At beskrive fredningsværdier

Fredningsgennemgangen skal understøtte arbejdet med bevaring og udvikling af bygningskulturarven

Bevaring og udvikling

Fredningsgennemgangen kortlægger fredningsværdierne for de fredede bygninger. Det skal sikre, at både ejer og myndighed har et forsvarligt grundlag for f.eks. at tage stilling til kommende funktionsændring, bygningsmæssige ændringer og lignende.

Et godt kendskab til værdierne er det bedste udgangspunkt for bevaring og kan samtidig skabe rum for, at bygningen kan udvikle sig i respekt for fredningsværdierne.

En god proces ved store restaureringsprojekter kan ofte beskrives
Værdisætning -> Restaureringsholdning -> Projekt

Ikke for enhver

Slots- og Kulturstyrelsen har udviklet en metode til at beskrive fredningsværdierne. Metoden, der er koordinerede med SAVE, kan anvendes fremadrettet i arbejdet med at beskrive de bærende værdier for såvel de fredede som de bevaringsværdige bygninger.

At vurdere og beskrive en bygnings fredningsværdier stiller store krav til den, der foretager beskrivelsen. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet et skema, der benyttes til at beskrive bygningerne. Som støtte til vurderingen hører en vejledning, der skal sikre at beskrivelserne bliver ensartede. Det er vigtigt at skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog.

Skema, vejledning og et eksempel på en fredningsbeskrivelse kan downloades her fra siden.

Beskrivelsen af fredningsværdier er et godt udgangspunkt for større byggeprojekter og formulering af en restaureringsholdning. Før en fredningsbeskrivelse for en fredet bygning kan anvendes, skal Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetssikre og godkende den.

De er velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål.

Siden er sidst opdateret: 19.09.2016

Fredningslisten

Find ud af hvilke og hvor mange fredede bygninger, der er i din kommune

Tjek fredningslisten

Bygningskultur 2015

Fredningsgennemgangen er en del af af initiativet Bygningskultur 2015, som Slots- og kulturstyrelsen og Realdania er fælles om. Bygningskultur 2015 skal styrke og fremtidssikre Danmarks fredede og bevaringsværdige bygninger.

Læs mere


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)