i udlandet. Det kan dog have betydning for vurderingen af din tilknytning til den danske kunstscene.

Kan jeg søge støtte, hvis jeg modtager dagpenge?

Du kan ikke søge støtte, hvis du modtager dagpenge. Du kan dog godt søge støtte for de måneder i den periode, du søger støtte til, hvor du ikke modtager dagpenge.

Hvis du modtager supplerende dagpenge, bliver dette modregnet i kompensationsbeløbet.

Kan jeg søge støtte som studerende?

Du kan ikke søge støtte som studerende, hvis du modtager SU. Du kan godt søge støtte som studerende, hvis du ikke modtager SU. Hvis du har modtaget SU i dele af den periode, du søger støtte til, kan du kun søge støtte til de måneder, hvor du ikke har modtaget SU.

Er jeg sikret støtte, hvis jeg søger ordningen?

Alle ansøgere, der opfylder de formelle kriterier i ordningen, har krav på at modtage støtte.

Er støtten skattepligtig?

Ja, der skal betales skat af støtten.

Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk at der ikke er fratrukket skat af det beløb, du får udbetalt.

Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 på Skat af tilskud fra kompensationsordninger.

Hvornår får jeg svar og udbetaling?

Ansøgningerne behandles løbende. Udbetaling af støtte vil ligeledes ske løbende. Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter, du har indsendt ansøgningen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget en kvittering på min ansøgning?

Umiddelbart efter at du har søgt om støtte fra ordningen, vil du modtage en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning i vores system. Det er vigtigt, at du kontakter os, såfremt du ikke modtager en kvitteringsmail fra os. Hvis du har indsendt din ansøgning til coronakunststoette@remove-this.slks.dk, kan der gå op til tre dage før, at du modtager en kvittering på din ansøgning.

Opdateret 21. januar 2021