Ofte stillede spørgsmål og svar om kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere

Hvem kan søge?

Professionelle, sæsonafhængige kunstnere med en årlig kunstnerisk indtægt på mellem 100.000-800.000 kroner enten i 2017, 2018 eller 2019.

Hvornår vurderes man at være en sæsonafhængig kunstner?

Hvis din gennemsnitlige månedlige indtægt er 50 procent højere i sommermånederne sammenlignet med den gennemsnitlige månedlige indtægt for året.

TIP! Prøv at udfylde indtægtsskemaet fra bilag 5

Hvornår kan man modtage kompensation?

Hvis du har tabt minimum 50 procent af din indtægt denne sommer sammenlignet med din sæson (i enten 2017, 2018 eller 2019). 

TIP! Prøv at udfylde indtægtsskemaet fra bilag 5

Hvad betyder det, at mine tabte indtægter for arrangementer skal være kompensationsberettiget under arrangørordningen?

Det betyder, at aftalen/kontrakten vedrørende dit arrangement skal være indgået inden den 6. april 2020 og derefter aflyst på grund af COVID-19 og forsamlingsforbuddet. Arrangementet skal desuden være planlagt til afholdelse i Danmark, være offentligt tilgængeligt og have et forventet samtidigt deltagerantal på mindst 350 personer.

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg har tabt sæsonafhængig kunstnerisk indtægt i forbindelse med aflyste arrangementer?

Ved bilagskrav 4 skal du vedhæfte kontrakter, skriftlige aftaler eller anden lignende dokumentation for de indgåede aftaler i kompensationsperioden. Det er vigtigt, at det aftalte honorar og dato for arrangementet og for indgåelse af aftalen tydeligt fremgår. Derudover skal du også vedlægge dokumentation for, at selve aflysningen af arrangementet er sket som følge af COVID-19 og forsamlingsforbuddet. Dokumentation kan både være arbejdse-mails, skriftlig bekræftelse eller lignende dokumentation.

Hvor meget kompensation kan man modtage under denne ordning?

Du kan maximalt få udbetalt 111.000 kroner. Hvis du allerede har modtaget kompensation for dine tabte indtægter i samme periode (for eksempel under den midlertidige kunststøtteordning eller lignende ordninger i Erhvervsstyrelsen) vil denne blive modregnet. 

Hvem kan søge puljen for tabte produktionsomkostninger?

Man kan være støtteberettiget til kompensation for tabte produktionsomkostninger, hvis man har modtaget støtte fra puljen for sæsonafhængige kunstnere, selvstændige, freelancere mv. (i Slots- og kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen), eller hvis man er støtteberettiget til disse ordninger. Puljen åbner den 1. november.

Opdateret 29. september 2020