Nye fredninger, ophævelser mv.

Denne liste indeholder alle nyere beslutninger om bygningsfredning, ophævelse af fredning samt udpegning som bevaringsværdig bygning. Listen er ordnet alfabetisk efter kommune.

Assens Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Solevad Mølle,  Solevadvej 44, matr.nr. 2a, Solevad By, Verninge, Assens Kommune med kværn i nabobygning samt aksel fra møllen hertil, møllesø, stemmeværk og tilløb til møllen, bagvand samt den del af Holmehave Bæk, som løber fra stemmeværk til sammenløbet med møllens bagvand, samt stensatte kanter ved møllesø, tilløb, bagløb og friløb.

Se beslutningsbrev 23. september 2011

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Krengerup, Krengerupvej 96, Glamsbjerg, matr.nr. 1a, Krengerup Hovedgård, Ørsted, Assens Kommune, med møllesøen med stensætninger, herunder den markstenbelagte rampe til hestevask, det stensatte tilløb under landevejen, den stensatte underjordiske kanal under gårdspladsen, den stensatte sluse med stemmeværk, malerenden og fraløbskanalen med stensætninger ved Krengerup Mølle.

Se beslutningsbrev 27. oktober 2011

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de tre sammen­byggede avlsbygninger på ejendommen Bra­hesborgvej 29, Toftlund, matr.nr. 6a, Lundager By, Gamtofte, Assens Kom­mune. Det fritliggende stuehus, den fritliggende bindingsværksbygning, den brostens­belagte gårdsplads og kastaniealléen ved ind­kørslen forbliver fredede.

Se beslutningsbrev 14. juni 2016 (PDF)

Bornholms Regionskommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede beboelseskomplekset Hafniahus bestående af længen mod vest langs Store Torvegade, vinkelbygningen i Sandgade og haverummet herimellem samt garageanlægget mod nord, Store Torvegade 36A-B og Sandgade 1-11, 3700 Rønne, matr.nr. 694a, Rønne Bygrunde, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 26. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. april 2015. Kulturministeren har den 9. september 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 9. september 2015 (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt med senere tilbygninger og den åbne foranliggende plads, Lille Madsegade 32, 3700 Rønne, matr.nr. 1360 og 1359l, Rønne Bygrunde, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 26. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. april 2015. Kulturministeren har den 9. september 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 9. september 2015 (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af Svaneke Vandtårn til også at gælde Svaneke Vandværk og Pumpestation på Hans Thygesensvej 46 A, 3740 Svaneke, matr.nr. 145d, Ibsker, Bornholms Regionskommune.

Se beslutningsbrev 24. juni 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Slusegårds Vandmølle og Ørredhus,  Strand­vejen 10, 3720 Aakirkeby, matr.nr. 19a og 153, Pedersker, Bornholms Regionskom­mune, til også at omfatte mølledammen med stigbord til vandmølle og ørredhus, til- og fraløb med stensatte bredder ved vandmølle og ør­redhus indtil sammenløb med friløbet, omløb med stendæmning og friløb med stemmeværk indtil sammenløb med Øle Å, nyere omløb med ørredtrappe, Kildehuset (ca. 1850, genopført i 1960'erne), Klækkeriet (1960'erne til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), markstensbrolægning og stensætninger ved møllen og ørred­huset samt stenheller ved overgangene.

Se beslutningsbrev 17. maj 2016

Brøndby Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster,Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Dragør Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedhuset på Lodsstræde 17, 2791 Dragør, matr.nr. 216, Dragør By, Dragør, Dragør Kommune.

Se beslutningsbrev 21. august 2015

Esbjerg Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af forhuset på Klostergade 2, 6760 Ribe, matr.nr. 84, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 17. december 2015 (PDF)

Fanø Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den tidligere Nordby Borgerskole, nu Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, matr.nr. 272a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 23. juni 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på O.C. Hammersvej 2, matr.nr. 352, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Se beslutningsbrev 22. marts 2017 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 11. april 2017, som den 18. august 2017 har stadfæstet styrelsens afgørelse. Se Kulturministeriets afgørelse af 18. august 2017 (PDF)

Favrskov Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende ­fredning af Ulstrup Hovedgård, Ulstrup Skovvej 20, matr.nr. 1aq, Ulstrup Hovedgård, Favrskov Kommune, med de tre fiskedamme med tilhørende vandtrapper beliggende nord for Ulstrup Hovedgårds to fredede damme.

Se beslutningsbrev 11. november 2011 

Faxe Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Blåbæk Vandmølle, Blåbækvej 3-5, matr.nr. 2a, Hovby, Faxe Kommune, til også at gælde møllesøen, vejdæmningen mellem møllesø og møllehuset, broen over tilløbet til møllen med stensætninger på begge sider, frislusen med stigbord, stensætning og kammertrappe, malekarm med sluse, slisker og stensætninger, fraløbsrenden med stensætninger samt brolægningen på gårdspladsen.

