Hvordan freder vi?

Hvem kan rejse en fredningssag?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der freder bygninger, og som gennemfører fredningssagerne. Men alle kan foreslå styrelsen, at en bestemt bygning bliver fredet. For at Slots- og Kulturstyrelsen kan vurdere et fredningsforslag, skal man indsende fotografier både udefra og indefra af bygningens vigtigste rum. Slots- og Kulturstyrelsen vil også gerne have tegninger og oplysninger om bygningens alder, historie og evt. arkitekt.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur foreslår løbende bygninger til fredning. Foreningen har en særlig status, som er skrevet ind i bygningsfredningsloven. Det betyder, at Kulturstyrelsen skal indlede fredningssager på baggrund af Landsforeningens forslag

Slots- og Kulturstyrelsen undersøger også selv, om der er bygninger, der bør fredes. Som regel foregår det på grundlag af et særligt tema. I disse år har Kulturstyrelsen navnlig fokus på bygninger fra velfærdssamfundet efter 1945. Slots- og Kulturstyrelsen kan også starte en fredningssag, fordi der er planer om væsentlige ændringer i eller omkring en værdifuld bygning.

Læs om, hvordan en fredningssag forløber

Hvad kan fredes?

Enhver type bygning kan fredes. Men bygningen skal have så væsentlige arkitektoniske og/eller kulturhistoriske værdier, at den har betydning på nationalt niveau. Det er med andre ord svært at få en bygning fredet, og styrelsen gennemfører kun et lille antal fredningssager årligt. Det er kommunerne, der skal sikre de mange velbevarede bygninger, som overvejende har lokal betydning. Læs om bevaringsværdige bygninger

Normalt skal en bygning være mindst 50 år gammel for at kunne fredes. Yngre bygninger kan undtagelsesvis komme i betragtning, hvis de rummer helt specielle kvaliteter.

En bygnings nærmeste omgivelser kan også medtages i fredningen, hvis de udgør en væsentlig del af den samlede arkitektoniske eller kulturhistoriske helhed. Det kan f.eks. være en have, en allé eller belægningen på en gårdsplads.

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2010 kunnet frede såkaldt selvstændige landskabsarkitektoniske værker på linje med bygninger. Der er foreløbig kun gennemført et lille antal sådanne fredninger. Se f.eks. De Geometriske Haver i Herning eller Tivolis Parterrehave.

listerne over nye fredninger og fredninger i høring kan man få et indtryk af spændvidden. Alle fredede bygninger kan i øvrigt søges frem på hjemmesiden Fredede og Bevaringsværdige Bygninger.

Siden er sidst opdateret: 18.11.2016

Video-guides

Få video-svar og gode råd til, hvordan du bedst passer på dit fredede hus. Kulturstyrelsen præsenterer film, der hver især giver svar på typiske spørgsmål om fredede bygninger.

Se videoerne her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)