COVID-19: Kunststøtteordningen genåbner for ansøgninger

21.01.2022
Kunstnere kan søge om kompensation for tabt indtægt som følge af corona-restriktioner for perioden fra den 1. december 2021 til den 28. februar 2022. Det er nu muligt at få kompenseret op til 90 procent af tabt indtægt fra kunstnerisk virke.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2022.

Kunststøtteordningen er genåbnet. Til forskel fra tidligere kompensationsperioder kan kunstnere nu få kompenseret op til 90 procent af deres tabte indtægt fra kunstnerisk virke, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

Kunstnere med kombinationsindkomster kan søge om kompensation for perioden fra den 1. december 2021 til den 28. februar 2022, såfremt de har et tab af indtægt fra kunstnerisk virke på minimum 30 procent.

Hvem kan søge Kunststøtteordningen?

Ordningen kan søges af professionelle kunstnere, der har mistet minimum 30 procent af sin indtægt fra kunstnerisk virke. For at søge om kompensation fra Kunststøtteordningen skal man i minimum ét af årerne 2018, 2019 eller 2020 have haft en samlet indtægt fra kunstnerisk virke på mellem 96.000 og 800.000 kroner fra A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Der kan søges på baggrund af en referenceperiode eller sandsynliggjorte aftaler.

Læs mere og søg Kunststøtteordningen

COVID-19-hjælpepakker i 2022

Der er indgået politiske aftaler om en række COVID-19-hjælpepakker som følge af de aktuelle corona-restriktioner. Hjælpepakkerne på Kulturministeriets område vil åbne for ansøgninger de kommende uger.

Se en oversigt over aktive og kommende hjælpepakker

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00. Lukket hver dag 12.00-12.30.

Opdateret 25. marts 2022