Se beslutningsbrev 22. august 2011 

Fredensborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de fire sammenbyggede længer på Lille Wendorf, Helsingørsvej 5, 3480 Fredensborg, matr.nr. 5d, Fredensborg By, Asminderød, Fredensborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. november 2017 (PDF)

Frederiksberg Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Allegade 10, 2000 Frederiksberg, matr.nr. 32b, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 10. februar 2015

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Grubbe Vandmølle, Grubbemøllegyden 2, matr.nr. 32a, Svanninge By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune med stemmeværket med tilhørende stigbord, den støbte male­­­karm til turbinen, vejdæmningen med brofæster, bro med rækværk samt den nærtstående granitvejsten, malerenden/bagvandet med tilhørende ca. 200 meter stensat­te bredder og to støbte broer med støbejernsrækværk, mølledammen, markstensbelægningen på gårdsplads og foran stue­­hus og avlsbygninger samt stenmurene på begge sider af vejen mellem møllegård og mølledam.

Se beslutningsbrev 11. oktober 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 18. oktober 2011. Kulturministeriet har den 8. maj 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 8. maj 2012 (PDF-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset Vestergade 7, 5600 Faaborg, matr.nr. 313a, Faaborg Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se beslutningsbrev 27. august 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset mod Nørre­gade og det dermed sammenbyggede sidehus, Bryggergården 2-6, matr.nr. 48b og 48d, Faaborg Bygrunde, Faa­borg-Midtfyn Kommune.

Se beslutningsbrev 14. juni 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Adelgade 3, matr.nr. 377, Faaborg Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se beslutningsbrev 7. februar 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Tårngade 12, 5600 Faaborg, matr.nr. 389, Faaborg Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Se beslutningsbrev 20. februar 2018 (PDF)

Gentofte Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Hellerup Strandpark, Onsgårdsvej og Strandparkvej, 2900 Hellerup, på dele af matr.nr. 16kx, 16f og 16xh, Gentofte, Gentofte Kommune.

Se beslutningsbrev 26. november 2015. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 11. december 2015. Kulturministeriet har den 25. juli 2016 annulleret styrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 25. juli 2016 (PDF)

Gladsaxe Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet ikke at frede institutionsbebyggelsen Ringbo med tilhørende grønt anlæg, Granvej 12-14, matr.nr. 5ds, Bagsværd, Gladsaxe Kommune.

Se beslutningsbrev 7. november 2016 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 24. november 2016. Kulturministeriet har den 19. april 2017 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 19. april 2017 (PDF)

Gribskov Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af Rågegården, Rågeleje Strandvej 1 A, 3210 Vejby, matr.nr. 12sm, Hesselbjerg By, Bli­strup, Gribskov Kommune, til også at gælde staldlængen med den dertilhørende gårdsplads og hegnsmur samt det lille brøndhus.

Se beslutningsbrev 11. september 2012

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Villa Vendle, Ved Gærdet 1, 3220 Tisvil­de­leje, matr.nr. 4s, Tisvilde By, Tibirke, Grib­skov Kommune, bestående af ho­vedhus, udhus og muromkranset gårdhave med overdækket brønd.

Se beslutningsbrev 20. marts 2015

Guldborgsund Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning på ejendommen Corselitze, Tromnæs Alléen 2 og 2C-F, matr.nr. 1i, Korselitse Hgd., Sdr. Alslev, Guldborgsund Kommune, til også at gælde iskælderen og den lille retiradebygning i haven.

Se beslutningsbrev 26. september 2017 (PDF)

Haderslev Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen af Tørning Mølle, Tørningvej 6 og 7, matr.nr. 172, 683, 682 og 446, Gl. Ladegård Hammelev, Haderslev Kommune, med møllebroen med stemmeværk og sluse, bagløbet til terrænspring, pionerbroen med stemmeværk, piller og rækværk, friløbet, mølledammen samt brolægningen på vejen ved og foran møllen og på gårdspladsen ved Tørning Mølle.

Se beslutningsbrev 12. september 2011

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Storegade 80, 6100 Haderslev, matr.nr. 80, Haderslev, Haderslev Kommune.

Se beslutningsbrev 5. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af Bevtoft Præstegård på Krügersvej 36, 6541 Bevtoft, matr.nr. 32, Bevtoft Ejerlav, Bevtoft, Haderslev Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 14. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af gavlhuset på Nørregade 41, 6100 Haderslev, "Friedrichs Schule", matr.nr. 4363, Haderslev, Haderslev Kommune.

Se beslutningsbrev 21. december 2017 (PDF)

Helsingør Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede forhus, sidehus, baghus og gårdsplads på ejendommen Stengade 58, matr.nr. 211, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 5. april 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 13. april 2011. Kulturministeren har den 17. januar 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Stengade 25, matr.nr. 419, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 14. november 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Administratorboligen med have, Bøssemagergade 60, 3150 Hellebæk, matr.nr. 1fd, Hellebækgård, Helsingør Kommune.

