Læs, leg og lær med historien: Når museet styrker læringen i historiefaget

Foto: Arbejdermuseet

Museer har et fantastisk potentiale for at skabe og aktivere den forforståelse, som er nødvendig, hvis eleverne skal lykkes med faglig læsning og skrivning i historiefaget.
I projektet Læs, leg og lær med historien har Arbejdermuseet i København derfor udviklet et undervisningsmateriale, som styrker og understøtter elevernes læring i historie.

Formål
Læs, leg og lær med historien er et undervisningsmateriale, der præsenterer og instruerer elever i 3.-5. klasse i de strategier, de skal kende for at kunne knække den faglige læsekode i historieundervisningen. Materialet tager afsæt i, at elevernes mulighed for identifikation, indlevelse og oplevelse – blandt andet i museets udstilling − er indgangen til viden og færdigheder.

Projektforløb
Læs, leg og lær med historien har til formål at styrke og understøtte elevernes arbejde med faglig læsning og skrivning i historie. Museets sanselige fysiske udstilling og projektets undervisningsmateriale er de to ben, elevernes læring går på: Undervisningsmaterialet skaber samspil mellem undervisningen i skolen og på museet, samtidig med at museets sanselige, fysiske udstillinger danner de visuelle stilladser, der giver eleverne en forforståelse for teksternes indhold.

At lære et fag handler også om at kunne tale, læse og skrive relevant inden for faget. I projektet arbejdes der derfor med sproget på mange forskellige måder. F.eks. via rollespil, dialog, fortælling, erindringer og udarbejdelse af egne historiske tekster. Disse aktiviteter udfordrer eleverne og giver dem nye tilgange til historiefaget. På den måde udvikler de et fagsprog, de kan udtrykke sig med i historieundervisning, hvor de før kun havde et hverdagssprog til rådighed.

Mål
Projektet understøtter dansk og historie med særligt fokus på læringsmål omkring historiebrug og kilder.

Resultatmålet er, at eleverne udvikler læsestrategier til brug i den fremtidige historieundervisning, og at de får indsigt til at sammenligne eget hverdagsliv med tidligere tiders hverdagsliv.

Organisering
Projektet er udviklet af Skoletjenesten på Arbejdermuseet i samarbejde med læsekonsulent Susanne Arne-Hansen og evaluator Leon Dalgas fra UCC. 7 folkeskoler har deltaget i udviklings- og testfasen.

Økonomi
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen med 455.000 kr.
Projektet er udviklet i 2014 og er gået i drift 1. september 2014.

Resultater
Evalueringen viser, at projektet i særlig grad er lykkedes med at sikre alle elever deltagelsesmuligheder i aktiviteterne: Der er en høj optagethed af historiebrug blandt eleverne, og der er mange tegn på indlevelse og identifikation.

Udfordringer
En central udfordring har været at sikre, at materialet skaber sammenspil mellem undervisningen på museet og i skolen. Når man som kulturinstitution udvikler materialer, er der derfor vigtigt, at man prioriterer at bruge tid på at følge elevernes undervisning på skolen før og efter undervisningen på museet.

Siden er sidst opdateret: 11.11.2015

Kontakt

Eva Falster
Kunst og Kultur
Kulturministeriet
41 39 38 41

Kontakt Skoletjenesten på Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv

Ane Riis Svendsen
ars@remove-this.arbejdermuseet.dk

Linda Nørgaard Andersen
33 48 03 29
lna@remove-this.arbejdermuseet.dk

klassetrin

Mellemtrin


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)