Genåbning af kulturlivet

Læs mere om hvilke COVID-19-hjælpepakker, der åbner på Kulturministeriets område

Der er indgået politiske aftale om en genåbning af de generelle kompensationsordninger.

De gældende kompensationsordninger på Kulturministeriets område vil åbne for ansøgninger de kommende uger.

Der tages forbehold for vedtagelse af aktstykker samt statsstøtteregler.

Se en oversigt over kommende hjælpepakker fordelt på institutionstype herunder.

Teatre og scenekunstaktører

Omstillingsperioden

Der er indgået politisk aftale om en omstillingsperiode fra den 16. januar til den 31. januar 2022. 

Vær særligt opmærksom på

Der tages forbehold for vedtagelse af aktstykker samt statsstøtteregler.

Teatre og scenekunstaktører der modtager mere end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation.

Teatre og scenekunstaktører der modtager mindre end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. 

Læs mere om kompensationsordingerne ved Erhvervsstyrelsen

Hjælpepakker til teatre og scenekunstaktører

Faste omkostninger (Forventes at åbne den1. februar 2022)

Som selvejende institution, har I mulighed for at få kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, leasing o.a., hvis I har haft eller forventer en omsætningsnedgang i den kompensationsperiode, I vælger. På denne ordning er der krav om revisorerklæring ifm. ansøgningen.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Faste omkostninger - "light" (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Hvis I er en selvejende institution som har haft eller forventer en omsætningsnedgang i en af de nedenstående kompensationsperioder, har I mulighed for at modtage kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, renter på lån, boligskatter o.a. som relaterer sig til institutionens CVR-adresse. I modsætning til den anden kompensationsordning for faste omkostninger, er der ikke krav om revisorerklæring på denne. Man kan maks. få kompenseret 50 pct. af de faste omkostninger, dog maks. 150.000 kr. pr. måned.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Lønkompensation (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Lønkompensationsordningen giver mulighed for at få kompensation for en andel af de hjemsendte ansattes løn i en given periode indenfor kompensationsperioden. Det er et krav, at mindst 30 pct. af institutionens ansatte skal være hjemsendt uden at arbejde.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 10. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation for produktionsomkostninger (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne kompensationsordning dækker 80 pct. af produktionsomkostninger, såsom scenografi, værkproduktion, markedsføring o.a. som relaterer sig direkte til en publikumsrettet produktion, som i kompensationsperioden er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Det er vigtigt, at ændringer, udskydelser og aflysninger udmeldes inden arrangementets afholdelse. 

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs (Forventes at åbne den 15. februar 2022)

Ordningen giver konkurstruede kulturinstitutioner mulighed for kompensation for alle typer omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen ikke selv kan dække efter bl. a. at have udtømt alle muligheder for kompensation igennem de generelle COVID-19-kompensationsordninger. Ordningen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne ordning yder kompensation til producenter af professionel sæsonbetonet scenekunst, der har tab forbundet med forestillinger, som er aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede som følge af COVID-19-foranstaltninger. Forestillingen skal have en varighed på mere end 28 dage på samme lokation.

Der indføres en omstillingsperiode, som gælder den 16. januar til 31. januar 2022. I omstillingsperioden kan producenter omfattet af ordningen vælge at udskyde eller aflyse den planlagte forestilling eller at gennemføre forestillingen med væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer kan for eksempel være, at der sættes færre billetter til salg, hvormed produktionen afvikles for et reduceret publikum. Det er vigtigt, at ændringer, udskydelser og aflysninger udmeldes forud for arrangementets afholdelse.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Arrangørordningen (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne ordning yder kompensation til arrangører af arrangementer, som grundet de gældende forsamlingsforbud og/eller restriktioner ifm. COVID-19 er blevet aflyst, udskudt eller afholdt under væsentligt ændrede forhold. Arrangementet skal have været planlagt før d. 6. december 2021 og være planlagt til afholdelse mellem d. 10. december 2021 og d. 28. februar 2022. Det er et krav, at arrangementet skulle have haft 350 samtidige deltagere, eller at arrangøren er et mindre spillested med 50-349 publikumspladser.

Aktivitetspulje til kulturaktører (Er åben for ansøgninger)

Der er afsat 30 mio. kr. til en aktivitetspulje målrettet kulturaktører inden for kulturområdet i perioden fra den 16. januar til den 4. februar 2022 til publikumsrettede aktiviteter.

Bemærk, at aktiviteterne skal være offentliggjort senest den 11. januar 2022.