Se beslutningsbrev 9. marts 2017 (PDF)

Herning Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk "De Geometriske Haver" samt den ovale skovlysning med tilhørende egeskovsbryn på matr.nr. 4aø, Birk By, Gjellerup, Birk Centerpark 311, Herning Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2014

Hillerød Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus, sidehus, baghus og den brolagte gårdsplads på Torvet 1, 3400 Hillerød, matr.nr. 193, Hillerød Bygrunde, Hillerød Kommune, og i stedet udpege bygningerne som bevaringsværdige.

Se beslutningsbrev 31. januar 2018 (PDF)

Holbæk Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Holbæk Seminarium bestående af seminariebygninger, funktionærboliger, kollegium med diverse tilføjelser og med omgivelser, Seminarieparken 2, matr.nr. 14 aæ, Holbæk Markjorder, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 15. januar 2010. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 10. februar 2010. Kulturministeren har den 11. maj 2010 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning.

Se offentliggørelse 17. maj 2010

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Brorfelde Observatoriet, bestående af de fire stjernekikkertbygninger, værkstedsbygningen, hovedbygningen, de fem tjenesteboliger samt det tilhørende vejanlæg og de arkitektonisk bearbejdede cirkulære jordvolde med de dobbelte hækrækker omkring boligerne, Observator Gyldenkernes Vej 3-15, matr.nr. 1I, Brorfelde, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 3. marts 2010. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 31. marts 2010. Anken er frafaldet den 7. november 2011.

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Holbæk Rådhus med arrest og murene omkring anlægget, Rådhuspladsen 1, matr.nr. 138b, Holbæk Bygrunde, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 1. juli 2011

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på ejendommen Bakkekammen 40, matr.nr. 19d, Holbæk Markjorder, Holbæk Kommune, til også at gælde haveanlægget med to havelåger mod syd og mod vest inden for matrikelgrænsen.

Se beslutningsbrev 28. september 2016 (PDF)

 

 

Horsens Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Vitus Berings Park med skulpturer mellem Andreas Flensborgs Gade, Kongensgade og Claus Cortsens Gade, matr. nr. 1085a og 1085b, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Se beslutningsbrev 13. juni 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Fugholm 16, Svaneboligen, matr.nr. 636, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Se beslutningsbrev 12 . november 2015. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 9. december 2015. Klagen er efterfølgende trukket tilbage 20. december 2015

Hørsholm Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forbygninger mod hovedgaden og mod vejen til Birkerød på ejendommen Postholdergården, Gl. Hovedgade 11, 2970 Hørsholm, matr.nr. 36, Hørsholm By, Hørsholm, Hørsholm Kommune.

Se beslutningsbrev 10. maj 2017 (PDF)

Kalundborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede villaen Gl. Røsnæsvej 9 med nære omgivelser, matr.nr. 76op, Kalundborg Markjorder, Kalundborg Kommune.

Se beslutningsbrev 26. oktober 2009

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Vor Frue Kirkes Plads, Adelgade, Kalundborg Kommune, matr.nr. 313 og 7000m, Kalundborg Bygrunde, Kalundborg Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2011

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Kalundborghallerne med omgivelser, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg, matr.nr. 13f samt dele af 30a og 13g, Kalundborg Bygrunde, Kalundborg Kommune.

Se beslutningsbrev 11. november 2013. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 5. december 2013. Kulturministeriet har 12. juni 2014 stadfæstets Kulturstyrelsens afgørelse. Se Kulturministeriets afgørelse af 12. juni 2014 PDF-format)

Kerteminde Kommune

Forslag om udvidelse af fredningen med den stensatte brønd nord for gården

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning på Viby Bygade 16, matr.nr. 13a, Viby By, Viby, Kerteminde Kommune, til også at omfatte den stensatte brønd nord for gården.

Se beslutningsbrev 27. maj 2008

Københavns Kommune

Den grønne Hal. Ridehus til Bådsmandsstrædes Kaserne

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Den grønne Hal, Fabriksområdet 56, matr.nr. 419, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune (Christiania).

Se beslutningsbrev 28. august 2007

Manøvrehuset på Sjællandsbroen (1958-59 af Niels Rohweder)

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Manøvrehuset på Sjællandsbroen, (1958-59 af Niels Rohweder) umatrikuleret areal, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 10. december 2007

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Artillerimagasinet langs Prinsessegade, kaldet Loppebygningen, Sydområdet 4a, matr.nr 571, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. november 2008 (PDF)

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide de eksisterende bygningsfredninger på Carlsberg i København med nedenstående bygninger og haveanlæg.

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Kældrene under Den Røde Lagerbygning (1883) med forbindelsen til kældrene under Gl. Carlsberg.

