Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Assens Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det trefløjede bygningsanlæg bestående af forhus mod Ladegårdsgade, dettes to sidehuse med facade mod Badstuestræde samt baghuset med gavl mod Badstuestræde på Ladegårdsgade 20 og 20A samt Badstuestræde 3, 5610 Assens, matr.nr. 265, Assens Bygrunde, Assens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Esbjerg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen genoptager på grund af en sagsbehandlingsfejl sagen om evt. ophævelse af fredningen og udpegning som bevaringsværdige bygninger af det søndre forhus mod Skibbroen med sidebygningen langs Smalleslippe samt det nordre forhus mod Skibbroen kaldet "Sælhunden" med den korte sidebygning mod Skomagerslippe, Skibbroen 11 og Smalleslippe 7, 6760 Ribe, matr.nr. 455, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 1. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 indstillet, at bygningsfredningen af  Ribe Gamle Rådhus, Von Støckens Plads 1, 6760 Ribe, matr.nr. 322, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, bliver udvidet med sidefløj, trappetårn og lille forbindelsesbygning.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Brolæggerstræde 14A, 1211 København K, matr.nr. 83, Snarens Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Dybensgade 16, 1071 København K, matr. nr. 171, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset med sidehus på Fiolstræde17A, 1171 København K, matr.nr. 234, Klædebo Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Hauser Plads 10, 1127 København K, matr.nr. 196a, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af de to forhuse på Kronprinsessegade 50 (tidl. 48 og 50), 1306 København K, matr.nr. 658, Skt. Annæ Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Nikolajgade 17, 1068 København K, matr.nr. 169, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnebygningen på Nikolajgade 19, 1068 København K, matr.nr. 170, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Sankt Annæ Gade 10, 1416 København K, matr.nr. 138, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Overgaden oven Vandet 16, 1415 København K, matr. nr. 545 Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. november 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnebygningen på Ved Stranden 18 og Fortunstræde 7, 1065 København K, matr.nr. 152, Øster Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. november 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhus med sidehus på Gammeltorv 16, 1457 København K, matr.nr. 4, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset mod Stormgade og Vester Voldgade på Stormgade 16, 1470 København K, matr.nr. 190, Vester Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 29. august 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus på Vester Voldgade 21, 1552 København V, matr.nr. 211, Nørre Kvarter, Københavns Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. januar 2019 (PDF)

Langeland Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den vinkelformede avlsbygning mod øst og nord samt hønsehuset mod syd på Møllebanken 1, 5900 Rudkøbing, Lindelse Mølle/Phønix Møllen, matr.nr. 23a, Lindelse By, Lindelse, Langeland Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 6. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig både om frednings- og bevaringsværdi af det trefløjede anlæg bestående af stuehus og to staldlænger på Hannebjergvej 4, 5900 Rudkøbing, matr.nr. 1b Hennetved By, Lindelse, Langeland Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. august 2018 (PDF)

Mariagerfjord Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Teglgade 11, 9550 Mariager, matr.nr. 104a, Mariager Bygrunde, Mariagerfjord Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Teglgade 13, 9550 Mariager, matr.nr. 104c, Mariager Bygrunde, Mariagerfjord Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. juni 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Teglgade 21, 9550 Mariager, matr.nr. 101, Mariager Bygrunde, Mariagerfjord Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 22. oktober 2018 (PDF)

Odense Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset med udbygning og foranliggende længer på Præstegårdsvænget 51, Tarup, 5210 Odense NV, matr.nr. 5cg, Paarup By, Paarup, Odense Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 7. september 2018 (PDF)

Samsø Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig både om frednings- og bevaringsværdi af det vinkelbyggede stuehus på Brattingsborgvej 2, 8305 Samsø, matr.nr. 24b, Kolby By, Kolby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 6. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Klokkestræde 4, matr.nr. 143a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den vinkelformede bygning på Per Poulsens Vej 6, matr.nr. 147a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhus med sidebygning på Ved Kæret 10, matr.nr. 113a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Viborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 1, 8800 Viborg, matr.nr. 320, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 6. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. august 2018 (PDF)

Ærø Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på syv fag mod Søndergade, Vestergade 47B, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 80a, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 28. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Gyden 14, 5970 Ærøskøbing, matr. nr. 210, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 28. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 32, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 18b, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 28. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Søndergade 2, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 82a, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. september 2018 (PDF)

Aarhus Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset og begge sidehuse på ejendommen Trods Katholm, Fredens Torv 1 og 1B, matr.nr. 97b, Århus Bygrunde, Århus Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Siden er sidst opdateret: 21.09.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)