Tænketanken for Ungekultur

Tænketanken for Ungekultur består af 12 frivillige unge med stærke kunst- og kulturprofiler fra hele landet. Gruppen skal være med til at kvalificere Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med ungekultur og agere som sparringspartnere og medudviklere af nye nationale initiativer på området.

Foto: Radiatorfabrikken
Foto: Radiatorfabrikken

 I udvælgelsesprocessen er der lagt vægt på diversitet i forhold til geografi, køn, alder, kompetencer og interesser. I gruppen indgår bl.a. unge som tidligere har været engageret i Ungerådgiverne i Kulturministeriet og i ungdomskulturåret URKRAFT 2015. Nye medlemmer til gruppen rekrutteres løbende efter behov. 

Hvem er med i Tænketanken for Ungekultur:

Navn: Laura Teglhøj
Alder: 17 år
By: Svendborg
Uddannelse: Går i gymnasiet 
Interesser: Teater, film, violin, kunst, litteratur, mennesker og gode historier 
Motivation: Passion for scenekunst og gode historier som bindeledet mellem mennesker 
Forandringsmission: Kulturelle begivenheder skal være en del af ungdomslivet; være desserten i hverdagen. Der skal skabes en ny tradition for naturligt at opsøge kulturtilbuddene og de oplevelser, det fællesskab og den berigelse, de giver.

Navn: Mikkel Abrahamsen
Alder: 20 år
By: Helsingør
Uddannelse: HF & VUC
Interesser: Musik, events, politik og en god øl i godt selskab
Motivation: At kunne støtte og bidrage til udviklingen af ungekulturen sammen med andre unge
Forandringsmission: Mere fokus på ungekultur og ungedemokrati samt at inddrage et bredere og mere repræsentativt udsnit af unge i alle facetter af kulturlivet.

Navn: Zara Wali
Alder: 29 år
By: Frederiksberg
Uddannelse: Studerer performancedesign på Roskilde Universitet
Interesser: Performancekunst, moderne kunst, fotografi, design, dans, teater, ord og samtaler
Motivation: Kærligheden til kunst og kultur
Forandringsmission: De unge skal bruge deres kreativitet til at forme en bedre verden. Vi skal retænke den eksisterende ungekultur og fremme unges mulighed for selv at tage initiativ og sætte deres idéer i spil.

Navn: Katrine Schou Jensen
Alder: 20 år
By: Aarhus
Uddannelse: STX Aarhus Katedralskole samt 2-årig Talentudviklingslinje ved Filurens Skole for Teater og Dans
Interesser: Projektmageri, bæredygtighed, innovation, bevidsthedsarbejde, mambo og melorme
Motivation: Vigtigheden af et velfungerende kulturliv, hvor unge inspireres, udvikles og aktiveres
Forandringsmission: At ungdomskultur bliver mere af unge end blot for unge, hvor indflydelse, initiativ og ansvar er uafhængigt af alder.

Navn: Nicolai Boysen
Alder: 19 år
By: København (fra Haderslev)
Uddannelse: Handelsesskolen i Haderslev
Interesser: Ungedemokrati (Haderslev ungdomsråd og formand for NAU), festivalarrangør, badminton
Motivation: Bidrage til at udvikle ungekulturen i Danmark
Forandringsmission: Det skal være nemmere og sjovere at lave frivilligt arbejde på kulturområdet.

Navn: Esben Weile Kjær
Alder: 23 år
By: København (fra Aarhus)
Uddannelse: Uddannet ved Det Rytmiske Musikkonservatorium og studerer nu på Det Fynske Kunstakademi
Interesser: Lyrik, performancekunst, tekno
Motivation: Mere støtte til progressiv ungekultur i hele landet
Forandringsmission: Mere plads til DIY kultur. Unge kulturskabere skal i højere grad selv sætte dagsordenen.

Navn: Baldrian Sector
Alder: 20 år
By: København N (fra Bornholm)
Uddannelse: HF student og uddannet teaterpilot ved Det Kongelige Teater
Interesser: Teater, film, innovation, projektmageri og iværksætteri
Motivation: Storforbruger af kunst og kultur og passion for scenekunst
Forandringsmission: Bedre rammer for ungekultur i Danmark med fokus på projektmageri og dertilhørende uddannelse  samt udbredelse af allerede eksisterende kulturtilbud. 

Navn: Emil Pilgaard Vinther
Alder: 18 år
By: Thisted
Uddannelse: STX
Interesser: Musik, fordybelse, at være engageret, demokrati, hyggeøl, samtale, sport og mennesker
Motivation: At gøre mit for at unge i og uden for byerne bliver husket i statslige beslutninger på kulturområdet
Forandringsmission: Blandt unge at skabe opmærksomhed på kultur og demokrati samt optimere rammer for deltagelse og engagement i disse. Desuden at bakke op om kulturel decentralisering samt geografisk mangfoldighed.

Navn: Freja Yrsa
Alder: 27 år
By: København N
Uddannelse: Læser på CPH West og er uddannet projektmager på Projektakademiet
Interesser: Musik, kunst, kultur, frivillighed, aktivisme
Motivation: At fremme ungekulturen
Forandringsmission: Unge skal have en stemme på kulturområdet. Bedre muligheder for at blive hørt i samfundet.

Navn: Emilie Torp Henriksen
Alder: 19 år
By: Nørre Aaby
Uddannelse: Middelfart Gymnasium
Interesser: Kunst, teater, projektmageri, ungeråd
Motivation: Brænder for kunst og kultur
Forandringsmission: Styrk ungekulturen og skab opmærksomhed om, hvor fantastisk den er.

Navn: Charlotte Schmidt Frandsen
Alder: 21 år
By: Frederiksberg
Uddannelse: Studerer teater og performance ved Københavns Universitet og er uddannet  teaterpilot ved Det Kongelige Teater
Interesser: Teater, billedkunst, ord, performancekunst, mad, møbler (stole især)
Motivation: Passion for scenekunst og skæve hjerner
Forandringsmission: Opgør med den til tider gammeldags opfattelse af, hvad kunst og kultur er hos unge.

Navn: Tobias Hentzer Dausgaard
Alder: 21 år
By: London (fra København)
Interesser: Klassisk musik, installationer, multimedieproduktion, iværksætteri (medlem af Thousand Network)
Uddannelse: Arkitektstuderende på Architectural Association School of Architecture, London
Motivation: Kulturlivet skal være tilgængeligt for alle børn og unge 
Forandringsmission: Kulturinstitutioner skal medtænkes i skoleforløbet og engageres i at sikre at alle børn og unge i Danmark møder et multifacetteret kulturliv; invitere skoleklasser til åbne prøver i teatre, med orkestre, vise rundt i kulisserne på museerne med kuratorer, give eleverne mulighed for at opleve filmset, besøge kunstneratelierer etc. 

Siden er sidst opdateret: 23.05.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)