Hvordan foregår fredningsgennemgangen?

Slots- og Kulturstyrelsens medarbejdere besigtiger de fredede bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen kommer på besøg

Fredningsgennemgangen skal beskrive bygningernes bærende fredningsværdier, dvs. selve grundlaget for, at bygningen er fredet. På den måde sikres, at både ejer og myndighed har et fælles grundlag for den fremtidige forvaltning af bygningerne, f.eks. når der skal tages stilling til ønsker om kommende bygningsmæssige ændringer.

Når fredningsgennemgangen besøger en kommune, sender Slots- og Kulturstyrelsen et brev til ejerne af de bygninger, som er blevet fredet før 1990. Besøget tager mellem en halv og tre timer, afhængigt af fredningens omfang, og Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer ejer, og/eller dennes bisidder, til at deltage i besigtigelsen.

Fredningsværdierne dokumenteres bedst med fotos. Fotografering sker altid efter aftale med bygningens ejer, og ved besøgets afslutning kan ejeren gennemse fotografierne og vurdere om der er nogle, der skal slettes eller tages om.

Tilbud om handlingsplan

Efter at alle bygningerne i kommunen er gennemgået, modtager ejerne en fredningsbeskrivelse, der beskriver de bærende fredningsværdier for ejendommen.

Som en støtte til ejernes arbejde med at bevare bygningerne og deres fredningsværdier tilbyder Slots- og Kulturstyrelsen ejerne en vejledende handlingsplan. Handlingsplanen vil rådgive om vedligeholdelse samt prissætte eventuelle fremtidige byggearbejder. Handlingsplanen finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kommunerne er milepæle

Fredningsgennemgangen tilrettelægges kommunevis. Slots- og Kulturstyrelsen inviterer kommunen til et samarbejde med fokus på bygningskulturen i kommunen.

De fredede bygninger har ofte kulturhistorisk betydning, og de lokale museers viden er derfor værdifuld for vurderingen af bygningernes fredningsværdier. Museerne inviteres til at deltage i fredningsgennemgangen med korte bygningshistoriske beskrivelser for hver fredet ejendom. 

Siden er sidst opdateret: 27.05.2016

Kontakt

Vivi Fithian
33 73 33 25

Fredningslisten

Find ud af hvilke og hvor mange fredede bygninger, der er i din kommune

Tjek fredningslisten


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)