De fredede bygninger

Spændvidden i, hvilke bygninger og bygningsværker der er fredede, er stor. Der er slotte og husmandssteder, fabrikker og skoler, hospitaler og redningsstationer, etageejendomme, villaer og sommerhuse. Der er også fredet bygningsværker, som ikke er huse. Eksempelvis broer, kraner, fyrtårne, mindesmærker og fæstningsanlæg.

Alle typer bygningsværker kan fredes undtagen kirkebygninger, som tilhører folkekirken. De er omfattet af deres egen lov. Kirkebygninger, som er gået af brug, som indgår i andre bygningsværker (typisk slot eller herregård), eller som tilhører andre trossamfund, kan godt fredes.

Hovedparten af de fredede bygninger er opført før år 1900. Aldersgrænsen for fredning var 100 år indtil 1997, hvor den blev sat ned til 50 år. Også bygninger, som er yngre end 50, kan fredes. Men det kræver, at de har særligt fremragende arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier. Den yngste fredede bygning er opført i 1994.

Alle bygninger og bygningsdele fra middelalderen, dvs. fra før 1536, er automatisk fredede. Bestemmelsen gælder dog ikke for kirkebygninger fra middelalderen, som er i brug.

En bygnings nærmeste omgivelser kan også medtages i fredningen, hvis de udgør en væsentlig del af den samlede arkitektoniske eller kulturhistoriske helhed. Det kan f.eks. være en have, en allé eller belægningen på en gårdsplads.

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2010 kunnet frede såkaldt selvstændige landskabsarkitektoniske værker på linje med bygninger. Et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk kan f.eks. være en park, et haveanlæg eller en plads.

I alt er der ca. 9000 fredede bygninger. Alle fredningerne administreres efter bygningsfredningsloven.

Læs også om styrelsens fredningsarbejde

Søg i Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (www.kulturarv.dk/fbb)

Siden er sidst opdateret: 09.06.2015

Video-guides

Få video-svar og gode råd til, hvordan du bedst passer på dit fredede hus. Kulturstyrelsen præsenterer film, der hver især giver svar på typiske spørgsmål om fredede bygninger.

Se videoerne her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)