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Kridttårnet med vagtbygningen og Stjerneporten (1883 af P.C. Bønecke).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Malteri 1881

Malteri og maltmagasiner (1881 af Vilhelm Dahlerup).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Dipylon (Dobbeltporten; 1892 af Vilhelm Dahlerup).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Bryghuset (1901 af Vilhelm Klein, udvidet 1920 af Carl Harild og ombygget 1949-65).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Elefantporten (Elefanttårnet) fra 1901 af Vilhelm Dahlerup

Elefantporten/-tårnet (1901 af Vilhelm Dahlerup).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Den snoede skorsten (1900 af Carl Jacobsen og Vilhelm Dahlerup, udført af murermester Beckmann).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Mineralvandsfabrikken (1920-27 af Carl Harild, udvidet 1956-62 af Carlsbergs projekteringsafdeling i samråd med Svenn Eske Kristensen).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

 

Kraftværket (1923-29 af Carl Harild, udvidet 1953 af Carlsbergs projekteringsafdeling).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Kedelhus opført i to tempi 1926/28 af Carl Harild

Kedelhuset (1926 og 1928 af Carl Harild i samarbejde med Carlsberg ingeniørkontor).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

"De hængende haver."
Tilføjelse til Ny Tap af Eske Kristensen fra 1967/69

De Hængende Haver (1967/69 af Svenn Eske Kristensen i samarbejde med Carlsbergs projekteringsafdeling og planlægningsafdeling)

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Haven og andre omgivelser til haven foran Carlsberg Akademi, tidl. Æresboligen

Haven foran Æresboligen (1851-1867 af Rudolph Rothe).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Lagerkælder 3 (1969 af Svenne Eske Kristensen og ingeniørfirmaet B. Højlund Rasmussen).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Carlsbergs Laboratoriun (1893-96 af F.C. Thomsen).

Se beslutningsbrev 17. april 2009

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af Carlsberg til også at gælde brostensbelægningen på Ny Carlsberg Vej fra Vesterfælledvej til Dipylon samt vejens allé-beplantning, matr.nr. 1218a, 1218b og 1218d, Udenbys Vester Kvarter, og matr.nr. 20a, Valby, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 17. marts 2015
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 6. april 2015. Klagen er trukket tilbage 29. maj 2015

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ændre bygningsfredningens omfang på Carlsberg Bryggeri, Vesterfælledvej 100 m.fl. adresser, således at forbindelsen mellem de fredede kældre under Den Røde Lagerbygning og de fredede kældre under Gl. Carlsberg, matr.nr. 2155a, Valby, Københavns Kommune, udtages af fredningen.

Se beslutningsbrev 9. marts 2017 (PDF)

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Københavns gamle Vandværk, bestående af maskinhus, kedelhus, kulhus, kontorbygning mod Studiestræde, porthus, skorsten samt de tre boligbygninger, den brolagte belægning, gitterhegnet, der afgrænser Pumpehusets forplads, og plankeværket mod Hammerichsgade, Axeltorv 12 (Studiestræde 54), matr.nr. 12, 16 og 56, Vestervold Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 31. maj 2010

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede de oprindelige bygninger med omgivelser på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 21-23, matr.nr. 244, Utterslev, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. december 2010

Fredningen af Bispebjerg Hospital er efterfølgende udvidet til også at omfatte de to nord-sydgående alléer: Østre Længdevej fra nordre portbygning til 1. Tværvej og Vestre Længdevej mellem 1. Tværvej og 5. Tværvej.

Se beslutningsbrev 22. august 2013

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på ejendommene Toldbodgade 71-87, matr.nr. 324 m.fl., Skt. Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, til også at gælde det naturstensbelagte fortov samt granitkantstenene langs rækkehusene.

Se beslutningsbrev 24. september 2012

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af hjørnebygningen  Nikolaj Plads 5, 1067 København K, matr.nr. 96, Øster Kvarter,  Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 2. juli 2014
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 16. juli 2014. Kulturministeriet har 22. april 2015 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning.
Se Kulturministeriet afgørelse af 22. april 2015 (pdf)

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Silopakhuset, Dampfærgevej 22, matr.nr. 944, Østervold Kvarter, Københavns Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Parterrehaven i Tivoli, Vesterbrogade 3, matr.nr. 183, Vestervold Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 27. november 2014

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Hotel Astoria med area­let under de udkragede etager, Banegårds­pladsen 4, 1570 København V, matr.nr. 359, Vestervold Kvarter, Kø­benhavns Kommune.

Se beslutningsbrev 26. januar 2016

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at fastholde bygningsfred­ningen af løvhytteskuret i gården til Fiolstræde 11, matr.nr. 209, Klæ­debo Kvarter, Køben­havns Kommune.

Se beslutningsbrev 22. juni 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Holmen til også at omfatte Kuglegården mellem Artillerigårdens hoved- og sidefløje, Danneskiold-Samsøes Allé 1, matr.nr. 592, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 6. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Møntergade 8, matr.nr. 131, Købmager Kvarter, Københavns Kommune, med sidehus og baghus.

