Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Nedenfor kan du finde information om afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Kompensationsordninger

Kunststøtteordningen 2020

Har du modtaget kompensation fra den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster 2020, skal du indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen.

Afrapporteringsfrist

Den 14. januar 2022

Der kan afrapporteres for følgende perioder: 

 • 9. marts - 8. juni 2020
 • 9. marts - 8. juli 2020
 • 9. juli - 8. august 2020
 • 9. juli - 31. august 2020
 • 1. september - 31. oktober 2020
 • 1. november - 31. december 2020
 • Udvidede restriktioner i nordjyske kommuner i perioden 6. - 26. november 2020

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk.

Læs mere og indsend afrapportering

Sæsonafhængige kunstnere 2020

Har du modtaget kompensation fra ordningen til særligt sæsonafhængige kunstnere, skal du indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at denne side kun vedrører afrapportering for ordningen til særligt sæsonafhængige kunstnere 2020. Det betyder, at:

 • hvis dit journalnummer starter med ”HJKUNST”, har du modtaget kompensation fra Kunststøtteordningen
 • hvis dit journalnummer starter med ”HJSSSK”, skal du indsende din afrapportering via nedenstående link

Du kan finde journalnummeret i dit svarbrev.

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering vedrørende kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere er den 25. oktober 2021.

Afrapporteringen skal indendes elektronisk.

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler

Har I modtaget kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler, skal I indsende afrapportering til Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er den 31. marts 2022. 

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Har I modtaget kompensation fra Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering. 

Afrapporteringsfrist
Bemærk, at fristen for afrapporteringen er udskudt til den 31. januar 2022 kl. 23.59. 

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for faste omkostninger (endnu ikke åben)

Har I modtaget kompensation for faste omkostninger, vil det fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering.

Afrapporteringsfrist

Fristen for afrapportering er den 1. marts 2022. 

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Lønkompensation (endnu ikke åben)

Har I modtaget lønkompensation, vil det fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering.

Afrapporteringsfrist

Fristen for afrapportering er den 14. januar 2022. 

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Puljer til aktiviteter

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Har I modtaget tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Bemærk, at der har været identificeret en fejl i regnskabsskabelonen til afrapportering for tilskud på 100.000 kr. til og med 500.00 kr. Hvis I har downloadet regnskabsskabelonen inden 12. marts 2021, skal I downloade den version af regnskabsskabelonen, som er tilgængelig ved nedenstående link.

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering kan du finde i dit svarbrev.

Læs mere og indsend afrapportering

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed 2020

Har I modtaget tilskud fra Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed 2020, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Har I modtaget tilskud fra Pulje til 1000 nye fællesskaber i 2021, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering. 

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 

 • For tilskud på under 100.000 kr. kan I læse mere og indsende erklæring her
 • For tilskud på over 100.000 kr. kan I læse mere og indsende regnskab og beretning her
 • Såfremt din erklæring er udtaget til stikprøve, kan I læse mere her

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er senest tre måneder efter projektets slutdato.

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Har I modtaget tilskud fra puljen til sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er tre måneder efter projektets slutdato.

Læs mere og indsend afrapportering

Kunstneriske sommeraktiviteter 2021 (endnu ikke åben)

Har I modtaget tilskud fra puljen til kunstneriske sommeraktiviteter i 2021, vil det fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering. 

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er den 3. januar 2022. 

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Genstartspuljer (endnu ikke åben)

Har I modtaget tilskud fra Genstartspulje 1-5, vil det fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering. 

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er den 1. april 2022.

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Modtag nyt om COVID-19

Få direkte besked i din indbakke, hvis der sker nyt med COVID-19-hjælpepakker og afrapportering. Så er du altid opdateret.
Tilmeld dig her

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00
Lukket hver dag kl. 12:00 - 12:30

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer generelle spørgsmål om aktuelle COVID-19-hjælpepakker og afrapportering.