Inddrivelsesreglerne

Reglerne om inddrivelse af ubetalte gebyrer og erstatningskrav 
 Reglerne om inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne følger nu af lov nr. 1333 af 19.12.2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Som en konsekvens heraf ophævedes bestemmelserne i § 32-34 om udpantningsret og lønindeholdelse for gebyrer mv. i lovbekendtgørelse nr. 914 af 20.8.2008 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) med virkning fra 1.1. 2009 ved § 19 i lov nr. 1336 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love.  

 I overensstemmelse med en udtalelse fra SKAT, Juridisk Center, Proces, hvorefter det ikke kan antages, at der i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige er hjemmel til at foretage udpantning eller lønindeholdelse for bibliotekernes erstatningskrav for bortkomne og beskadigede biblioteksmaterialer, har Styrelsen for Bibliotek og Medier justeret sin orientering til bibliotekerne om reglerne for inddrivelse af ubetalte gebyrer mv.

Nærværende orienteringsskrivelse af 4.3.2010 erstatter således Styrelsens orienteringsskrivelse af 25.9.2009.

 Hovedpunkterne i orienteringsskrivelsen om inddrivelse af brugernes restancer til bibliotekerne er følgende:

 . Hjemlen til lønindeholdelse og udpantning for gebyrrestancer findes nu i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, men der er ikke i loven hjemmel til lønindeholdelse og udpantning for bibliotekernes erstatningskrav.

 . Bibliotekerne skal overdrage ubetalte gebyrkrav og erstatningskrav til inddrivelse hos SKAT.

 . Folkebibliotekerne skal overdrage kravene til det lokale skattecenter, og de statslige biblioteker skal overdrage kravene til Inddrivelsescentret. 

Siden er sidst opdateret: 04.03.2010


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)