Se beslutningsbrev 20. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af Lihmes Gård, Kongens Nytorv 18, matr.nr. 377, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af de to forhuse mod Gothersgade og forhuset mod Store Regnegade samt de to sidehuse mod Ny Østergade og pakhuset i gården, Gothersgade 33A-33B og Store Regnegade 19A-19B, matr.nr. 190, Købmager Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 22. november 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygnings­fredningen af den tidligere Fødselsstiftelse på Amaliegade 23-25 til også at gælde matriklens haveanlæg samt de to brolagte gårde, der hører til Amaliegade 25 og de brolagte områder imellem for- og tværhusene på Amaliegade 23, 1256 København K, matr.nr. 143, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 23. januar 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygnings­fredningen af Nyhavn 57, matr.nr. 29, Sankt Annæ Øster Kvarter, Københavns Kommune, til også at gælde mellemhuset og baghuset samt de tilhørende befæstede arealer i gårdforløbene.

Se beslutningsbrev 23. januar 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet ikke at frede bebyggelsen på Engha­vevej 10-14 bestående af på matr.nr. 118, Udenbys Vester Kvarter: forhus, baghus og brolagt gårdrum; på matr.nr. 119, Udenbys Vester Kvarter: nordlige forhus, sydlige forhus, mellemhus, tidligere smedje med høj skorsten, tidligere liste­fabrik med sammenbygget kedelhus, fabriksskorsten og træskur i sydgavlen, træbygninger og skure langs nordlige og vestlige skel samt gårdrum imellem bygningerne, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 20. april 2017 (PDF).
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren den 18. maj 2017. Kulturministeriet har den 6. oktober 2017 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 6. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Laksegade 28, matr. nr. 193, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 29. august 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset i Vestergade 29-31, 1456 København K, matr.nr. 54, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset i Vestergade 33, matr.nr. 295, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Nyhavn 22, matr.nr. 282, Øster Kvarter, Københavns Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. januar 2018 (PDF)

Lejre Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Nederste Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø, matr.nr. 2a og 2b, Taderød Møller, Kirke Såby, og 2a, Son­nerup Hgd., Kirke Hvalsø, Lejre Kommune, med mølleslusen med stigbord, de to kanaler mellem mølleslusen og mølledammen, mølledæmningen med stigbord, mølledammen, malekarmen, den stensatte møllerende, den rørlagte kanal fra møllerenden til bagløbet samt bagløbet med stensætninger indtil det ny­etablerede vandenergianlæg ca. 150 meter sydvest for møllen.

Se beslutningsbrev 12. juni 2012

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede det tidl. domicil for E. Pihl og Søn bestående af de tre sammenbyggede kontorbygninger med grønne omgivelser, Nybrovej 116, matr. nr. 22rv, Kgs. Lyngby By, Christians, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 13. maj 2015

Mariagerfjord Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Handest Station bestående af stationsbygning med brændeskur og plankeværk samt de nære omgivelser, herunder den støbte betonperronforkant og læsserampen ved pakhusdelen, Randersvej 125B, 8990 Fårup, matr.nr. 29a og 29b, Handest By, Glenstrup, Mariagerfjord Kommune.

Se beslutningsbrev 14. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen af Visborggård, Vis­borggaard Allé 39, 9560 Hadsund, matr.nr. 1n, 1a, 1ao, 1dm, 1dn og 1do, Vis­borggård Hgd., Visborg, Mariagerfjord Kommune, til også at gælde muren med portpiller, sandstens­skulpturer og to magasin­bygninger på sydsiden af Visborggaard Allé.

Se beslutningsbrev 27. oktober 2017 (PDF)

Middelfart Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, matr.nr. 20a, Husby by, Husby, Middelfart Kommune, som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 20. august 2012

Nordfyns Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af vestlængens sydlige del, agerumsladen,  på Sandagergård, Kirkemosevej 2, 5400 Bogense, matr.nr. 1a, Sandagergård Hgd., Nr. Sandager, Nordfyns Kommune.

Se beslutningsbrev 22. april 2015

Nyborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende ­fredning af Lille Mølle, Lillemøllevej 14, matr.nr. 9a, Refsvindinge By, Nyborg Kommune, til også at gælde stemmeværk med stigbord, malekarm, sliskerne, den kampestenssatte rende ved møllehjulene samt det videre forløb i bagløbet til sammenløbet mod nord med friløbet, stemmeværk og overfaldskant mod frislusen, vejdæmningen, frislusen fra møllesøen til sammenløbet mod nord med bagløbet, møllesøen, den markstensbelagte gårdsplads, de markstensbelagte arealer langs bygningerne samt de rød- og hvidmalede rækværk med tilhørende granitpiller og standere langs vejen.

Se beslutningsbrev 19. august 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 22. august 2011. Kulturministeriet har den 16. marts 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 16. marts 2012 (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset, Havnekontoret,  Havnegade 4, 5800 Nyborg, matr.nr. 91a, Nyborg Bygrunde, Nyborg Kommune.

