Tilladelse til bygningsarbejde

Ansøgninger til Slots- og Kulturstyrelsen skal ske via det digitale byggeansøgningsskema. Skemaet sikrer, at ansøgningen er oplyst bedst muligt, bliver journaliseret korrekt og at sagsbehandlingen hermed smidiggøres.

På denne side findes der information om:

 • Ansøgning om tilladelse til byggearbejde
 • Underretning (anmeldelse af byggearbejde)
 • Vedligeholdelse

Hvad kræver tilladelse?

Alle arbejder der går ud over almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen; f.eks at:

 • Pudse en facade
 • Ændre farve
 • Lægge et tag om
 • Udskifte, blænde, flytte eller ændre et vindue
 • Udskifte en dør eller et vindue
 • Omlægge en fredet gårdsplads
 • Fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar, såsom paneler, fliser og kakkelovne
 • Foretage skillevægsændringer og til at gennembryde et rums vægge, loft, gulv eller vinduer (bortset fra fremføring af rør under terræn til kælder).

Du skal altid have tilladelse, inden du begynder på byggearbejdet.

Hvordan søger man om tilladelse?

Ansøgning om tilladelse sker gennem et elektronisk ansøgningsskema. Det anbefales, at du har det krævede materiale klar, inden du klikker dig ind på ansøgningsformularen.

Dette skal du vedlægge ansøgningen:

 • Beskrivelse af hvilke arbejder eller ændringer der ønskes gennemført
 • Tegninger og fotos af eksisterende forhold
 • Tegning af fremtidige forhold
 • Detailtegninger
 • Arbejdsbeskrivelse til forståelse af projektet, med oplysning om hvilke materialer og arbejdsmetoder, der anvendes. (Ved større byggesager ønsker Kulturstyrelsen ikke at modtage det fulde udbudsmateriale, men kun det materiale, der er relevant, for at kunne tage stilling til ansøgningen).
 • Hvis du søger om tilskud skal du også anvende budgetskema (Excel) - se i højre side.

Send ansøgning til bygningsarbejder

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger om tilladelse til bygningsarbejder behandles inden 3 måneder.

Det Særlige Bygningssyn

Større og principielle byggesager vil blive forelagt for Det Særlige Bygningssyn, som er et rådgivende organ. Synet holder møder ca. 8 gange i året.

Hvis din ansøgning er af en karakter, hvor den skal forelægges bygningssynet, vil dette som regel medføre en noget længere behandlingstid.

Du kan læse mere om Det Særlige Bygningssyn her.

Underretning om bygningsarbejde på fredede bygninger

Underretning gælder ombygninger, der ikke kræver egentlig tilladelse. Underretningen skal ske for at sikre, at vi har opdateret information om fredede bygninger.

Her kan du se, hvilke bygningsarbejder du kan nøjes med at underrette Slots- og Kulturstyrelsen om:

 1. Bygningsarbejder vedrørende nyere køkken og bad, som sker inden for de eksisterende rums afgrænsning. Ved nyere køkken og bad forstås et køkken eller bad, som er under 50 år gammelt, og som ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt.
 2. Bygningsarbejder som udføres i overensstemmelse med en manual for bygningen. Manualen skal være godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen og skal beskrive, hvorledes bygningsændringer må udføres.
 3. Indvendig opsætning af greb til brug for personer med nedsat funktionsevne.
 4. Fremføring af rør under terræn til kælder.
 5. Opsætning af skilte i overensstemmelse med regler fastsat i en lokalplan, en byplanvedtægt eller tilsvarende.

Inden du klikker dig ind på skemaet, vil vi anbefale, at du har følgende materiale klar:

 • Tegning og fotos af eksisterende forhold
 • Tegning af forholdene efter ændringen.

Send underretning

Almindelig vedligeholdelse skal der ikke underrettes eller ansøges om

Når det gælder fredede bygninger, er vedligehold mere snævert defineret i bygningsfredningsloven, end man måske normalt ville definere det. Vedligehold på fredede bygninger er f.eks.:

 • Løbende vedligeholdelse med maling af samme farve og type som eksisterende
 • Kalkning i eksisterende farver
 • Udskiftning af enkelte tagsten eller skifersten
 • Pudsreparationer
 • Fornyelse af mønninger og vindskeder på stråtage
 • Almindelig indvendig istandsættelse som f.eks. malerbehandling og lakering af gulve.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Slots- og Kulturstyrelsen.

Siden er sidst opdateret: 08.02.2018

Kontakt

Center for Kulturarv

Ansøgning

Send ansøgning via Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsskema

Underretning

Send underretning via Slots- og Kulturstyrelsens underretningsskema.

Læs mere om underretning om bygningsarbejde på fredede bygninger længere nede på siden.

Ansøgning om tilskud

Når du ansøger om tilskud, skal du udfylde Budgetskema (Excel) og indsende det sammen med din ansøgning om tilladelse til bygningsarbejde.

Afrapportering

Når bygningsarbejderne er færdige, og du skal afrapportere, indsender du regnskab via dette skema (uanset beløb).

Video-guides

Få video-svar og gode råd til, hvordan du bedst passer på dit fredede hus. Kulturstyrelsen præsenterer film, der hver især giver svar på typiske spørgsmål om fredede bygninger.

Se videoerne her

Nyhedsabonnement

Tilmeld dig nyhedsabonnement

Angiv din mailadresse og navn og vælg 'Bygningsfredning, arkitektur og byplan' så får du en mail tilsendt når der er nyheder om bygningsfredninger.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)