COVID-19-hjælpepakker

Nedenfor kan du finde en oversigt over alle aktive hjælpepakker på Kulturministeriets område.

Selvejende institutioner m.v.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordning for faste omkostninger

NY FASTE OMKOSTNINGER

OBS. Ordningen forlænges til den 31. december 2021. Forlængelsen har hjemmel i aktstykke 367 af den 30. september 2021. Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelse bekendtgørelse.

Der kan søges om kompensation for faste omkostninger, hvis din institution har en omsætningsnedgang på minimum 45 % eller har været underlagt lukkepåbud eller det store forsamlingsforbud inden for kompensationsperioden.

Læs mere om ordningen

Faste omkostninger "light"

NY FASTE OMKOSTNINGER ”LIGHT”

OBS. Ordningen forlænges til den 31. december 2021. Forlængelsen har hjemmel i aktstykke 367 af den 30. september 2021. Slots- og Kulturstyrelsen afventer udstedelse bekendtgørelse.

Der kan søges om kompensation for faste stedbundne omkostninger, hvis din institution har en omsætningsnedgang på minimum 45 % eller har været underlagt lukkepåbud inden for kompensationsperioden.

Læs mere om ordningen

Genstartspulje 1 - Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Bemærk, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende indtil, at puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

Den 1. december 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne.

Puljen kan kun søges én gang pr. ansøger. 

Hvis der søges om tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag i forbindelse med en specifik aktivitet, hvor flere parter deltager i planlægningen, er det hovedarrangøren, der skal søge om tilskud.

Hvad ydes der tilskud til? 

Puljens formål er at yde tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag, der sikrer en sikker genåbning af kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner mv. og muliggør, at aktiviteter hos disse aktører kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Læs mere og søg puljen

Pulje til 1000 nye fællesskaber

Bemærk, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende indtil, at puljens midler er opbrugt.

Ansøgningsfrist

Den 26. november 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger mv. samt paraplyorganisationer, som søger på vegne af disse foreninger.

Hvad ydes der tilskud til?

Puljen støtter aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal give voksne over 21 år, seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed, adgang til nye oplevelser og arrangementer.

Aktiviteter i oplevelsesindustrien kan være koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, restaurantbesøg, kanoture, udflugter mv. Det er en betingelse, at aktiviteten involverer mindst én aktør fra oplevelsesindustrien.

Aktiviteterne skal afvikles i 2021.

Læs mere og søg 5.000 kr. – 20.000 kr. til enkeltstående aktiviteter i oplevelsesindustrien

En forening kan højst ansøge tre gange til tre enkeltstående aktiviteter på det lille spor. 

Læs mere og søg 21.000 – 250.000 kr. til enkeltstående eller en række aktiviteter i oplevelsesindustrien

En forening kan kun ansøge én gang, men til flere aktiviteter på det store spor.

Modtag nyt om COVID-19

Få direkte besked i din indbakke, hvis der sker nyt med COVID-19-hjælpepakker og afrapportering. Så er du altid opdateret.
Tilmeld dig her

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00
Lukket hver dag kl. 12:00 - 12:30

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer generelle spørgsmål om aktuelle COVID-19-hjælpepakker og afrapportering.