Se beslutningsbrev 7. februar 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Havnegade 6, matr.nr. 91a, Nyborg Bygrunde, Nyborg Kommune.

Se beslutningsbrev 7. februar 2018 (PDF)

Odense Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hønsehuset på ejendommen Møllegyden 18, matr.nr. 12a, Brændekilde By, Brændekilde,Odense Kommune.

Se beslutningsbrev 17. februar 2009

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af ho­vedbygningens vestfløj og sydfløj på Dalum Kloster, Dalumvej 105, matr.nr. 1b, Kristiansdal Hgd., Dalum, Odense Kommune.

Se beslutningsbrev 6. marts 2017 (PDF)

Randers Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede vandtårnet med udskud på bagsiden, Hobrovej 84B, 8920 Randers NV, matr.nr. 164ai, Randers Markjorder, Randers Kommune.

Se beslutningsbrev 10. maj 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af pakhuset på Provstegade 4, 8900 Randers, matr.nr. 723, Randers Bygrunde, Randers Kommune.

Se beslutningsbrev 6. september 2017 (PDF)

Rebild Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede "Regeringsanlæg i Vestdanmark" (Regan Vest) bestående af det un­derjordiske anlæg med indgangsparti, to udstødningstårne, to indsugnings­tårne og nødudgang over jorden, tjeneste­bolig med garage/udhus og havemur, til- og frakørselsvej til anlægget, den indhegnede forplads med perimeterhegn og låger, porttelefon og trappe fra tjenesteboligens have til indgangen, Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, matr.nr. 7k, 7s, 8i, 8k, 8q, 8s, 8t og 8z, Oplev By, Gravlev, Rebild Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2014

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide ­fredningen af Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, matr.nr. 3b og 3c, Letagergård, Ringkøbing-Skjern Kommune, med mølledæmning, mølledam, mølle­sluse med stemme­værk og malekarm, bagløb med stensætninger indtil sammenløb med friløbet mod syd, frisluse med stemmeværk, turbine og fisketrappe, friløb indtil sammenløb med bagløbet samt markstensbelægninger foran og bag stuehus og møllebygning.

Se beslutningsbrev 26. september 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 18. oktober 2011. Kulturministeriet har den 8. maj 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 8. maj 2012 (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den enetages grundmurede længe, Vestergade 5, 6950 Ringkøbing, matr.nr. 187, Ringkøbing Bygrunde, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se beslutningsbrev 15. september 2016

Roskilde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning Af Det Kongelige Palæ til også at gælde Palæhaven og den omgivende mur (ca. 1910 med ældre partier samt skulptur af Johan Galster 1939) mod Stændertorvet, Fondens Bro og Domkirkepladsen, Stændertorvet 3 A-E, matr.nr. 337, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 10. juni 2014

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning af De Danske Spritfabrikker i Roskilde til også at gælde whiskyfabrikkens vinkelbygning mod vest, Møllehusene 5-19, matr.nr. 504n, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 26. juni 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Rughavegård, Sankt Hans Gade 11, matr.nr. 662a, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hovedbygningen mod landevejen og den toetages sidebygning mod vest på Københavnsvej 66A og 66F, "Roskilde Hvile", matr.nr. 4a, Nymarken, Roskilde Jorder, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 10. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset "Wilhelm Topps Minde" på Skolegade 11, matr.nr. 377, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 10. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Domkirkestræde 8, matr.nr. 339, Roskilde Bygrunde, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 20. november 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at fastholde bygningsfredningen af Vikingeskibshallen på Sankt Clara Vej 41, 4000 Roskilde, matr.nr. 15a, Klostermarken, Roskilde Kommune.

Se beslutningsbrev 19. december 2017 (PDF)

Rudersdal Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede rækkehusbebyggelsen Parcelgården med 66 rækkehuse, garagebygninger og veje, stier, ankomstpladser, fællesarealer samt afgrænsningen af de private haver, Parcelvej 28A-B, 30A-B, 32A-B, 34A-C, 36, 38A-B, 40A-B, 42A-B, Granholmen 9-44 og Vejlemosevej 38-64, 2840 Holte, matr.nr. 1aød m.fl., Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 7. september 2015

Rødovre Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Irmas Kafferisteri (Kafferisteribygningen), Korsdalsvej 103, 2610 Rødovre, matr.nr. 10t, Rødovre By, Rødovre Kommune.

Se beslutningsbrev 28. november 2014

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster,Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Silkeborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Skanderborg-Silkeborg-broen og Langaa-Silkeborg-broen (1907-8) over Remstrup Å, matr.nr. 1643a, Silkeborg Markjorder, Silkeborg Kommune.

Se beslutningsbrev 5. februar 2010

Slagelse Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Kanehøj Mølle med maskin­hus, Kanehøj-Møllevej 53, 4230 Skæl­skør, matr.nr. 7b, Båslunde By, Eggeslevmagle, Sla­gelse Kommune.