Der er ansøgningsfrist den 7. februar 2022

Læs mere og søg puljen

Musicalproducenter

Omstillingsperioden

Der er indgået politisk aftale om en omstillingsperiode fra den 16. januar til den 31. januar 2022. 

Hjælpepakker til musicalproducenter

Kompensation for produktionsomkostninger (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne kompensationsordning dækker 80 pct. af produktionsomkostninger, såsom scenografi, værkproduktion, markedsføring o.a. som relaterer sig direkte til en publikumsrettet produktion, som i kompensationsperioden er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Det er vigtigt, at ændringer, udskydelser og aflysninger udmeldes inden arrangementets afholdelse. 

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs (Forventes at åbne den 15. februar 2022)

Ordningen giver konkurstruede kulturinstitutioner mulighed for kompensation for alle typer omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen ikke selv kan dække efter bl. a. at have udtømt alle muligheder for kompensation igennem de generelle COVID-19-kompensationsordninger. Ordningen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Aktivitetspulje til kulturaktører (Er åben for ansøgninger)

Der er afsat 30 mio. kr. til en aktivitetspulje målrettet kulturaktører inden for kulturområdet i perioden fra den 16. januar til den 4. februar 2022 til publikumsrettede aktiviteter.

Bemærk, at aktiviteterne skal være offentliggjort senest den 11. januar 2022.

Der er ansøgningsfrist den 7. februar 2022

Læs mere og søg puljen

Spillesteder

Omstillingsperioden

Der er indgået politisk aftale om en omstillingsperiode fra den 16. januar til den 31. januar 2022.

Vær særligt opmærksom på

Der tages forbehold for vedtagelse af aktstykker samt statsstøtteregler.

Spillesteder der modtager mere end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation.

Spillesteder der modtager mindre end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. 

Læs mere om kompensationsordingerne ved Erhvervsstyrelsen

Hjælpepakker til spillesteder

Faste omkostninger (Forventes at åbne den1. februar 2022)

Som selvejende institution, har I mulighed for at få kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, leasing o.a., hvis I har haft eller forventer en omsætningsnedgang i den kompensationsperiode, I vælger. På denne ordning er der krav om revisorerklæring ifm. ansøgningen.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Faste omkostninger - "light" (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Hvis I er en selvejende institution som har haft eller forventer en omsætningsnedgang i en af de nedenstående kompensationsperioder, har I mulighed for at modtage kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, renter på lån, boligskatter o.a. som relaterer sig til institutionens CVR-adresse. I modsætning til den anden kompensationsordning for faste omkostninger, er der ikke krav om revisorerklæring på denne. Man kan maks. få kompenseret 50 pct. af de faste omkostninger, dog maks. 150.000 kr. pr. måned.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Lønkompensation (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Lønkompensationsordningen giver mulighed for at få kompensation for en andel af de hjemsendte ansattes løn i en given periode indenfor kompensationsperioden. Det er et krav, at mindst 30 pct. af institutionens ansatte skal være hjemsendt uden at arbejde.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 10. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation for produktionsomkostninger (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne kompensationsordning dækker 80 pct. af produktionsomkostninger, såsom scenografi, værkproduktion, markedsføring o.a. som relaterer sig direkte til en publikumsrettet produktion, som i kompensationsperioden er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Det er vigtigt, at ændringer, udskydelser og aflysninger udmeldes inden arrangementets afholdelse. 

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs (Forventes at åbne den 15. februar 2022)

Ordningen giver konkurstruede kulturinstitutioner mulighed for kompensation for alle typer omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen ikke selv kan dække efter bl. a. at have udtømt alle muligheder for kompensation igennem de generelle COVID-19-kompensationsordninger. Ordningen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne ordning yder kompensation til producenter af professionel sæsonbetonet scenekunst, der har tab forbundet med forestillinger, som er aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede som følge af COVID-19-foranstaltninger. Forestillingen skal have en varighed på mere end 28 dage på samme lokation.

Der indføres en omstillingsperiode, som gælder den 16. januar til 31. januar 2022. I omstillingsperioden kan producenter omfattet af ordningen vælge at udskyde eller aflyse den planlagte forestilling eller at gennemføre forestillingen med væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer kan for eksempel være, at der sættes færre billetter til salg, hvormed produktionen afvikles for et reduceret publikum. Det er vigtigt, at ændringer, udskydelser og aflysninger udmeldes forud for arrangementets afholdelse.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Arrangørordningen (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne ordning yder kompensation til arrangører af arrangementer, som grundet de gældende forsamlingsforbud og/eller restriktioner ifm. COVID-19 er blevet aflyst, udskudt eller afholdt under væsentligt ændrede forhold. Arrangementet skal have været planlagt før d. 6. december 2021 og være planlagt til afholdelse mellem d. 10. december 2021 og d. 28. februar 2022. Det er et krav, at arrangementet skulle have haft 350 samtidige deltagere, eller at arrangøren er et mindre spillested med 50-349 publikumspladser.

