Information om bygningsbevaring

Borgmester Tuesens boder i Næstved. Foto: Anne Lindegaard
Borgmester Tuesens boder i Næstved. Foto: Anne Lindegaard

'Information om bygningsbevaring' er en række informationsblade om hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan vedligeholdes og istandsættes på en hensigtsmæssig måde. Informationsbladene blev første gang udgivet i 1980'erne som vejledning og inspiration til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger samt til arkitekter og håndværkere, der arbejder med ældre huse.

Bladene indeholder en række vejledninger til vedligeholdelse og reparation af tage, behandling af vinduer og døre, forskellige malerteknikker, forebyggelse af råd- og svampeskader m.m. baseret på traditionelle metoder og materialer. Der er desuden afsnit om arkitekturhistorie og byggeskik, gode råd om planlægning af byggeprojekter samt mere specielle emner som marmoreringsteknik og restaurering af tårne og spir.

Vejledningerne er ikke ment som en facitliste, der kan anvendes på alle fredede bygninger, men som en hjælp til at vælge den istandsættelsesmetode, der bedst opretholder eller forøger husets bevaringsværdier. Hvilke løsninger, det er rigtigst at anvende, afhænger af den enkelte bygning, og kan variere fra sag til sag.

Indhold

1.     Arkitektur og byggeskik
1.1   Egnsbyggeskik på landet før 1930
1.2   Byggeskik i byerne før 1930
1.3   Byhusenes arkitekturhistorie 1480 – 1930
1.4   Etagehuskonstruktioner 1850 – 1890

2.     Planlægning og projektering
2.1   Forberedelse af projektmateriale
2.2   Økonomisk styring og gennemførelse af istandsættelser
2.3   Arkivundersøgelser
2.4   Bygningshistoriske spor
2.5   Farveundersøgelser

3.    Facader og ydervægge
Murede huse
3.1   Fundamenter
3.2   Betonkonstruktioner
8.1   Mørtel og puds
3.3   Trækning af gesimser og indfatninger
Bindingsværk
8.2   Træ til husbygning
3.4   Reparation af bindingsværk
3.5   Efterisolering af bindingsværk
Butiksfacader
3.6   Butiksfacader og markiser
3.7   Butikkers skiltning og belysning
15.1 Tyveri- og hærværkssikring af butikker

4.     Tage
Tagværker
4.1   Reparation af tagværker
Tegltage
4.2   Tegltage med vingetegl
4.3   Inddækninger i tegltage
4.4   Undertage til tegltage
Stråtage
4.5   Stråtage
4.6   Vedligeholdelse af stråtage
4.7   Brandsikring af stråtage
Andre tage
4.8   Skifertage
4.9   Metaltage
4.10 Beklædninger med træspån
4.11 Tagpap
Diverse
4.12 Kviste og tagvinduer
4.13 Tårntage og spir
7.1   Skorstene og ildsteder

5.    Døre og vinduer
Døre og porte
5.1  Datering af døre (1700 – 1950)
5.2  Reparation af døre og porte
5.3  Dør- og portbeslag
Vinduer
5.4  Datering af vinduer (1700 – 1950)
5.5  Reparation af vinduer
5.6  Energiforbedring af vinduer
5.7  Vinduesbeslag

6.    Trapper
6.1  Trætrapper, typer og tradition
6.2  Trætrapper, fremstilling og reparation
6.3  Reparation og omsætning af stentrapper

7.    Skorstene og ildsteder
7.1  Skorstene og ildsteder

8.    Materialer
8.1  Mørtel og puds
8.2  Træ til husbygning
8.3  Malematerialer I, Malingstyper, egenskaber og produkter
8.4  Malematerialer II, Heldækkende malingstyper til ældre bygninger
8.5  Malematerialer III, Pigmenter og farver
8.6  Malematerialer IV, Farveløse og halvdækkende materialer

9.    Overfladebehandling
Generelt om de klassiske malematerialer
8.3  Malematerialer I,  Malingstyper, egenskaber og produkter
8.4  Malematerialer II, Heldækkende malingstyper til ældre bygninger
8.5  Malematerialer III,  Pigmenter og farver)
8.6  Malematerialer IV,  Farveløse og halvdækkende materialer
Specifikke overflader
9.1  Afrensningsmetoder, ude og inde
9.2  Overfladebehandling af udvendigt murværk og puds
9.3  Overfladebehandling af udvendigt træværk
9.4  Overfladebehandling af indvendigt murværk, puds og tapet
9.5  Overfladebehandling af indvendigt træværk
9.6  Overfladebehandling af gulve
9.7  Overfladebehandling af jern
Specifikke behandlinger
9.8  Kalkning
9.9  Maling med limfarve på vægge og lofter
9.10 Imitationsmaling. Lasering, ådring og marmorering
9.11 Trætjære

10.    Vedligeholdelse
10.1  Vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
4.6    Vedligeholdelse af stråtage

11.   Råd- og svampeskader
11.1  Fugt i bygninger
11.2  Reparation af råd- og svampeskader
4.1    Reparation af tagværker
8.2    Træ til husbygning

12.    Køkken og bad samt installationer
12.1  Indretning af køkken og bad i bevaringsværdige huse
12.2  Føringsveje for el-installationer

13.    Energiforbedring
13.1  Energiforbedring af fredede og bevaringsværdige bygninger
3.5    Efterisolering af bindingsværk
5.6    Energiforbedring af vinduer

14.    Haver og udearealer
14.1  Bevaringsværdige haver
14.2  Havens hegn og gærder
14.3  Havers og gårdspladsers belægninger
14.4  Udendørs belysning

15.    Beskyttelse og sikring
15.1  Tyverisikring og hærværkssikring af butikker
4.7    Brandsikring af stråtage

Siden er sidst opdateret: 15.09.2017

Kolofon

Copyright, redaktion og udgiver:

Kulturstyrelsen, Kulturministeriet

 

Yderligere oplysninger

Slots- og Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

+45 33 73 33 73


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)