COVID-19: Genåbning af aktivitetspuljerne til kulturaktører

21.03.2022
Aktivitetspuljerne til kulturaktører genåbner for aktiviteter afholdt i perioderne 16. januar - 4. februar og 1. februar - 15. februar 2022.

De to ’Aktivitetspuljer for kulturaktører’, der skal sikre yderligere hjælp til kulturlivet, genåbner og forlænges med ny ansøgningsfrist.

Ansøgningsfristen for begge perioder forlænges til og med fredag den 8. april 2022.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages, og puljerne lukker for ansøgninger, når midlerne er opbrugt – dog senest den 8. april 2022.  

Hvem kan søge?

Perioden 16. januar - 4. februar 2022

Puljen kan søges af aktører, hvis primære formål er at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre og spillesteder, inden for kulturområdet for borgerne, fx teaterforestillinger eller koncerter.

Puljen yder tilskud til publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet med billetsalg og mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse. Der kan søges til aktiviteter, der blev afviklet i perioden fra og med den 16. januar til og med den 4. februar 2022.

Læs mere om og søg ’Aktivitetspuljen til kulturaktører’ for perioden 16. januar - 4. februar’

Perioden 1. februar - 15. februar 2022

Puljen kan søges af aktører, som har stående publikummer, eller har plads til over 500 siddende publikummer og dermed har været pålagt restriktioner i perioden 16. januar – 31. januar. Puljen kan søges af aktører, hvis primære formål er at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre og spillesteder, inden for kulturområdet for borgerne, fx teaterforestillinger eller koncerter.

Puljen giver tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter, der har været afholdt i perioden 1. februar til den 15. februar 2022, som har været offentliggjort senest den 25. januar 2022. Aktiviteterne skal derudover have haft billetsalg, offentlig adgang og mindst 26 fremmødte publikummer.

Læs mere om og søg ’Aktivitetspuljen til kulturaktører’ for perioden 1. februar-15. februar.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljerne og en lang række andre corona-relaterede kompensationsordninger. Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse af de initiativer, hvor det er nødvendigt.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra 9-16. - fredag til kl. 15. Lukket hver dag mellem 12.00 og 12.30.  

Opdateret 21. marts 2022