Aktivitetspulje til kulturaktører (Er åben for ansøgninger)

Der er afsat 30 mio. kr. til en aktivitetspulje målrettet kulturaktører inden for kulturområdet i perioden fra den 16. januar til den 4. februar 2022 til publikumsrettede aktiviteter.

Bemærk, at aktiviteterne skal være offentliggjort senest den 11. januar 2022.

Der er ansøgningsfrist den 7. februar 2022

Læs mere og søg puljen

Museer og kunsthaller mv.

Omstillingsperioden

Der er indgået politisk aftale om en omstillingsperiode fra den 16. januar til den 31. januar 2022.

Vær særligt opmærksom på

Der tages forbehold for vedtagelse af aktstykker samt statsstøtteregler.

Museer og kunsthaller mv. der modtager mere end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation.

Museer og kunsthaller mv. der modtager mindre end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. 

Læs mere om kompensationsordingerne ved Erhvervsstyrelsen

Hjælpepakker til museer

Faste omkostninger (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Som selvejende institution, har I mulighed for at få kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, leasing o.a., hvis I har haft eller forventer en omsætningsnedgang i den kompensationsperiode, I vælger. På denne ordning er der krav om revisorerklæring ifm. ansøgningen.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Faste omkostninger - "light" (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Hvis I er en selvejende institution som har haft eller forventer en omsætningsnedgang i en af de nedenstående kompensationsperioder, har I mulighed for at modtage kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, renter på lån, boligskatter o.a. som relaterer sig til institutionens CVR-adresse. I modsætning til den anden kompensationsordning for faste omkostninger, er der ikke krav om revisorerklæring på denne. Man kan maks. få kompenseret 50 pct. af de faste omkostninger, dog maks. 150.000 kr. pr. måned.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Lønkompensation (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Lønkompensationsordningen giver mulighed for at få kompensation for en andel af de hjemsendte ansattes løn i en given periode indenfor kompensationsperioden. Det er et krav, at mindst 30 pct. af institutionens ansatte skal være hjemsendt uden at arbejde.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 10. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs (Forventes at åbne den 15. februar 2022)

Ordningen giver konkurstruede kulturinstitutioner mulighed for kompensation for alle typer omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen ikke selv kan dække efter bl. a. at have udtømt alle muligheder for kompensation igennem de generelle COVID-19-kompensationsordninger. Ordningen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kompensation for produktionsomkostninger (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Denne kompensationsordning dækker 80 pct. af produktionsomkostninger, såsom scenografi, værkproduktion, markedsføring o.a. som relaterer sig direkte til en publikumsrettet produktion, som i kompensationsperioden er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Det er vigtigt, at ændringer, udskydelser og aflysninger udmeldes inden arrangementets afholdelse. 

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 19. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Aktivitetspulje til kulturaktører (Er åben for ansøgninger)

Der er afsat 30 mio. kr. til en aktivitetspulje målrettet kulturaktører inden for kulturområdet i perioden fra den 16. januar til den 4. februar 2022 til publikumsrettede aktiviteter.

Bemærk, at aktiviteterne skal være offentliggjort senest den 11. januar 2022.

Der er ansøgningsfrist den 7. februar 2022

Læs mere og søg puljen

Folkehøjskoler

Omstillingsperioden

Der er indgået politisk aftale om en omstillingsperiode fra den 16. januar til den 31. januar 2022. 

Vær særligt opmærksom på

Der tages forbehold for vedtagelse af aktstykker samt statsstøtteregler.

Folkehøjskoler som modtager mere end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation.

Folkehøjskoler som modtager mindre end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om kompensationsordingerne ved Erhvervsstyrelsen

Hjælpepakker til folkehøjskoler

Kompensation for tabt deltagerbetaling (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Danske folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler kan med den politiske aftale fra den 18. december 2021 igen søge om kompensation for tabt deltagerbetaling. 

Det vil være muligt at søge om kompensation for tabt deltagerbetaling for perioden fra den 1. december 2021 til den 31. januar 2022.

