Dit fredede hus

Størstedelen af Danmarks ca. 9.000 fredede bygninger er privatejede. Ejere og brugere af disse bygninger er derfor vigtige til at sikre vedligeholdelsen og udviklingen af vores fælles kulturarv.

Når en bygning er fredet, betyder det bl.a. at ejerne, såvel de private som de offentlige, skal holde bygningen i forsvarlig stand, og at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Ejer af et fredet hus

De fleste anser det for et stort privilegium at eje eller bo i et fredet hus. Ofte har en fredet bygning de særlige kvaliteter, der gør den ekstra interessant at bo i.

Men som ejer er man også forvalter af kulturarv. Målet med at frede en bygning er jo at bevare og sikre mest muligt af bygningens værdier for eftertiden.

Derfor har ejeren pligt til at holde sin bygning i forsvarlig stand. Og ejeren skal have tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis den fredede bygning skal ændres – både indvendigt og udvendigt. Kulturstyrelsen yder råd og vejledning, så man i forbindelse med disse ændringer får faglig rådgivning om hensigtsmæssige materialer og metoder.

Ændringer kræver tilladelse

Både små og store ændringer kræver tilladelse. Lige fra en tagomlægning eller flytning af en skillevæg inden døre til opsætning af et skilt på facaden.

Grunden til, at alle arbejder på en fredet bygning kræver tilladelse, er, at det derved sikres, at de ændringer, der laves på en fredet bygning, fastholder eller forbedrer fredningsværdierne. Bygningsændringer med forkerte materialer og forkert udførelse kan nemlig medføre, at en bygning efterhånden mister de værdier og det særpræg, der gjorde den fredningsværdig.

Bygningsarbejder i en fredet bygning uden tilladelse er ulovlige arbejder.

Er der foretaget ulovlige arbejder på eller i en fredet bygning, kan Kulturstyrelsen forlange, at ejeren bringer de pågældende forhold tilbage til det tidligere – for egen regning. Det gælder også, hvis de ulovlige arbejder er udført af en tidligere ejer!

Er du ejer, så kan du få hjælp

Kulturstyrelsen er ikke blot myndighed på bygningsfrednings området, men det er også vores opgave at vejlede ejere af de fredede bygninger. Du er altid velkommen til at kontakte Kulturstyrelsen, hvis du har spørgsmål til fredningen eller til kommende og igangværende byggearbejder. Du kan også se nogle video-guides her på siden, som vejleder dig i at vedligeholde din fredede bolig, eller du kan få tips og gode råd på under denne side.

Ikke et museum

En fredet bygning er ikke et museum, men det er vigtigt at fastholde eller styrke bygningens særlige kvaliteter og særpræg, når der skal ske ændringer. Vi taler om bevaring af bygningens bærende fredningsværdier.

Med den rigtige rådgivning og vejledning er det ofte muligt at tilpasse en ny funktion eller nutidig komfort i en fredet bygning uden at gå på kompromis med de bærende fredningsværdier.

Siden er sidst opdateret: 21.09.2018

Video-guides

Få video-svar og gode råd til, hvordan du bedst passer på dit fredede hus. Kulturstyrelsen præsenterer film, der hver især giver svar på typiske spørgsmål om fredede bygninger.

Se videoerne her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)