COVID-19-hjælpepakker

På denne side har vi samlet en oversigt over alle aktuelle hjælpepakker på Kulturministeriets område.

Puljer til aktiviteter

Genstartspulje 1 - Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Bemærk, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende indtil, at puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

Den 1. november 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne.

Puljen kan kun søges én gang pr. ansøger. 

Hvis der søges om tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag i forbindelse med en specifik aktivitet, hvor flere parter deltager i planlægningen, er det hovedarrangøren, der skal søge om tilskud.

Hvad ydes der tilskud til? 

Puljens formål er at yde tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag, der sikrer en sikker genåbning af kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner mv. og muliggør, at aktiviteter hos disse aktører kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Læs mere og søg puljen

Pulje til 1000 nye fællesskaber

Bemærk, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende indtil, at puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

Den 31. oktober 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger mv. samt paraplyorganisationer, som søger på vegne af disse foreninger.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljen støtter aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal give voksne over 21 år, seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed, adgang til nye oplevelser og arrangementer.

Aktiviteter i oplevelsesindustrien kan være koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, restaurantbesøg, kanoture, udflugter mv. Det er en betingelse, at aktiviteten involverer mindst én aktør fra oplevelsesindustrien.

Aktiviteterne skal afvikles i 2021.

Læs mere og søg 5.000 kr. – 20.000 kr. til enkeltstående aktiviteter i oplevelsesindustrien

En forening kan højst ansøge tre gange til tre enkeltstående aktiviteter på det lille spor. 

Læs mere og søg 21.000 – 250.000 kr. til enkeltstående eller en række aktiviteter i oplevelsesindustrien

En forening kan kun ansøge én gang, men til flere aktiviteter på det store spor.

Kompensationsordninger

Pulje til kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner – 2. ansøgningsrunde

Ansøgningsfrist

29. oktober 2021

Hvem kan søge?

Puljen yder kompensation til danske film- og tv-produktionsselskaber, der som konsekvens af restriktioner i forbindelse med COVID-19 oplevede et økonomisk tab på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner i perioden fra og med den 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020.

Hvad kan der søges kompensation for?

Puljens formål er at hjælpe de film og tv-produktionsselskaber, der ikke har modtaget produktionsstøtte eller kompensation fra Det Danske Filminstitut, gennem COVID-19-krisen ved at kompensere for dele af de direkte økonomiske tab og afbøde de likviditetsudfordringer, der opstod på tv-produktionerne som følge af samfundets nedlukning i foråret 2020, hvor selskaberne måtte standse eller udsætte deres produktioner.

Læs mere og søg ordningen

Nødpulje til velgørende musikfestivaler

Ansøgningsfrist

Den 1. november 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af juridiske enheder, som er direkte etableret med henblik på løbende at understøtte afviklingen af en stor velgørende musikfestival, som formelt arrangeres af en almennyttig forening eller fond.

Hvad kan der søges kompensation for?

Puljen yder kompensation for alle typer omkostninger, der relaterer sig direkte til planlægning, afvikling, efterbehandling og aflysning af festivaler, som var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021.

Læs mere og søg ordningen

Kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, mv.

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Ny faste omkostninger  

Der kan nu søges om kompensation for faste omkostninger i perioden 1. juli 2021 til 30. september 2021 , hvis din institution har en omsætningsnedgang på minimum 45 % eller har været underlagt lukkepåbud eller det store forsamlingsforbud inden for kompensationsperioden.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021

Læs mere om søg ordningen

Faste omkostninger: øvrige restriktioner

Her kan du søge om kompensation for faste omkostninger, hvis din institution har været underlagt følgende restriktioner: tvangslukning før den nationale nedlukning, kl. 22-forbuddet, forsamlingsforbuddet på 500, forsamlingsforbuddet på 50, forsamlingsforbuddet på 10, forbud mod salg af alkohol i afgrænsede perioder, grænselukninger og UMs rejsevejledninger.

Hvis du søger om kompensation for faste omkostninger, fordi du har haft en kommerciel omsætningsgang på mindst 30 %, skal du i stedet søge ”Kompensationsordning for faste omkostninger under den nationale nedlukning”ovenfor.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Læs mere om ordningen for perioden den 26. oktober 2020 til 28. februar 2021

Læs mere om ordningen for perioden den 1. marts til 30. juni 2021

Faste omkostninger "light"

Ny faste omkostninger ”light”

Der kan nu søges om kompensation for faste stedbundne omkostninger i perioden 1. juli 2021 til 30. september 2021 , hvis din institution har en omsætningsnedgang på minimum 45 % eller har været underlagt lukkepåbud inden for kompensationsperioden.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021

Læs mere og søg

Faste stedbundne omkostninger ”light”: øvrige restriktioner

Her kan du søge om kompensation for faste stedbundne omkostninger, hvis din institution har været underlagt følgende restriktioner: tvangslukning før den nationale nedlukning, kl. 22-forbuddet, forsamlingsforbuddet på 500, forsamlingsforbuddet på 50, forsamlingsforbuddet på 10, forbud mod salg af alkohol i afgrænsede perioder, grænselukninger og UMs rejsevejledninger.

