COVID-19: Nu kan arrangører af kultur- og idrætsarrangementer søge kompensation

28.03.2022
Arrangørordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område som følge af COVID-19 i perioden 10. december 2021 til 28. februar 2022.

Kompensationsordningen for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer gælder både for arrangementer, der har haft et deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt og for mindre spillesteders arrangementer med 51-349 publikummer i perioden 10. december 2021 – 28. februar 2022.

Ansøgningsfristen er den 2. maj 2022.

Hvem kan søge?  

Ordningen kan søges af arrangører for arrangementer med mindst 350 deltagere, herunder kommunale spillesteder og institutioner, der modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud.

Ordningen kan også søges er mindre spillesteder med 51-349 publikumspladser, der modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud.

Der kan søges som kompensation for tab direkte relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring af arrangementet som følge af corona-restriktionerne. Der kan ligeledes søges om kompensation for afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, spillesteder og kunstnere, som institutionerne ikke har kunnet frasige sig.

Læs mere og søg kompensation til arrangører af større arrangementer

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra 9-16. - fredag til kl. 15. Lukket hver dag mellem 12.00 og 12.30.  

Opdateret 28. marts 2022