Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Assens Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Strandgade 17, matr.nr. 540, Assens Bygrunde, Assens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. august 2018 (PDF)

Esbjerg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen genoptager på grund af en sagsbehandlingsfejl sagen om evt. ophævelse af fredningen og udpegning som bevaringsværdige bygninger af det søndre forhus mod Skibbroen med sidebygningen langs Smalleslippe samt det nordre forhus mod Skibbroen kaldet "Sælhunden" med den korte sidebygning mod Skomagerslippe, Skibbroen 11 og Smalleslippe 7, 6760 Ribe, matr.nr. 455, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 1. oktober 2018 (PDF)

Fanø Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af det stråtækte hus på O.C. Hammersvej 6, Nordby, matr.nr. 350a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 30. april 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af butikstilbygningen på Sønder Land 5, matr.nr. 119c, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 30. april 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Krogvej 9, matr.nr. 150a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Vigensvej 15, matr.nr. 362a, Odden By, Nordby, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på møde den 7. december 2017 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Søndertoft 9, matr.nr. 130a, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset på Toftestien 25, matr.nr.186a, Sønderho By, Sønderho, Fanø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Faxe Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af bindingsværkshuset med omgivende brolægning, Rasmus Svendsens Skole, på Nørregade 9, matr.nr. 3d, Faxe By, Faxe, Faxe Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Fredericia Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Prinsessegade 12-14, 7000 Fredericia, matr.nr. 287, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. maj 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af hjørnehuset på Vendersgade 30, 7000 Fredericia, matr.nr. 30b, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Horsens Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Søndergade 43, 8700 Horsens, matr.nr. 503, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på møde den 1. februar 2018 udtalt sig om både frednings- og bevaringsværdi af forhuset på Badstuestræde 12, 8700 Horsens, matr.nr. 666, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Graven 2, 8700 Horsens, matr.nr. 437, Horsens Bygrunde, Horsens Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 ikke indstillet bygningerne på Rådmandsgade 34, matr.nr. 1101, Udenbys Klædebo Kvarter, Københavns Kommune, til fredning, men derimod indstillet, at billedkunstneren Astrid Noacks Atelier og det dermed sammenbyggede vaskehus på samme adresse udpeges som bevaringsværdige bygninger.

Høring. Frist for indsigelser: 1. august 2018 (PDF)

Køge Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset "Ulfeldts Gård" på Nørregade 24A, 4600 Køge, matr.nr. 193a, Køge Bygrunde, Køge Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Langeland Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den vinkelformede avlsbygning mod øst og nord samt hønsehuset mod syd på Møllebanken 1, 5900 Rudkøbing, Lindelse Mølle/Phønix Møllen, matr.nr. 23a, Lindelse By, Lindelse, Langeland Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 6. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig både om frednings- og bevaringsværdi af det trefløjede anlæg bestående af stuehus og to staldlænger på Hannebjergvej 4, 5900 Rudkøbing, matr.nr. 1b Hennetved By, Lindelse, Langeland Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. august 2018 (PDF)

Odense Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af stuehuset med udbygning og foranliggende længer på Præstegårdsvænget 51, Tarup, 5210 Odense NV, matr.nr. 5cg, Paarup By, Paarup, Odense Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 7. september 2018 (PDF)

Ringkøbing-Skjern Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om både frednings- og bevaringsværdi af forhuset med sidelænge mod Østergade på Nørregade 2, 6950 Ringkøbing, matr.nr. 58a, Ringkøbing Bygrunde, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. august 2018 (PDF)

Samsø Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig både om frednings- og bevaringsværdi af det vinkelbyggede stuehus på Brattingsborgvej 2, 8305 Samsø, matr.nr. 24b, Kolby By, Kolby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 6. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Klokkestræde 4, matr.nr. 143a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den vinkelformede bygning på Per Poulsens Vej 6, matr.nr. 147a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhus med sidebygning på Ved Kæret 10, matr.nr. 113a, Nordby By, Nordby, Samsø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Syddjurs Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af beboelseshuset på Jernbanegade 20, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 35b, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Nedergade 31, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 137, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhus med side- og baghus på Torvet 2, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 77b, Ebeltoft Bygrunde, Syddjurs Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 15. juni 2018 (PDF)

Tønder Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen genoptager på grund af en sagsbehandlingsfejl sagen om evt. ophævelse af fredningen af stuehuset på Slotsgaden 30, Møgeltønder, 6270 Tønder, matr.nr. 42, Møgeltønder, Tønder Kommune.

Ny høring. Frist for indsigelser: 7. juni 2018 (PDF)

Viborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 1, 8800 Viborg, matr.nr. 320, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 6. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 31. august 2018 (PDF)

Ærø Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på syv fag mod Søndergade, Vestergade 47B, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 80a, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 28. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Gyden 14, 5970 Ærøskøbing, matr. nr. 210, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 28. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 32, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 18b, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 28. august 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 19. april 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Søndergade 2, 5970 Ærøskøbing, matr.nr. 82a, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 1. september 2018 (PDF)

Aabenraa Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 indstillet, at villaen "Haus Lensnack" med tilhørende haveanlæg på Lindsnakkevej 95, 6200 Aabenraa, matr.nr. 2365, Kolstrup, Aabenraa Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for indsigelser: 6. august 2018 (PDF)

Aarhus Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Vestergade 11, 8000 Aarhus C, matr.nr. 396a, Århus Bygrunde, Aarhus Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 4. juni 2018 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. marts 2018 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af forhuset og begge sidehuse på ejendommen Trods Katholm, Fredens Torv 1 og 1B, matr.nr. 97b, Århus Bygrunde, Århus Kommune.

Høring. Frist for indsigelser: 16. august 2018 (PDF)

Siden er sidst opdateret: 22.06.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)