Kommissorium

Kommissorium for Børnekulturens Netværk 2013

Formål og baggrund


Børn og unge skal have adgang til et inddragende og mangfoldigt kulturliv af høj kvalitet. Det gælder i mødet med vores fælles kulturarv, den professionelle kunst og i udfoldelsen af egen kunst og kreativitet.

Børnekulturens Netværk er et rådgivende netværk for Kulturstyrelsen i forhold til igangværende og kommende konkrete indsatser, og via Kulturstyrelsen rådgiver netværket kulturministeren om kommende strategier og politikker på området. Netværket skal inspirere og kvalificere indsatserne på børne- og ungeområdet.

Netværket supplerer styrelsens faglige kompetencer og skal være garant for synergi og tværgående udvikling på det børne- og ungdomskulturelle område – nationalt, regionalt og kommunalt. Desuden skal netværket understøtte helheds- og udviklingsorienterede indsatser, så ressourcerne på området anvendes bedst muligt og med størst muligt effekt.

Organisering


Til supplement for styrelsens faglige kompetencer og for at sikre et bredt ejerskab og forståelse for opgaverne nedsættes en netværksgruppe med faglige medarbejdere fra hovedaktørerne på ministerområdet og de eksterne samarbejdspartnere. Termen “Børnekulturens Netværk” anvendes som betegnelse for dette samarbejde.

Netværket består af repræsentanter med faglig viden om børne- og ungeområdet fra:

 • Kulturministeriet
 • Ministeriet for Børn og Undervisning
 • Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (Uddannelsesministeriet)
 • Social- og Integrationsministeriet
 • Det Danske Filminstitut
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Statens Kunstfond
 • Foreningen af børne- og ungekulturkonsulenter *

Relevante aktører kan knyttes til netværket ad hoc med det formål at kvalificere fagspecifikke indsatser.

Netværket mødes 2-4 gange årligt. Udgifterne til netværket afholdes af Kulturstyrelsen, der også varetager sekretariatsbetjening og formandskab for Børnekulturens Netværk.


Opgaveportefølje


Børnekulturens Netværks medlemmer rådgiver og inspirerer via Kulturstyrelsen Kulturministeriets indsats på børne- og ungekulturområdet, bl.a. ved at:

 • Yde faglig rådgivning og sparring til Kulturstyrelsen med henblik på at kvalificere igangværende og kommende indsatser
 • Via Kulturstyrelsen rådgiver netværket kulturministeren om kommende strategier og politikker på børne- og ungekulturområdet
 • Gensidig orientering og koordinering i forhold til netværksparternes initiativer på børne- og ungeområdet
 • Understøtte tværgående synergier og samarbejder på børne- og ungeområdet.

Marianne Jelved
September 2013


* Foreningen af børne- og ungekulturkonsulenter blev stiftet den 26. september 2013 og herefter udpeget som medlem af Børnekulturens Netværk.

Siden er sidst opdateret: 09.08.2017

Kontakt

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsens medarbejdere på børne- og ungeområdet.

Kontakt team Børn og Unge


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)