Se beslutningsbrev 14. juni 2016 (PDF)

Solrød Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Uglegårdsskolen med tilbygninger og haveanlæg, Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand, matr.nr. 9g, Solrød By, Solrød, Solrød Kommune.

Se beslutningsbrev 30. juli 2015. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 25. august 2015. Kulturministeriet har den 26. februar 2016 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 26. februar 2016 (PDF-format)

Stevns Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Stevnsfort bestående af det underjordiske anlæg, hovedbatteriets to kanontårne, alle øvrige overjordiske installationer i form af bl.a. lyskanon, radiobunker, ventilationshætter, ildlederperiskop, standplads til lyslederpost, garagebygninger, voldanlæg og vejsystem, helikopterlandingsplads, museets velkomstbygning (tidl. missilklargøringshal), trådhegn omkring og på området samt det omgivende areal på matriklerne 26a, 26i, 26m, 27a, 27b og 27c, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig Stevns, Stevns Kommune (Koldkrigsmuseum Stevnsfort).

Se beslutningsbrev 19. november 2012

Svendborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning af Vejstrup Vandmølle, Vejstrup Vandmølle 1, matr.nr. 1b, Vejstrupgård, Vejstrup, Svendborg Kommune, til også at omfatte omgivelserne i form af stemmeværk med stigbord, malekarm, sliskerne, møllesøen med stensætninger, vejdæmningen med stensætninger, malerenden med stensætninger og det videre forløb i bagløbet til sammenløb med friløbet, friløbet fra møllesøen til sammenløbet med bagløbet vest for landevejen samt markstensbelægningen foran vandmøllen.

Se beslutningsbrev 19. august 2011. Kulturarvsstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 22. august 2011. Kulturministeriet har den 16. marts 2012 stadfæstet Kulturarvsstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 16. marts 2012 (PDF-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Østre Havnevej 16A, 5700 Svendborg, matr.nr. 88bg, Svendborg Markjorder, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 7. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af pakhuset mod Kyseborgstræde, Gerritsgade 31E, matr.nr. 469b, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen afforhus med sidehus på Strandgade 37, matr.nr. 79d, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus med tilbygning samt udhus på Troense Strandvej 48, matr.nr. 8a, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus og sidehus på Grønnegade 22, matr.nr. 47a, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. november 2017 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 5. december 2017

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af Striglerhuset på Strandgade 33, 5700 Svendborg, matr.nr. 78b, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. november 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den tidligere kro på Badstuen 1, 5700 Svendborg, matr.nr. 67a, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus med sidehus på Strandgade 47, 5700 Svendborg, matr.nr. 81, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Strandgade 64, 5700 Svendborg, matr.nr. 90, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 14. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhus med sidehus på Grønnegade 12, Troense, 5700 Svendborg, matr.nr. 52, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 21. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af hjørnehuset og garagefløjen på Ramsherred 2, 5700 Svendborg, matr.nr. 313, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune.

Se beslutningsbrev 7. februar 2018 (PDF)

Syddjurs Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af den sydlige bindingsværksbygning på ejendommen Hannesminde, Bygaden 23,8410 Rønde, matr.nr. 7a, Følle By, Bregnet, Syddjurs Kommune.

Se beslutningsbrev 11. januar 2018 (PDF)

Sønderborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset
på Æblegade 10, matr.nr. 123, Sønderborg, Sønderborg Kommune.

Se beslutningsbrev 20. september 2016 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Christian D. II's Gade 10, matr.nr. 128, Sønderborg, Sønderborg Kommune.

Se beslutningsbrev 10. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset på Hotel Gråsten, Torvet 2, 6300 Gråsten, matr.nr. 131, Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Sønderborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 27. oktober 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det stråtækte bindingsværkshus på Smedegade 21, Ketting, 6440 Augustenborg, matr.nr. 32, Ketting, Sønderborg Kommune.

Se beslutningsbrev 11. januar 2018 (PDF)

Tønder Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset, Skibbroen 4, 6270 Tønder, matr.nr. 444, Tønder bygrunde, Tønder Kommune.

Se beslutningsbrev 20. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Slotsgaden 26, Møgeltønder, matr.nr. 47, Møgeltønder Ejerlav, Møgeltønder, Tønder Kommune.

Se beslutningsbrev 21. december 2017 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset på Slotsgaden 30, Møgeltønder, matr.nr. 42, Møgeltønder Ejerlav, Møgeltønder, Tønder Kommune.

Se beslutningsbrev 21. december 2017 (PDF)
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 3. januar 2018

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af stuehuset, Slotsgaden 38, matr.nr. 22, Møgeltønder Ejerlav, Møgeltønder, Tønder Kommune.

Se beslutningsbrev 21. december 2017 (PDF)

Varde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Nørholm, Stokkebrovej 1 og 9, 6800 Varde, matr.nr. 1a, Nørholm Hgd., Thorstrup, Varde Kommune, til også at omfatte bro, stigbord og malekarm til Nørholm Vand­mølle samt lysthuset i herregårdsparken.

