Bibliotekspengene udbetales 19. maj 2022

I år udbetales bibliotekspenge for bøger 19. maj. Det er lidt senere på foråret end normalt.

Udbetalingen er udskudt til maj, fordi Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med en systemopdatering, som skal sikre fortsat korrekt udbetaling af bibliotekspengene.

Ifølge bekendtgørelsen skal udbetalingen ske senest 30. juni. Man kan forvente, at bibliotekspengene igen fra 2023 udbetales i april.

Fakta om bibliotekspenge for bøger

Hvert år modtager over 10.000 personer bibliotekspenge fra staten. De får del i godt 185 millioner kroner afsat til bibliotekspenge på finansloven. 

Den såkaldte biblioteksafgift, også kaldet bibliotekspenge, er en kulturstøtteordning, som i Danmark går helt tilbage til 1946. Finansieringen af bibliotekspengene sker via finansloven, og pengene fordeles efter reglerne i biblioteksafgiftsloven.

Opdateret 19. maj 2022