Hvis du søger om kompensation for faste stedbundne omkostninger, fordi du har haft en kommerciel omsætningsgang på mindst 30 %, skal du i stedet søge ”Faste omkostninger light under den nationale nedlukning” ovenfor.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Læs mere om ordningen for perioden den 26. oktober 2020 til 28. februar 2021

Målrettet lønkompensation

Her kan du søge om lønkompensation, hvis din institution har været underlagt åbningsforbud i perioden fra den 6. november 2020 til den 7. september 2021.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021

Læs mere og søg

Selvejende institutioner m.v.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordning for faste omkostninger

NY FASTE OMKOSTNINGER

Der kan nu søges om kompensation for faste omkostninger i perioden 1. juli 2021 til 30. september 2021 , hvis din institution har en omsætningsnedgang på minimum 45 % eller har været underlagt lukkepåbud eller det store forsamlingsforbud inden for kompensationsperioden.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021

Læs mere og søg

Faste omkostninger: øvrige restriktioner

Her kan du søge om kompensation for faste omkostninger, hvis din institution har været underlagt følgende restriktioner: tvangslukning før den nationale nedlukning, kl. 22-forbuddet, forsamlingsforbuddet på 500, forsamlingsforbuddet på 50, forsamlingsforbuddet på 10, forbud mod salg af alkohol i afgrænsede perioder, grænselukninger og UMs rejsevejledninger.

Hvis du søger om kompensation for faste omkostninger, fordi du har haft en kommerciel omsætningsgang på mindst 30 %, skal du i stedet søge ”Kompensationsordning for faste omkostninger under den nationale nedlukning” ovenfor.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Læs mere om ordningen for perioden den 26. oktober 2020 til 28. februar 2021

Læs mere om ordningen for perioden den 1. marts til den 30. juni 2021

Faste omkostninger "light"

NY FASTE OMKOSTNINGER ”LIGHT”

Der kan nu søges om kompensation for faste stedbundne omkostninger i perioden 1. juli 2021 til 30. september 2021 , hvis din institution har en omsætningsnedgang på minimum 45 % eller har været underlagt lukkepåbud inden for kompensationsperioden.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021

Læs mere og søg

”Faste stedbundne omkostninger ”light”: øvrige restriktioner

Her kan du søge om kompensation for faste stedbundne omkostninger, hvis din institution har været underlagt følgende restriktioner: tvangslukning før den nationale nedlukning, kl. 22-forbuddet, forsamlingsforbuddet på 500, forsamlingsforbuddet på 50, forsamlingsforbuddet på 10, forbud mod salg af alkohol i afgrænsede perioder, grænselukninger og UMs rejsevejledninger.

Hvis du søger om kompensation for faste stedbundne omkostninger, fordi du har haft en kommerciel omsætningsgang på mindst 30 %, skal du i stedet søge ”Faste omkostninger light under den nationale nedlukning” ovenfor.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Læs mere om ordningen for perioden den 26. oktober 2020 til 28. februar 2021

Målrettet lønkompensation

Her kan du søge om lønkompensation, hvis din institution har været underlagt åbningsforbud i perioden fra den 6. november 2020 til den 7. september 2021.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021

Læs mere og søg

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

Bemærk: I perioden fra den 14. august til den 1. september 2021 vil det fortsat være muligt at få kompensation gennem arrangørordningen, selvom COVID-19-restriktioner vedrørende afstands- og arealkrav ophørte den 14. august 2021. Det gælder også de arrangører, der ikke kunne nå at omstille sig de lempede restriktioner.

Ansøgningsfrist

Den 31. oktober 2021. 

Hvem kan søge?

Du kan søge ordningen, hvis du:

  • er arrangør på kultur- og idrætsområdet (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 på over 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud.
  • er et kommunalt spillested og er arrangør af et arrangement på kultur- og idrætsområdet i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 på over 350 samtidige deltagere

  Hvad kan man søge kompensation for?

  Du kan som arrangør søge om kompensation for:

   • Tab ved arrangementet, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge
   • Afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, som du ikke har kunnet frasige dig.
   • Dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation, dog højest 30.000 kroner. Det gælder for ansøgninger om kompensation på over 500.000 kroner i perioden september 2020 – april 2021 og/eller perioden maj 2021 – august 2021.

   Læs mere og søg ordningen

   Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

   Ansøgningsfrist

   Den 31. oktober 2021.

   Hvem kan søge?

   Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

   Hvad kan der søges kompensation for?

   Producenter kan søge kompensation for tab ved aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede forestillinger. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i perioden 1. september 2020 til og med den 30. september 2021 og have en planlagt spilleperiode på mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark 

   Bemærk at der gælder forskellige betingelser, afhængigt af hvilken periode, I søger om kompensation for.

   Læs mere og søg for for perioden 1. september 2020 – 30. juni 2021

   Læs mere og søg for perioden 1. juli 2021- 30. september 2021

   Modtag nyt om COVID-19

   Få direkte besked i din indbakke, hvis der sker nyt med COVID-19-hjælpepakker og afrapportering. Så er du altid opdateret.
   Tilmeld dig her

   HOTLINE | 33 74 50 00

   Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
   Fredag kl. 9:00 - 15:00

   Lukket hver dag kl. 12:00 - 12:30

   E-mail: corona@kum.dk

   Vi besvarer generelle spørgsmål om aktuelle COVID-19-hjælpepakker og afrapportering.