Gennemgang af Danmarks fredede bygninger

Gennemgangen skal øge fokus på de fredede bygninger

I løbet af fem år skal Danmarks fredede bygninger gennemgås og beskrives. Formålet er at få endnu mere viden om de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for fredningerne.

I perioden 2010-2016 foretager Slots- og Kulturstyrelsen en systematisk gennemgang af landets fredede bygninger, så der skabes bedre viden om fredningsværdier i de fredede bygninger .

Bygningernes rejsehold

Slots- og Kulturstyrelsens omrejsende medarbejdere besigtiger de fredede bygninger, der er fredet mellem 1918 og 1989, og beskriver deres fredningsværdier. Fredningsgennemgangen skal skabe bedre overblik og viden om de fredede bygninger, således at fredningerne bliver mere forståelige, og det tydeliggøres, hvilke værdier som er vigtige at bevare.

Første gang i fredningens historie

De fredede bygninger udgør en vigtig del af vores kulturarv og historie, og det er første gang i bygningsfredningens historie, at der foretages en systematisk gennemgang af landets fredede bygninger. 

Fredningsgennemgangen er en opfølgning på en af hovedanbefalingerne i Rapport fra udvalget om bygningsbevaring fra 2009. Med udgangspunkt i rapporten har Folketinget vedtaget en ændring af bygningsfredningsloven.

Fokus på bygningskultur

Fredningsgennemgangen udføres af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med kommunerne og de lokale museer. Det vil fremadrettet danne udgangspunkt for et øget samarbejde og fokus på den danske bygningskultur i kommunerne.

Bygningskultur 2015

Fredningsgennemgangen er en del af den koordinerede indsats "Bygningskultur 2015", som Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania er sammen om.

Siden er sidst opdateret: 31.05.2016

Bygningskultur 2015

Fredningsgennemgangen er en del af af initiativet Bygningskultur 2015, som Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania er fælles om. Bygningskultur 2015 skal styrke og fremtidssikre Danmarks fredede og bevaringsværdige bygninger.

Læs mere

Rapport fra udvalget om bygningsbevaring

Bygningsbevaringsrapporten analyserer den aktuelle bygningsbevaringsindsats i Danmark og kommer med en række konkrete forslag til styrkelse af indsatsen.

Download rapporten

Pilotprojekt

For at kvalitetssikre fredningsgennemgangen gennemførte Slots- og Kulturstyrelsen et pilotprojekt i Halsnæs og Kalundborg kommuner.

Fredningslisten

Find ud af hvilke og hvor mange fredede bygninger, der er i din kommune

Tjek fredningslisten


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)