Tænketanken for Ungekultur

Tænketanken for Ungekultur består af 12 frivillige unge med stærke kunst- og kulturprofiler fra hele landet. Gruppen skal være med til at kvalificere Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med ungekultur og agere som sparringspartnere og medudviklere af nye nationale initiativer på området.

Foto: Radiatorfabrikken
Foto: Radiatorfabrikken

I udvælgelsesprocessen er der lagt vægt på diversitet i forhold til geografi, køn, alder, kompetencer og interesser. I gruppen indgår bl.a. en ung som tidligere har været engageret i Ungerådgiverne i Kulturministeriet og i ungdomskulturåret URKRAFT 2015. Nye medlemmer til gruppen rekrutteres løbende efter behov. 

Hvem er med i Tænketanken for Ungekultur:

Navn: Laura Teglhøj
Alder: 17 år
By: Svendborg
Uddannelse: Går i gymnasiet 
Interesser: Teater, film, violin, kunst, litteratur, mennesker og gode historier 
Motivation: Passion for scenekunst og gode historier som bindeledet mellem mennesker 
Forandringsmission: Kulturelle begivenheder skal være en del af ungdomslivet; være desserten i hverdagen. Der skal skabes en ny tradition for naturligt at opsøge kulturtilbuddene og de oplevelser, det fællesskab og den berigelse, de giver.

Navn: Mikkel Abrahamsen
Alder: 20 år
By: Helsingør
Uddannelse: HF & VUC
Interesser: Musik, events, politik og en god øl i godt selskab
Motivation: At kunne støtte og bidrage til udviklingen af ungekulturen sammen med andre unge
Forandringsmission: Mere fokus på ungekultur og ungedemokrati samt at inddrage et bredere og mere repræsentativt udsnit af unge i alle facetter af kulturlivet.

Navn: Søren Bastrup Bojsen
Alder: 20 år
By: Svendborg
Uddannelse: STX 
Interesser: Musik, koncerter, litteratur, sjove kattevideoer, journalistik, visuelle oplevelser, historiefortælling og mennesker.
Motivation: Vi bør i langt højere grad opleve hinanden gennem kunst og kultur for at forstå, hvem vi er, hvor vi er på vej hen, og hvorfor vi er på vej i den retning.
Forandringsmission: Ungdomskultur skal inspirere, provokere og aktivere unge såvel som ældre til at se dem selv, hinanden og verden fra nye perspektiver.

Navn: Katrine Schou Jensen
Alder: 20 år
By: Aarhus
Uddannelse: STX Aarhus Katedralskole samt 2-årig Talentudviklingslinje ved Filurens Skole for Teater og Dans
Interesser: Projektmageri, bæredygtighed, innovation, bevidsthedsarbejde, mambo og melorme
Motivation: Vigtigheden af et velfungerende kulturliv, hvor unge inspireres, udvikles og aktiveres
Forandringsmission: At ungdomskultur bliver mere af unge end blot for unge, hvor indflydelse, initiativ og ansvar er uafhængigt af alder.

Navn: Nicolai Boysen
Alder: 20 år
By: København (fra Haderslev)
Uddannelse: Læser statskundskab på Københavns Universitet 
Interesser: Ungedemokrati (tidl. Haderslev ungdomsråd og formand for NAU), festivalarrangør, badminton
Motivation: Bidrage til at udvikle ungekulturen i Danmark
Forandringsmission: Det skal være nemmere og sjovere at lave frivilligt arbejde på kulturområdet.

Navn: Youssef Agerbo Halabi
Alder: 24 år
By: Vejle 
Uddannelse: Studerer på VIA University College Horsens, Bygningskonstruktørlinjen
Interesser: Teater, frivillighed, sport, brandvæsnet og at kunne hjælpe
Motivation: At kunne hjælpe andre med at udleve deres fulde potentialer                           Forandringsmission: Tilgængelighed og synlighed af ungekultur, både på landsplan, men forhåbentlig også andre steder i verden.

Navn: Iben Tryel 
Alder: 21 år
By: Viborg (fra Smørum)
Uddannelse: Visuel HF på Viborg Gymnasium og HF
Interesser: Mennesker, kunst, musik, film og litteratur
Motivation: For at skabe fede oplevelser og mindske afstanden mellem mennesker
Forandringsmission: At udbrede kultur, så vi kan møde hinanden på tværs af nationaliteter og samfundslag, så vores fordomme til hinanden bliver mindsket.  

Navn: Elizabeth Schultz-Lorentzen Holstein
Alder: 20 år
By: København
Uddannelse: STX
Interesser: Mennesket, kulturpolitik, kunst, samfund og det at undre sig
Motivation: Ønsket om, at alle unge engagerer sig i at forme den kultur, de uundgåeligt tager del i.
Forandringsmission: At kunst og kreativitet implementeres i flere mennesker fra forskellige samfundsgruppers hverdag, og at kunst i højere grad bruges som et værktøj til at forbedre svækkede personers livsomstændigheder, f.eks. på plejehjem. 

Navn: Benedikte Møllegaard Raft
Alder: 20 år
By: København (fra Hørsholm)
Uddannelse: Læser statskundskab på Københavns Universitet
Interesser: Skrive, politik, visuel kunst, kritisk tænkning og undersøgelsen af det absurde           
Motivation: At støtte og skabe bedre mulighed for at unge kan fordybe sig i kunstneriske og kulturelle udfoldelser
Forandringsmission: Kunsten skal bruges som et vigtigt redskab inden for formidling, om det så er følelser eller et politisk budskab. Vi skal bruge kreativiteten til at komme tættere på hinanden, men samtidig, skal vi også bruge den som et værkstøj til at træde ud af boksen, udfordre os selv og stille de helt store spørgsmål. 

Navn: Emilie Torp Henriksen
Alder: 20 år
By: Nørre Aaby
Uddannelse: Middelfart Gymnasium
Interesser: Kunst, teater, projektmageri, ungeråd
Motivation: Brænder for kunst og kultur
Forandringsmission: Styrk ungekulturen og skab opmærksomhed om, hvor fantastisk den er.

Navn: Jakob Lundbye 
Alder: 22 år
By: Aarhus (fra Thisted)
Uddannelse: Læser til journalist på DMJX, Aarhus 
Interesser: 
Motivation: 
Forandringsmission: 

Navn: Tobias Hentzer Dausgaard
Alder: 21 år
By: London (fra København)
Interesser: Klassisk musik, installationer, multimedieproduktion, iværksætteri (medlem af Thousand Network)
Uddannelse: Arkitektstuderende på Architectural Association School of Architecture, London
Motivation: Kulturlivet skal være tilgængeligt for alle børn og unge 
Forandringsmission: Kulturinstitutioner skal medtænkes i skoleforløbet og engageres i at sikre at alle børn og unge i Danmark møder et multifacetteret kulturliv; invitere skoleklasser til åbne prøver i teatre, med orkestre, vise rundt i kulisserne på museerne med kuratorer, give eleverne mulighed for at opleve filmset, besøge kunstneratelierer etc. 

Siden er sidst opdateret: 23.05.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)