Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Esbjerg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af gavlhuset på Skibbroen 7, 6760 Ribe, matr.nr. 454, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om både frednings- og bevaringsværdi af det søndre forhus mod Skibbroen med sidebygningen langs Smalleslippe samt det nordre forhus mod Skibbroen kaldet "Sælhunden" med den korte sidebygning mod Skomagerslippe på Skibbroen 11 og Smalleslippe 7, 6760 Ribe, matr.nr. 455, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skibbroen 17, 6760 Ribe, matr.nr. 459, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnehuset på Sortebrødregade 10, 6760 Ribe, matr.nr. 31 Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget: 22. marts 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af de to forhuse på Torvet 18, 6700 Esbjerg, matr.nr. 897a, Esbjerg Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget: 22. marts 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Torvet 19, 6700 Esbjerg, matr.nr. 910, Esbjerg Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Fristen for indsigelser er forlænget: 22. marts 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af gavlhuset på Bredeslippe 2, 6760 Ribe, matr.nr. 427, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 20. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Bredeslippe 7, 6760 Ribe, matr. nr. 424, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 20. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på møde 28. september 2017 udtalt sig både om frednings- og bevaringsværdi af stuehuset og staldbygningen på Bryndumvej 186, 6715 Esbjerg N, matr.nr. 1q, Bryndum By, Bryndum, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 20. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Peder Dovns Slippe 5 og Sortebrødregade 8, 6760 Ribe, matr.nr. 32, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 12. marts 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Sønderportsgade 35, 6760 Ribe, matr.nr. 222, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 12. marts 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Klostergade 8, 6760 Ribe, matr.nr. 81b og 81a, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 14. marts 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Grønnegade 7, 6760 Ribe, matr.nr. 407, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. marts 2018 (PDF)

Fanø Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det stråtækte hus på O.C. Hammersvej 6, Nordby, matr.nr. 350a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 30. april 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af butikstilbygningen på Sønder Land 5, matr.nr. 119c, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 30. april 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Krogvej 9, matr.nr. 150a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Vigensvej 15, matr.nr. 362a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Søndertoft 9, matr.nr. 130a, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Toftestien 25, matr.nr.186a, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Faxe Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af bindingsværkshuset med omgivende brolægning, Rasmus Svendsens Skole, på Nørregade 9, matr.nr. 3d, Faxe By, Faxe, Faxe Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Fredensborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Chrst Boecksvej 6, matr.nr. 23b, Fredensborg By, Asminderød, Fredensborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. maj 2018 (PDF)

 

 

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Passagen 4B, matr.nr. 23a, Fredensborg By, Asminderød, Fredensborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. maj 2018 (PDF)

Fredericia Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Prinsessegade 12-14, 7000 Fredericia, matr.nr. 287, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnehuset på Vendersgade 30, 7000 Fredericia, matr.nr. 30b, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Faaborg-Midtfyn Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedbygningen på Havnegade 28, 5600 Faaborg, matr.nr. 314b, Faaborg Bygrunde, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 20. februar 2018 (PDF)

Haderslev Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 8. juni 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Naffet 32, matr.nr. 100, Haderslev, Haderslev Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 16. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 8. juni 2017 udtalt sig om envophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Naffet 34, matr.nr. 100, Haderslev, Haderslev Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 16. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 8. juni 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Nørregade 22A, Høppners Hotel, matr.nr. 137, Haderslev, Haderslev Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 16. februar 2018 (PDF)

Hedensted Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på møde den 24. august 2017 udtalt sig om både frednings- og bevaringsværdi af Snaptun Købmandsgård, Havnevej 13, matr.nr. 11k, Østrup By, Glud, Hedensted Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. februar 2018 (PDF)

Helsingør Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af Frødes Gård, forhuset og den hermed sammenhængende del af sidehuset mod Søstræde, Stengade 37A, 3000 Helsingør, matr.nr. 388, Helsingør Bygrunde, Helsingør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 12. marts 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Havnevej 19, 3100 Hornbæk, matr.nr. 13, Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk, Helsingør Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 12. marts 2018 (PDF)

Herning Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 indstillet, at Herning Højskole bestående af det samlede bygningsanlæg fra 1962, samtlige senere tilkomne bygninger samt det omgivende areal på matrikel 4c, Højskolevej 11, 7400 Herning, matr.nr. 4c, Birk By, Herning Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for indsigelser: 14. marts 2017 (PDF)

