Ofte stillede spørgsmål om den midlertidige kunststøtteordning

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan få dækket 75 procent af det forventede tab af indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, hvis du har haft et indtægtstab på minimum 30 procent i den pågældende periode.

Hvad tæller som kunstnerisk indtægt?

Din kunstneriske indtægt er den indtægt, du har på baggrund af dit professionelle kunstneriske virke. I opgørelsen af din kunstneriske indtægt tæller eventuelle tilskud og legater med. 

Hvad hvis jeg har tabt kunstnerisk indtægt i forbindelse med et udskudt eller aflyst arrangement?

Det kan søges støtte til tabt kunstneriske indtægter i forbindelse med udskudte og aflyste arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Hvordan kan jeg sandsynliggøre et indkomsttab på minimum 30 procent af min kunstneriske indtægt?

Du kan sandsynliggøre tabt indtægt på kunstnerisk virke ved at vedlægge kontrakter, aftaler og andre skriftlige beviser, der vidner om et økonomisk tab for den gældende periode.

Skal jeg tilbagebetale støtten, hvis jeg klarer mig godt resten af året?

Du skal tilbagebetale støtten, hvis du opnår en samlet årlig kunstnerisk indkomst på over 800.000 kroner i 2020. Du har oplysningspligt til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, så snart du har viden herom.

Hvad hvis jeg er en del af et kunstnergruppe med selvstændig virksomhed?

Hvis du er en del af et kunstnergruppe med selvstændig virksomhed, kan I søge denne ordning enkeltvis via jeres CPR-nummer. Det er ikke muligt at søge ordningen med et CVR-nummer. Du har mulighed for at søge Erhvervsstyrelsens kompensationsordning for selvstændige og freelancere, hvis du ønsker at søge kompensation på baggrund af din virksomheds CVR-nummer. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har været sygemeldt eller på barsel i 2019, og det fremgår af min årsopgørelse?

Du skal indsende årsopgørelse for minimum ét af de seneste tre år. Hvis du vurderer, at årsopgørelsen for 2019 ikke er retvisende for din indtægt, har du mulighed for at vælge din årsopgørelse for 2017 eller 2018.

Hvad hvis jeg har adresse og skatteforhold i udlandet?

Du kan godt søge ordningen, selvom du har adresse og skatteforhold i udlandet. Det kan dog have betydning for vurderingen af din tilknytning til den danske kunstscene.

Kan jeg søge støtte, hvis jeg modtager dagpenge?

Du kan ikke søge støtte, hvis du modtager dagpenge. Du kan dog godt søge støtte for de måneder i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, hvor du ikke modtager dagpenge.

Hvis du modtager supplerende dagpenge, bliver dette modregnet i kompensationsbeløbet.

Kan jeg søge støtte som studerende?

Du kan ikke søge støtte som studerende, hvis du modtager SU. Du kan godt søge støtte som studerende, hvis du ikke modtager SU. Hvis du har modtaget SU i dele af perioden 9. marts til og 8. juni 2020, kan du kun søge støtte til de måneder, hvor du ikke har modtaget SU.

Hvad hvis jeg har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond?

Hvis du har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond til et projekt, der i perioden 9. marts til og med den 8. juni 2020 ikke kan gennemføres, som konsekvens af COVID-19, kræves dit tilskud ikke tilbagebetalt. Det betyder, at du ikke kan søge denne ordning på baggrund af projekter, hvor der er givet tilskud fra Statens Kunstfond. Du kan dog godt søge ordningen på baggrund af projekter, hvor der ikke er givet tilskud fra Statens Kunstfond, eller hvor tilskuddet fra Statens Kunstfond ikke dækker din indtægt.

Er jeg sikret støtte, hvis jeg søger ordningen?

Alle ansøgere, der opfylder de formelle kriterier i ordningen, har krav på at modtage støtte.

Er støtten skattepligtig?

Ja, der skal betales skat af støtten.

Hvornår får jeg svar og udbetaling?

Ansøgningerne behandles løbende. Udbetaling af støtte vil ligeledes ske løbende. Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter, du har indsendt ansøgningen.

Hvordan skal min årsopgørelse se ud?

Når du skal ansøge om støtte, skal du vedlægge en årsopgørelse fra enten 2017, 2018 eller 2019, hvor vi kan se en kunstnerisk indtægt på mellem 100.000 og 800.000 kroner.

  • Denne årsopgørelse kan du finde ved at gå ind på skat.dk og trykke på ”Se årsopgørelse”.
  • Du vælger herefter det år, du vil tage udgangspunkt i.
  • Under rubrikken ”Indkomst og fradrag” skal du trykke på ”Lønindkomst mv.”, hvorefter du skal trykke på ”Se hvor oplysningerne kommer fra”.
  • Du får herefter din årsopgørelse med specifikationer på dine indtægtskilder. Det er denne årsopgørelse, som du skal vedlægge din ansøgning.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)