Se beslutningsbrev 27. november 2014

Vejen Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning af Knag Vandmølle, Knagmøllevej 8, matr.nr. 319, Skudstrup, Vejen Kommune, med de to til- og fraløbshuller til henholdsvis engvandingskanal og møllehjul, de røde rækværker samt brolægningen og granitstelerne ved bygningen.

Se beslutningsbrev 9. marts 2012

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede villaen med sidefløj, forbindel­sesmur og udhus på Møgelmosevej 3, 6630 Rødding, matr.nr. 300, Rødding Ejerlav, Rødding, Vejen Kommune.

Se beslutningsbrev 21. november 2016

Vejle Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af Haraldkærs trefløjede hoved­bygning, Skibetvej 140A, matr.nr. 1ap, Haraldskær Hgd., Ski­bet, Vejle Kommune.

Se beslutningsbrev 10. august 2015

Viborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende ­fredning af Karmark Mølle, Karmark Møllevej 2, matr.nr. 8a, Skjern Hovedgård, Viborg Kommune, til også at gælde frisluse med dæmning, malekarm, fraløbsrende, vandhjul og mølledam.

Se beslutningsbrev 8. juli 2011

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Stillings Gård, Nytorv 6, matr.nr. 150a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, og i stedet udpege forhuset som bevaringsværdigt.

Se beslutningsbrev 6. november 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af nordre og søn­dre sidefløj til Den Gamle Latinskole, Sct. Mogens Gade 1 og Nytorvgyde 6, 8800 Viborg, matr.nr. 150a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, og i stedet udpege sidefløjene som bevarings­værdige.

Se beslutningsbrev 17. december 2015

Vordingborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium med tilhørende garage og havemur, Vintersbølle Strand 7, matr.nr. 5c, Nyråd, Vordingborg Jorder, Vordingborg Kommune.

Se beslutningsbrev 30. september 2010

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Bogø Navigationsskole, Bogø Hovedgade 140, 4793 Bogø By, matr.nr. 17r, Bogø By, Bogø, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Klosterly, Adelgade 119 og 119 B, C og D, 4720 Præstø, matr.nr. 52 og 53, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege forhus og baghus som bevaringsværdige.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 9, 4720 Præstø, matr.nr. 145a, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 19, 4720 Præstø, matr.nr. 141, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af Torvet 21, 4720 Præstø, matr.nr. 140, Præstø Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve fredningen af nordlængen på Stege Gamle Præstegård, Dybsbrostræde 1, 4780 Stege, matr.nr. 50d, Stege Bygrunde, Vordingborg Kommune, og i stedet udpege bygningen som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 30. september 2014

Aabenraa Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af bindingsværkssidebygningerne på ejendommen Ramsherred 40 C, matr.nr. 410, Aabenraa, Aabenraa Kommune.
Se beslutningsbrev 13. juni 2013
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 21. juni 2013. Kulturministeren har den 5. marts 2014 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se kulturministerens afgørelse (pdf-format)

Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset og tværhuset på ejendommen Slotsgade 13, matr.nr. 209, Aabenraa, Aabenraa Kommune.
Se beslutningsbrev 13. juni 2013
Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 21. juni 2013. Kulturministeren har den 5. marts 2014 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se kulturministerens afgørelse (pdf-format)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af for­huset med sidebygningen på Nygade 29, matr.nr. 465, Aabenraa, Aabenraa Kommune.

Se beslutningsbrev 24. maj 2017 (PDF)

Aalborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på Gudumlund, Møllebrovej 2, matr.nr. 1a, Gudum By, Gudum, Aalborg Kommune, til også at gælde tørveladen, de to murstykker, der sammen med kostalden omrammer gårdspladsen, samt alleen, der fører forbi tørveladen.

Se beslutningsbrev 15. april 2010

Kulturstyrelsen har besluttet at frede etageboligbebyggelsen Enighedslund, Vesterbro 1-15, matr.nr. nr. 344c og 344f, Aalborg Bygrunde, Aalborg Kommune.

Se beslutningsbrev 11. september 2014

Kulturstyrelsen har besluttet at frede De Danske Spritfabrikkers anlæg i Aal­borg bestående af fabriksbygning med trappetårn, brænderitårn, aftapnings­bygning, kogerbygning, malteribygning med sammenbygget silobygning og forbindelsesbro til fabriksbygning, kulfilterbygning, rørtunnel mellem kulfilter­bygning og brænderitårn, kedelhuse med maskinværksted, dampskorsten, jernbaneporten med murstykker og -piller, de fem nittede jerntanke nord for kulfilterbygningen samt kontorbygning, C.A. Olesens Gade 1 og Strandvejen 16, matr.nr. 947c og 947o, Aalborg Bygrunde, Aalborg Kommune.

Se beslutningsbrev 2. december 2015

Siden er sidst opdateret: 21.02.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)