Horsens Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Søndergade 43, 8700 Horsens, matr.nr. 503, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på møde den 1. februar 2018 udtalt sig om både frednings- og bevaringsværdi af forhuset på Badstuestræde 12, 8700 Horsens, matr.nr. 666, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Graven 2, 8700 Horsens, matr.nr. 437, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Hørsholm Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 24. august 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Gl. Hovedgade 3, 2970 Hørsholm, matr.nr. 32, Hørsholm By, Hørsholm, Hørsholm Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 18. december 2017 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 24. august 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Gl. Hovedgade 9, 2970 Hørsholm, matr.nr. 35, Hørsholm By, Hørsholm, Hørsholm Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 18. december 2017 (PDF)

Køge Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset "Ulfeldts Gård" på Nørregade 24A, 4600 Køge, matr.nr. 193a, Køge Bygrunde, Køge Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Middelfart Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 24. august 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af Hotel Melfar på Brogade 2, matr.nr. 68, Middelfart Bygrunde, Middelfart Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 1. februar 2018 (PDF)

Norddjurs Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhus, sidehus og staldbygning samt gårdspladsens brolægning på Lillegade 2, matr.nr. 74, Grenaa Bygrunde, Norddjurs Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. maj 2018 (PDF)

Odense Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 indstillet, at byg­nings­fredningen på ejendommen Højbjerggård, Højbjergvej 140, 5200 Odense, matr.nr. 2a, Højbjerg By, Ubberud, Odense Kommune, bliver udvidet med gårdspladsens pigstensbelægning, den stensatte møddingsplads, samtlige pigstensbelægninger omkring bygningerne og stensætningen mod øst.

Høring. Frist for indsigelser: 12. marts 2018 (PDF)

Skanderborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Adelgade 49A,8660 Skanderborg, tidl. gæstgivergården Jylland og Munkekroen, matr.nr.35b, Skanderborg Bygrunde, Skanderborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 9. februar 2018 (PDF)

Svendborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 27. april 2017 indstillet, at pakhuset mod syd, pakhuset mod nord, pladskontoret, villaen, tømmerskuret til opskåret trælast og bygningsartikler og den tilhørende plads med bolværk på Baagøe & Ribers Plads, Kullinggade 29 A-C, matr.nr. 544a, Svendborg Bygrunde, Svendborg Kommune, bliver fredet.

Høring. Forlænget frist for indsigelser: 2. februar 2018 (PDF)

Syddjurs Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af beboelseshuset på Jernbanegade 20, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 35b, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Nedergade 31, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 137, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhus med side- og baghus på Torvet 2, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 77b, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Tønder Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 24. august 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af gavlhuset på Vestergade 21, 6270 Tønder, matr.nr. 475, Tønder, Tønder Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 18. december 2017 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 24. august 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af Øster Højst Gamle Skole på Kirkevej 2, 6240 Løgumkloster, matr.nr. 246a, Ø. Højst, Højst, Tønder Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 18. december 2017 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 24. august 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset med lade på Rudbølvej 8, 6280 Højer, matr.nr. 8, Rudbøl Kog, Højer, Tønder Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 18. december 2017 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af gavlhuset på Østergade 39, 6270 Tønder, matr.nr. 532, Tønder, Tønder Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. februar 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 28. september 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Slotsgaden 36, Møgeltønder, 6270 Tønder, matr.nr. 61, Møgeltønder, Tønder Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. februar 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen genoptager på grund af en sagsbehandlingsfejl sagen om evt. ophævelse af fredningen af stuehuset på Slotsgaden 30, Møgeltønder, 6270 Tønder, matr.nr. 42, Møgeltønder, Tønder Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 7. juni 2018 (PDF)

Vejle Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. november 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hovedbygningen samt den tidligere staldlænge og den hermed sammenbyggede sidelænge på Jelling Kro, Gormsgade 16, matr.nr. 17a, Jelling By, Jelling, Vejle Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 14. marts 2018 (PDF)

Aarhus Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 11, 8000 Aarhus C, matr.nr. 396a, Århus Bygrunde, Aarhus Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Siden er sidst opdateret: 05.03.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)