Faste omkostninger (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Som selvejende institution, har I mulighed for at få kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, leasing o.a., hvis I har haft eller forventer en omsætningsnedgang i den kompensationsperiode, I vælger. På denne ordning er der krav om revisorerklæring ifm. ansøgningen.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Faste omkostninger - "light" (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Hvis I er en selvejende institution som har haft eller forventer en omsætningsnedgang i en af de nedenstående kompensationsperioder, har I mulighed for at modtage kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, renter på lån, boligskatter o.a. som relaterer sig til institutionens CVR-adresse. I modsætning til den anden kompensationsordning for faste omkostninger, er der ikke krav om revisorerklæring på denne. Man kan maks. få kompenseret 50 pct. af de faste omkostninger, dog maks. 150.000 kr. pr. måned.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Lønkompensation (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Lønkompensationsordningen giver mulighed for at få kompensation for en andel af de hjemsendte ansattes løn i en given periode indenfor kompensationsperioden. Det er et krav, at mindst 30 pct. af institutionens ansatte skal være hjemsendt uden at arbejde.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 10. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Omstillingsperioden

Der er indgået politisk aftale om en omstillingsperiode fra den 16. januar til den 31. januar 2022. 

Vær særligt opmærksom på

Der tages forbehold for vedtagelse af aktstykker samt statsstøtteregler.

Folkeoplysende institutioner der modtager mere end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation.

Folkeoplysende institutioner der modtager mindre end 50 procent offentlig tilskud har mulighed for at søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om kompensationsordingerne ved Erhvervsstyrelsen

Hjælpepakker til de folkeoplysende institutioner

Kompensation for tabt deltagerbetaling (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

De folkeoplysende institutioner (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet), der er godkendt under folkeoplysningslovens kapitel 4, 12a og 13 kan med de politiske aftaler af 18. december 2021 og 12. januar 2022 igen søge om kompensation for tabt deltagerbetaling.

Det vil være muligt at søge om kompensation for tabt deltagerbetaling for perioden fra den 1. december 2021 til den 31. januar 2022.

Faste omkostninger (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Som selvejende institution, har I mulighed for at få kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, leasing o.a., hvis I har haft eller forventer en omsætningsnedgang i den kompensationsperiode, I vælger. På denne ordning er der krav om revisorerklæring ifm. ansøgningen.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Faste omkostninger - "light" (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Hvis I er en selvejende institution som har haft eller forventer en omsætningsnedgang i en af de nedenstående kompensationsperioder, har I mulighed for at modtage kompensation for faste omkostninger, såsom husleje, el, renter på lån, boligskatter o.a. som relaterer sig til institutionens CVR-adresse. I modsætning til den anden kompensationsordning for faste omkostninger, er der ikke krav om revisorerklæring på denne. Man kan maks. få kompenseret 50 pct. af de faste omkostninger, dog maks. 150.000 kr. pr. måned.

Det vil blive muligt at søge kompensationsordningen for perioden den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 og den 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Lønkompensation (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Lønkompensationsordningen giver mulighed for at få kompensation for en andel af de hjemsendte ansattes løn i en given periode indenfor kompensationsperioden. Det er et krav, at mindst 30 pct. af institutionens ansatte skal være hjemsendt uden at arbejde.

Det vil blive muligt at søge om kompensation for perioden fra den 10. december 2021 til den 31. januar 2022. 

Kunstnere

Hjælpepakker til kunstnere

Kunststøtteordningen (Forventes at åbne i uge 3)

Kunstnere med kombinationsindkomster kan søge kompensation for tabt indtægt fra kunstnerisk virke for perioden fra den 1. december 2021 til den 28. februar 2022, såfremt de har et tab af indtægt fra kunstnerisk virke på minimum 30 pct. Kunstnere kan få kompenseret 90 pct. af deres tabte indtægt fra kunstnerisk virke.

Sæsonafhængige kunstnere (Forventes at åbne den 1. februar 2022)

Særligt sæsonafhængige kunstnere kan søge om kompensation for perioden fra den 1. december 2021 til den 15. januar 2022.

Der tages forbehold for vedtagelse af aktstykker samt statsstøtteregler.

Biografer

Hjælpepakker til biografer

Biografer kan søge om kompensation fra de generelle kompensationsordninger ved Erhvervsstyrelsen. 

Læs mere om kompensationsordingerne ved Erhvervsstyrelsen

Modtag nyt om COVID-19

Få direkte besked i din indbakke, hvis der sker nyt med COVID-19-hjælpepakker og afrapportering. Så er du altid opdateret.
Tilmeld dig her

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00
Lukket hver dag kl. 12:00 - 12:30

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer generelle spørgsmål om aktuelle COVID-19-hjælpepakker og afrapportering.